28.9.2022 | Den české státnosti


ROZHOVOR: Opatření jsou přestřelená a nesmyslná

12.10.2020

Pane prezidente, co říkáte na poslední mediální vystoupení jak pana premiéra, tak pana ministra? Co říkáte na slova, která zazněla?

V poslední jsem době udělal hodně rozhovorů a napsal mnoho článků na toto téma, ale nikdy jsem nikoho nejmenoval a nikdy jsem nereagoval konkrétně na ten či onen výrok. Když jsem však slyšel tiskovou konferenci pánů Babiše a Prymuly, myslím, že pohár přetekl a Rubikon byl překročen. Spolu s kolegy v našem institutu jsme vydali poměrně rasantní prohlášení. Už je třeba, abychom my, občané – myslím ta dosud mlčící většina – už jasně řekli: Dost! Už to stačí, už nás nestrašte, už nám nevyhrožujte. Dávno absentuje jakýkoli racionální postoj, který měl být vytvořen. Nebyl. A teď to zastírat takovými hrozivými výroky, to není na místě.

Co vám konkrétně vadí? Myslíte si, že zbytečně vyhrožují, že ohrožují ekonomiku? Už byl několikrát zmiňován lock-down. Co se vám konkrétně nelíbí a jak je to např. s matematickým exponenciálním nárůstem?

Myslím, že je tam několik věcí. Takové to strašení, že nebudeme smět vůbec vycházet z našich domů, to je jedna věta, která dnes zazněla. Ale na to ať pánové tam nahoře zapomenou. Za druhé, já se vztekám, když slyším slovo exponenciální nárůst. Tak ať si každý zopakuje učebnici nevím, které třídy. Exponenciela je něco jiného. To by byl násobný nárůst, a ten v žádném případě není.

My jsme se dostali jedním skokem na jinou hladinu, na jinou úroveň. Zdá se, že na této hladině zůstáváme. Kdyby byl nějaký nárůst, tak možná mluvme o nárůstu lineárním, ale ne exponenciálním. Zmínil jste správně otázku zavření ekonomiky, lock-downu, jak se teď módně říká. Nejen, že by ten lock-down byl sám o sobě strašlivým úderem do našich životů, do života celé společnosti, do ekonomiky jako celku, do konkrétních ekonomických odvětví, ale už jen zmínka o lock-downu vede k tomu, že si celá řada lidí dneska řekne: „chtěl jsem příští týden zahájit ve svém podniku tu či onu investici, ale teď ji neudělám“. Prostě už sám tento výrok má strašlivý brzdící efekt na ekonomiku jako celek.

Co říkáte na dosavadní opatření, protože premiér Babiš i pan ministr říkali, že nechtějí dělat plošná opatření. Teď ale najednou plošná opatření jsou a oni argumentují tím, že ovšem nezastavují ekonomiku, ale jen volnočasové aktivity. Není to ale v podstatě takový řetězec, který na sebe váže další a další opatření? Co na to říkáte?

Nevydělovat bych ekonomiku od všeho ostatního. Ono je vše vzájemně propojeno. Když se plošně zastavují školy, je to obrovský úder do celé společnosti. Když se dává laskavé ošetřovné kdekomu, aby mohl zůstat s dětmi doma, znamená to, že ten člověk nejde do práce. A jestli si někdo myslí, že to nezasahuje do ekonomiky, tak to nemůže být myšleno vůbec vážně.

Jsem prezidentem jednoho tenisového klubu tady v Praze na Štvanici a vidím, jak tam všichni pláčou, že je zavřená možnost hrát v halách tenis. Tenisová hala má mnoho desítek metrů čtverečních a krychlových a na rozdíl od jiných sportovních odvětví tam hrají maximálně dva hráči a někdy se hraje čtyřhra. Čtyři lidé na tomto prostoru je přeci takové prázdno, mezi nimi je síť a obrovský prostor. Proč je tohle zakázané? Samozřejmě někdo z jiného oboru, než kolem tenisu, řekne podobných tisíc jedna případů, které cítíme každý z nás.

Pane prezidente, ode mne poslední otázka. Ona souvisí s těmi různými opatřeními. Je to např. oslava 28. října na Pražském hradě. Pan prezident Zeman se nechal slyšet, že by byl rád, aby to vláda povolila, aby myslela na státní vyznamenání. Jak se na tento svátek díváte vy? Myslíte, že budou ohrožena státní vyznamenání, oslava tohoto svátku? Je to důležité podle vás, nebo jak se k tomu stavíte?

Já jsem opravdu za těch třicet let, co uplynuly, díky svým politickým funkcím, byl na Hradě třicetkrát. V řadě případů jsem tam i vystupoval, takže mám možná na tu oslavu na Pražském hradě jiný názor, než má průměrný občan. Pro mě to ale není o státních vyznamenáních. Hlavní je nějaké sdělení, nějaké poselství o této zemi, o jejím dnešku, o její budoucnosti. To, že to pan prezident Zeman přetočil k výkladu státních vyznamenání, to je pokroucení celého tohoto svátku. Byl bych velmi rád, aby ten státní svátek slaven byl a aby proběhl, pokud možno, co nejvíce normálně. Nemůžeme se nechat vším tím Covidem zatlačit úplně do nulové aktivity a nevycházet z domu. Jestli to pan Prymula chce, tak to má smůlu.

Otázky kladl Josef Mádle, Prima CNN, 9.10.2020

www.klaus.cz