28.11.2023 | Svátek má René


POLITIKA: Pohrdání Ústavou je v ČR beztrestné

30.5.2011

Co takhle průzkumy a výsledky voleb veřejně dražit?

Zní to divně, až nesmyslně, ale jak „přiměřeně“ reagovat na zprávu, že manifest „Veřejnost proti korupci“ podpořil Bohuslav Sobotka. Jak si nevybavit Krylovo „vrah o morálce káže“?

Může to být i reakce na návrh zákona o financování politických stran Strany zelených. Problém je, že v zemi zachvácené ústavním rozvratem se přijetím jakéhokoliv zákona nevynutí dodržování právního řádu ústavně konformní aplikací zákonů.

Dokud bude pohrdání Ústavou beztrestné, je při „nezávislosti“ veřejných činitelů na Ústavě přijímání zákonů zbytečné. Namísto prosazení odpovědnosti úplatných veřejných činitelů se přijme nový zákon. Jako by namísto veřejných činitelů měl za úplatnost výkonu veřejné moci nedodržováním ústavně konformní aplikace zákona, kterou mezinárodní právo vymezuje jako zločin úplatkářství veřejných činitelů, nést odpovědnost starý zákon. Když se nedodržuje jeho ústavně konformní aplikace? Za nedodržování starého zákona nese odpovědnost kdo? NIKDO!

Praxe v principu shodná s okupačním režimem. Za společenské problémy okupačního režimu nesměla nést odpovědnost kolaborující KSČ či dokonce okupant. K odstranění společenských problémů se proto přijímalo co? „Opatření k nápravě nedostatků“. Jak jinak, než „do budoucna“. Jen ne odpovědnost.

Do vyvození odpovědnosti za současný ústavní rozvrat v České republice je přijetí jakéhokoliv zákona předčasné, či spíše zbytečné.

Aby i jen teoreticky mohla být vyvozena odpovědnost za úplatkářství veřejných činitelů, musela by v České republice existovat možnost úplatnost výkonu veřejné moci řádně vyšetřit neúplatným, nestranným a nezávislým orgánem. Výsledek vyšetřování úplatnosti výkonu veřejné moci by musel být zveřejněn. Bylo-li by podezření ze zločinu úplatkářství veřejného činitele vyšetřováním potvrzeno, zločin úplatkářství by musel být veřejně projednán a odsouzen.

V státě, kde je pohrdání Ústavou veřejnými, dokonce i ústavními činiteli beztrestné, nehrozí nestranné a nezávislé vyšetření úplatkářství veřejného činitele ani náhodou.

Podle Ústavy je právní stát založen na dodržování závazků z mezinárodních smluv. Závazky České republiky z mezinárodních úmluv proti korupci, trestněprávní č.70/2002 a občanskoprávní č.3/2004 Sbírky mez. smluv ČR, má každý k dispozici na internetu. Úplatní veřejní činitelé závazky z Úmluv pohrdají. Proč? Aby jejich úplatkářství zůstalo beztrestné.

Vědí, že mlhavý pojem korupce konkretizují Úmluvy vymezením zločinu úplatkářství veřejného činitele. Pro odpovědnost je motivace úplatkáře bez významu. Je nepodstatné, jestli je úplatkář vydírán nebo podlehne chtivosti peněz či sexu. Trestnost úplatného výkonu veřejné pravomoci nespočívá podle mezinárodního práva v subjektivní motivaci, ale v objektivním porušení povinnosti veřejného činitele uplatnit svěřenou pravomoc nestranně a nezávisle. Nesmí ani přislíbit, natož potom poskytnout komukoliv výkonem svěřené pravomoci i jen nepatřičnou výhodu. Není třeba důkazu proč, ale důkazu, že tak stalo. Je-li orgán způsobilý trestní odpovědnost za úplatkářství vyvodit, postačí k důkazu rozhodnutí veřejného činitele.

Veřejní činitelé v ČR vědí, že potencionálně úplatní veřejní činitelé ani nemohou nestranně a nezávisle vyšetřovat a soudit veřejné činitele podezřelé z úplatkářství. Vědí, že Úmluvy proto zavazují Českou republiku zřídit na státní moci nezávislý protikorupční vyšetřovací úřad a protikorupční soud. V úplatné ČR najít skutečně nezávislé, tedy nejen neúplatné, ale i neohrožené vyšetřovatele a soudce by bylo obzvlášť těžké. Spíše v zahraničí. A aby si sebou vzali i tlumočníky a překladatele. I kdyby stáli miliardy korun, byli by zadarmo. ČNB odhadla ztráty z korupce v ČR na 120 až 200 miliard korun ročně.

To by byly úspory. K těm se žádná politická strana ani odbory nehlásí. Proč namísto toho škrtat? Kde mizí závratné částky mezi odhady skutečných nákladů volebních kampaní a oficiálními směšně nízkými účty? Nekvete černý obchod s „průzkumy veřejného mínění“? K čemu jinému, než k falšování výsledků voleb? A když se výjimečně výsledky voleb podle „průzkumů veřejného mínění“ „nepovedou“, jako tomu bylo ve sněmovních volbách 2010, co se vyrojí „mediálních skandálů“. Nesledují skandály opravu výsledků voleb podle „průzkumů veřejného mínění“ v nových volbách? Vždyť BIS dosud spojuje s ČSSD „personální unie“.

Přece nikdo nemůže být takový hlupák, aby za falšování „průzkumů veřejného mínění“ vystavoval faktury. Jak v takovém případě „objednat průzkumy veřejného mínění“ jinak, než hotově? Faktura se sice vystavit musí. To je jasné. Ale přece ne na výsledek. V takovém případě by ovšem platilo, že kdo dá víc, dostane „příznivější průzkumy“, aby byl „populárnější“. Za „vyhotovení průzkumu“ se faktury zásadně lišit nemohou. Zato „popularita“ musí být drahá. Že by na tomto principu fungoval v ČR „volební byznys“?

Jak jinak si vysvětlit např. rozdíl mezi odhadem 500 milionů Kč nákladů jen na sněmovní předvolební kampaň ČSSD a pouhými 184 miliony Kč ve výroční zprávě za všechny, tedy i obecní a senátní předvolební kampaně ČSSD v r. 2010?

Prý přišly všechny předvolební kampaně ČSSD na fakturách skoro zadarmo. Taková „charita“ je v Česku vzácná. Ta musela přijít skutečně hodně draho.

Tak draho, že ani v zahraničí už „suverenitu“ úplatkářů v ČR nemohou ignorovat. Skupina států proti korupci (GRECO) vydala dne 29. 4. 2011 zprávu, kterou varuje proti neprůhlednosti financování českých politických stran, a to zejména financováním jejich předvolebních kampaní.

Koho jiného může mít zpráva GRECO na zřeteli, než právě ČSSD? Která jiná strana používá svoji společnost jako mrtvou schránku k utajování skutečných nákladů než ČSSD? Přitom jako „nejpopulárnější“ politická strana dostává za „volby“ ČSSD nejvyšší příspěvky ze státního rozpočtu.

Kdo by čekal, že ČSSD z tak vysokých příspěvků ze státního rozpočtu jako oficiálně nejbohatší politická strana ještě více zbohatne, bude zklamán. To nehrozí. Naopak. Křeč, s jakou ČSSD veřejnosti dokonce i „o morálce káže“, svědčí, že jí už ani na provoz do konce volebního období nezbývá. Snaží se dostat ke státnímu rozpočtu alespoň velkou koalicí. Při odhadu ztrát z korupce ČNB by ČSSD už další volby mohla „zvládnout“.

O co ČSSD zchudla, o to více po rezignaci „záhadně“ zbohatl a ještě zbohatne Paroubek. Podle financovaných aktivit nouzí netrpí. Jeden by neřekl, jak politika dělaná pro „obyčejné lidi“ vynáší. ČSSD má ale smůlu. Na rozdíl od Grosse Paroubek Telecom neprodal. Z čeho jiného by mohl Paroubek zbohatnout, než z „volebního byznysu“ provozovaného z majetku Lidového domu?

S kolegou Čapkem jsme soudně zažalovali ČSSD i Paroubka o náhradu škody 176 milionů Kč. Moje pohledávky ze smlouvy se Zemanem přešly na Švýcary. O úplatnosti státní moci v ČR referuje Neue Zürcher Zeitung pravidelně. Vědí, že do nekonečna to nepůjde. Čekali na vhodný okamžik. Zpráva GRECO znamená průlom. Už i mezinárodní veřejnosti dochází s úplatností „suverénní“ státní moci v České republice trpělivost.

Podali jsme proto s kolegou Čapkem Komisi EU petici. Aby Komise na základě zprávy GRECO podle Smlouvy o fungování EU pověřila Úřad pro boj proti podvodům OLAF po konzultacích s Účetním dvorem vyšetřit, přezkoumat a provést audit všech politických stran na evropské úrovni v České republice. Tedy politických stran, které mají své zástupce v orgánech EU, a musí se proto zejména ve svém financování podle Smlouvy řídit pravidly stanovenými Radou a Evropským parlamentem. Mohou pravidla stanovená Radou a Evropským parlamentem legitimizovat praní špinavých peněz? Pokud by nebylo možné vyšetřování všech politických stran na evropské úrovni v České republice, požádali jsme o vyšetřování alespoň té nejsilnější, „nejpopulárnější“ a nejbohatší, ČSSD.

Politické strany, kterým podezření z účasti na „volebním byznysu“ vadí, se po zprávě GRECO přidají a budou se domáhat u Evropského parlamentu, aby spolu s ČSSD nechala Komise vyšetřit, přezkoumat a provést i audit všech ostatních politických stran na evropské úrovni v České republice. Zda je netransparentnost financování českých politických stran neznevýhodňuje porušováním rovné, tedy férové soutěže politických stran, kterou ukládá čl.5 Ústavy. Ukáže se, zda nejen Strana zelených hodlá v úplatné ČR prosazovat rovnou, tedy férovou soutěž politických stran prostředky, které díky EU ještě mohou být skutečně účinné. Které politické straně podezření GRECO nevadí, ta bude jeho zprávu ignorovat. Prokáže-li se podezření z účasti na „volebním byznysu“ kterékoliv strany, bude mít při příštích volbách ignorující strana co vysvětlovat, proč právě jí podezření GRECO nevadilo.

Bude-li vyšetřovat, přezkoumávat a provádět audit českých politických stran na evropské úrovni OLAF po konzultacích s Účetním dvorem, je šance, že podezření z „volebního byznysu“ řádně prošetří nezávislý a nestranný orgán. Když do dvou měsíců neprojeví Komise zájem, tak potom je na řadě Soudní dvůr EU v Lucemburku.

Kdo by věřil vyšetřování prováděnému orgány úplatné ČR? Úplatkářství veřejných činitelů se v ČR „bojem proti korupci“ podporuje tak dlouho, že by se „průzkumy“ a výsledky voleb měly dražit veřejnou dražbou. S uzákoněním povinnosti uveřejnit spolu s „průzkumem“ či výsledkem voleb i identitu vydražitele a vydraženou cenu.

Snad jedině tak bychom se asi v České republice mohli věrohodně dozvědět, kdo a kolik zaplatil, aby si každý z nás myslel, že na rozdíl od sousedních zemí je většina z nás méněcennými vykuky nebo omezenci. Vždyť kdybychom byli tak méněcenní, musel by stát už dávno zkolabovat.

Jako by úplatkářství veřejných činitelů bylo v ČR tajné. Co je tajné, není možno postihnout. Nebyly by veřejné dražby „průzkumů“ a výsledků voleb účinným protikorupčním prostředkem proti utajování míry úplatnosti veřejné moci?

Odkazy:
Lidovky.cz ze dne 29.4.2011 Kritika Česka: financování stran je neprůhledné

Parlamentní listy ze dne 27.5.2011 Praní špinavých peněz přes politické strany je v Česku realitou
Parlamentní listy ze dne 27.5.2011 SZ: Podpořte zákon proti černému financování politických stran
Parlamentní listy ze dne 27.5.2011 Sobotka (ČSSD): Podporujeme vznik manifestu „Veřejnost proti korupci“