2.12.2022 | Svátek má Blanka


DOPRAVA: Skandál okolo D 8

27.1.2012

Špatná legislativa, schválená a udržená proti změnám dřívějším ekologistickým ministerstvem a nevládními organizacemi, způsobuje státu miliardové škody. Bohužel náprava mnoha špatných zákonů se dnes i přes určitou snahu řeší značně liknavě. Neustálé námitky, většinou nelogicky zdůvodňované, se projevují ve vlekoucích se termínech, a to i u staveb ve veřejném zájmu, včetně dálnic. Nejposlednějším ekošílenstvím je spalovna v Karviné zastavená kvůli místnímu stanovišti vážky plavé. Proto ať dále vzkvétá legislativní ochrana hmyzu oproti naprosto nicotným problémům člověka.

Stává se již pravidelným folklorem zasílání všech možných námitek proti stavbě dálnice D 8. Dostavba konečného úseku se opětovně odkládá, neboť poslední den lhůty pro podání odvolání proti stavebnímu povolení využil u litoměřického soudu stíhaný aktivista, jakýsi pan Studnička, obžalovaný kvůli vydírání podnikatelů, že za úplatek nebude blokovat různá stavební řízení. Jako obvykle se připojily i Děti Země jako neznámější a zřejmě nejúspěšnější bojovníci proti dostavbě dálnice.

Tentokrát požadují při dalším veřejném projednání možnost vést dálnici dlouhým tunelem pod pohořím, dále oponují tvar protihlukových stěn a oplocení dálnice. V nadšení nad předstíranou ochranou přírody ve svém působení zcela vyloučily související negativní dopady a vlivy na člověka. Zarážející na sledované kauze je skutečnost, že televizní hlasatelka ve vysílání nepřímo připomínala termín k podávání námitek proti dokončení úseku dálnice Lovosice- Řehlovice.

V důsledku stálého oddalování stavby dochází ke ztrátě mezinárodní prestiže ČR při realizaci závazků ve výstavbě evropských koridorů a oddálení ekonomického přínosu výstavby dálnice pro Ústecký kraj. Nezanedbatelné není ani zvýšení spotřeby pohonných hmot a tím i zvýšení hladin hluku a exhalací s dopady na zdraví obyvatel sousedních obcí. Neustále prodlužování výstavby se odráží v nárůstu dopravních nehod a neustálému růstu konečné ceny. Je to jedna z odpovědí k příčinám vysokých cen dálnic u nás.

Za současného stavu zvažuje ministerstvo dopravy krizový scénář kvůli obavám, že dálnice nebude do roku 2015 hotová a ČR by muselo vracet zpět prostředky Evropské unii. Nejde o malé peníze a ekologisté je zcela určitě neuhradí. Z celkového rozpočtu 13,8 miliardy korun na stavbu platí Evropská unie z operačního programu 8,1 miliardy korun. Stavba úseku dálnice přes České středohoří je zatím hotová téměř z poloviny, z šestnácti kilometrů chybí povolení na zhruba čtyři kilometry.

Dálnice D8 je opět jedním z příkladů špatně pracujících zákonodárců i orgánů státní správy. Nenastal již čas řadu paragrafů ve špatných zákonech urychleně změnit? V uvedené souvislosti si znovu dovoluji upozornit na skutečnost, že řada nevládních organizací opravdové a potřebné ekologické působení nevykonává, pouze se jím zaštiťují. Je však holou skutečností, že jejich činnost je dotována desítkami milionů korun ze státního rozpočtu. Stát si vlastně z daní občanů udržuje organizace působící mnohdy proti jeho vlastním zájmům. Ani v období úsporných opatření a silných sociálních škrtů nikdo ze zákonodárců neupozornil ministra financí anii ministra životního prostředí, odkud jsou pochybné dotace vypláceny, jak lze i v této oblasti ušetřit. Bude uvedený mírně řečeno chaos, škodící všem, i dále pokračovat?

Ve zkráceném znění bylo otištěno v Právu 25.1.2012