28.9.2023 | Den české státnosti


DOPRAVA: Helmy jsou vrženy?

7.6.2023

V české sněmovně se aktuálně řeší novela zákona o provozu na pozemních komunikacích z dílny opozičního hnutí ANO. Dotýká se i populární cyklistiky.

Jízda na kole už dávno není brána jen jako kratochvilný způsob přepravy z bodu X do bodu Y a popřípadě zpět, ale stal se z ní bezmála politicko-filozofický způsob nazírání na svět. Anebo vznešeněji napsáno dokonce až novým náboženstvím moderního (zejména) městského člověka. V laskavé nadsázce konstatováno, nikdy v dějinách nebyla doprava na bicyklu v české kotlině brána politickými elitami tak pozitivně jako v dnešní době.

Výše zmíněný opoziční poslanecký návrh ovšem, alespoň podle názoru některých, trochu upouští vzduchu z cyklo - pneumatik. Zastáncům cyklistiky především vadí uvažovaná nová povinnost využít za každých podmínek cyklostezku, je-li k dispozici. A co je úplným červeným hadrem pro cyklo-aktivisty je návrh na povinné používání cyklistické helmy pro všechny a všude. Doposud příkaz platil jen pro osoby mladší 18 let. Dospělí se mohou zatím sami rozhodnout, zda helmu odpovědně použijí či nikoliv.

Velký problém s povinným užíváním ochranných krytů hlavy mají mj. provozovatelé půjčoven kol ve městech. Důvod je logický, zejména turista málokdy má sebou helmu, proto by poklesl počet půjčených bicyklů. Jistě bylo by možné půjčovat i helmy, nicméně to naráží na hygienické a finanční limity.
A ekologové dodávají, klesne-li počet lidí na kolech ve městě, stoupne zákonitě jejich počet v autech.

Zastánci povinných helem naopak správně připomínají obrovské finanční nároky, které klade na veřejné zdravotní pojištění léčba úrazů hlavy způsobených následky pádů z kol. Ostatně ani dospělý není zdaleka nesmrtelný, proto je dobré se zamyslet nad zavedením povinností nosit helmu nejen pro děti, ale i pro nás „dospěláky“.

Vidíme zde, jasný učebnicový střet dvou práv – bezpečnost osob vs. ekologie a svoboda pohybu na kole. Zavedeme-li helmy pro všechny, omezíme sice svobodu, avšak posílíme bezpečnost. Tak už to na světě chodí, vždy je něco za něco.

Na závěr textu přicházím s kompromisním řešením – navrhuji, aby cyklistickou helmu obligatorně museli mít všichni cyklisté bez rozdílu věku. Avšak pozor, pouze při pohybu mimo obec - město. Ve městech by ji museli mít jen děti a mladiství do 18 let, jelikož si zaslouží zvýšenou ochranu.

Šťastnou cestu.

Vyšlo modifikovaně v deníku Právo

Autor, takto Petr Kol(o)man, je publicista a vš pedagog