30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


POLITIKA: ´Reformované´ policii prý kolaps nehrozí

28.8.2009

Reforma policie, kterou provedl se svým týmem bývalý ministr vnitra Ivan Langer (ODS), u větší části policistů příliš nadšení nevyvolala. Podle zveřejněných informací však nespokojenost s policejní reformou a současné podfinancování policie bude patřit ke klíčovým příčinám další masivní vlny odchodu policistů ze služebního poměru.

Podle předsedy policejních odborů Štěpánka hrubé odhady počítají ke konci roku s odchodem asi dvou tisíc policistů. Přitom mezi nespokojenými jsou nejvíce policisté sloužící 10-15 let. Podle náměstka policejního prezidenta pro vnější službu Ivana Bílka však žádný kolaps v této souvislosti policii nehrozí. Nábor nových policistů prý pokračuje úspěšně a uchazečů je tolik, že si mohou vybírat.

"Mluviti stříbro, mlčeti zlato," říká jedno staré přísloví a znamená to, že je lépe mlčet než hloupě mluvit. Škoda, že se jím náměstek Bílek neřídil. Nikoho rozumně uvažujícího totiž určitě nenadchne představa, že mnoho set, nebo dokonce několik tisíc zkušených policistů nahradí úplní nováčci, kteří se policejnímu řemeslu teprve budou následující léta učit.

Přijdu-li jako pacient k zubaři, určitě nebudu výskat nadšením, pokud se budu muset svěřit do péče začínajícího doktůrka, a budu-li si moci vybrat, raději se svěřím do péče někoho, kdo má v oboru mnohaletou praxi. Policejní profesionály je nutno vnímat stejně. Pro výkon služby mají nenahraditelnou hodnotu a je hrubou chybou policejního vedení, že tento neoddiskutovatelný fakt ignoruje.

Výkon služby z hlediska kvality a efektivity tak masivní vlna odchodů samozřejmě významně ovlivní. Nebudou-li v krátké době přijata opatření směřující ke stabilizaci zkušených policistů, nebude možno to pokládat za nic jiného, než za ryzí projev manažerského amatérismu současného vedení české policie.

Od policejního vedení bych očekával, že se bude ze všech sil snažit o to, aby zkušené policisty ve výkonu služby udrželo. Že bude vytvářet podmínky a prostředí, ve kterém bude pro takové lidi zajímavé i nadále pracovat. Nikoli že bude těmto lidem dávat najevo svůj nezájem a poukazovat na to, kolik lidí stojí "před branami". Lidé, zejména ti zkušení, jsou totiž to nejcennější, co policejní sbor má.

Prohlášení Ivana Bílka je svým obsahem i naplněním kouzla nechtěného. Veřejnost by přece měla být v současné době oslňována brilantními výsledky Ivanem Langerem tolik vychvalované policejní reformy. Místo toho je uklidňována slovy "policii kolaps nehrozí". Informace o tom, že policie zatím nezkolabuje, bohužel nedává příliš velké záruky toho, že policie funguje dostatečně dobře.

Při tomto stylu řízení naší policie by se možná brzy mělo ministerstvo vnitra začít věnovat otázce otevření vzdělávacích kurzů pro policisty-amatéry z řad občanů, kteří by byli ochotni věnovat se této profesi ve volném čase jako svému koníčku.

Není pochyb, že se jedná o práci zajímavou i smysluplnou a vzhledem k tomu, že se úroveň profesní diference mezi současným policistou a běžným občanem neustále snižuje, zanedlouho může být rozdíl opravdu jen v absolvování několikaměsíčního kursu.

Mírná nadsázka ovšem může brzy pozbýt na významu, pokud dospějeme do situace, kdy policie v potřebném a očekávaném rozsahu ztratí onu schopnost "pomáhat a chránit" a řadovému občanu nezbude, než si pomoci a ochránit se sám.

Autor je bývalý ředitel Finanční policie, více k problematice na: www.zimmel.cz

(Zveřejněno na blogu iDnes)