6.12.2019 | Svátek má Mikuláš


ZDRAVOTNICTVÍ: Jak dostat informace k pacientovi

23.6.2007

Neznám člověka, který by informace o svém zdraví, nemoci, léčbě či případných komplikacích považoval za zcela zbytečné. Právě těmito důležitými informacemi se zabývá nedávno přijatá novela zákona o zdraví lidu, která platí od 19. května 2007.

V ní nalezneme jak právo pacienta být informován o "účelu a povaze" poskytované zdravotní péče, tak právo na "veškeré informace shromážděné ve zdravotní dokumentaci". Cílem novely je posílit roli pacienta, umožnit mu, aby více než dříve rozhodoval sám o svém zdraví, o vyšetřeních a léčbě.

Zásadní rozhodnutí tedy padlo. Jenže zákon je jedna věc, ale to, jak budeme k tomuto právu přistupovat, věc druhá.

Dobří lékaři naprosto běžně své pacienty o léčbě informují. Tito lékaři, a osobně jich znám desítky, nemají žádný problém s tím, aby jejich pacienti měli do zdravotní dokumentace svobodný přístup. Velkou starost jim však dělá technická stránka věci. Tedy, jak to umožnit a současně přitom zachovat chod zdravotnického zařízení.

Je přece iluzorní, aby v ordinacích či nemocnicích vznikly vedle kartotéky také jakési čítárny s kopírkami, kde budou pacienti pročítat svou zdravotní dokumentaci a zaměstnanci jim pořizovat kopie. V takových podmínkách by zákon využívali nejspíš pouze notoričtí stěžovatelé a pro běžné lékaře a pacienty by nepřinesl nic dobrého.

Díky moderním technologiím se však nabízí jiná možnost. Většina zdravotnické dokumentace je dnes vedena v elektronické podobě a leží kdesi v počítačích lékařů. Zbývá pouze najít cestu, jak ji zpřístupnit pacientovi a současně ji účinně chránit před neoprávněným přístupem jiných osob.

Takový autorizovaný přístup ke zdravotním informacím v elektronické podobě nabízí systém elektronických zdravotních knížek pacienta na internetu. Naprosto rutinně ho v České republice (doposud v jediné zemi Evropské unie!) využívá už více než milión pacientů a bezmála devět tisíc lékařů.

Systém umožňuje lékaři uložit do pacientovy elektronické zdravotní knížky veškeré informace ze zdravotní dokumentace. Co je však důležité, dovoluje pacientovi, aby se k těmto údajům dostal z kteréhokoli místa na světě, kde má k dispozici internet. V souladu se zákonem může pacient také kdykoli určit osobu či osoby, které se mohou s jeho zdravotními informacemi seznámit, a opět své rozhodnutí změnit.

Jaká je největší výhoda právě takového způsobu realizace práv pacientů, daných nově přijatou novelou? Především vysoká dostupnost a minimální náklady. Na jednom místě se mohou soustředit zdravotní informace od mnoha lékařů. Tyto údaje může pacient získat prakticky kdykoli a kdekoli. Odpadají jak prostorové nároky na "čítárnu", tak náklady na obsluhu či kopie.

Pacient nemusí nikam chodit, čekat a žádat. Elektronický přístup ke zdravotním informacím pacientů je moderní, efektivní a úspornou cestou, jak využít příležitost, kterou nám nový zákon dává. Na prvním místě však posiluje roli pacienta v péči o vlastní zdraví, a o to by mělo jít především.

Právo, 19.6.2007

člen VR ODS a poslanec EP
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.