25.10.2020 | Svátek má Beáta


POLITIKA: ODS sebevražedná, nekonzervativní, nevolitelná

16.10.2013

Dle článku ODS cílí na mladé, podpoří je při startu podnikání i koupi prvního bytu (iDnes.cz, 11.9.2013) budou všichni kandidáti občanských demokratů podepisovat, že podpoří změnu Ústavy, "podle které by odsouzení nebo vazebně stíhání poslanci přišli o mandát".

ODS sebevražedná

Nejdříve pragmaticky... Opravdu je rozumné takto nabízet nástroj, pomocí kterého bude možné likvidovat skutečně nepříjemného parlamentního oponenta jeho kriminalisací? Je to rozumné v situaci, kdy jsem to já, kdo do oposice míří? Není to dokonce nejen nerozumné, ale nebezpečné? Uvažme, už jenom ta možnost vytváří prostor pro zastřené vyhrožování takovým krokem – čili už jen ta možnost významně ohrožuje skutečně svobodné vykonávání poslaneckého mandátu... svobodné ve smyslu slibu, který každý poslanec skládá:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Ústava ČR, Článek 23, odst. (3)).

Nebude právě poslanec, který by chtěl mandát skutečně vykonávat "v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí", vystaven hrozbě ztráty tohoto mandátu pomocí kriminalisace – vezmeme-li v potaz kvalitu kultury politického prostředí, ve kterém se pohybujeme? Jediné konzistentní vysvětlení, které mě napadá, je, že ODS jaksi nepočítá s tím, že by se jí to mohlo týkat – totiž že by se mezi poslanci zvolenými za tuto stranu mohli objevit takoví, kteří by "v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí" chtěli svůj mandát skutečně vykonávat.

Budu fér: tak špatné to s ODS podle mě není... ale přesvědčovat o tom voliče není dvakrát rozumné – dělá se tím hodně pro to, aby ODS v oposici skončila s jistotou a opravdu značně marginalizovaná... a, opakuji, v takové situaci chce dát (jakékoli) budoucí vládě do rukou velmi účinný klacek na (jakoukoli) oposici. Tímto směrem se Poslanecká sněmovna vydala už populistickým a zbabělým, zejména však zbytečným i škodlivým (ze shora popsaného důvodu) omezením poslanecké imunity – přijetím takového návrhu změny Ústavy by se tento trend dále a podstatně prohloubil. Je to po všech stránkách sebevražedné.

ODS nekonzervativní

Nyní principiálně... Znovu se ukazuje, že Ústava je kamenem úrazu – znovu je na stole návrh na její mrzačení... a to od strany, která sem tam koketuje s konzervatismem (byť, přiznejme, téměř vždy pouze verbálně...). Předložený záměr je jen dalším z řady důkazů, že se skutečně o nic víc než o koketerii nejedná. Vždyť konstitucionalismus a v něm zakotvená dělba moci, s pověstným systémem brzd a protivah, je něco, co je součástí konzervativního kréda. Jak se s tím slučuje návrh, podle kterého se dá do rukou moci výkonné (policie) a moci soudní možnost prakticky přímo zasáhnout do personálního složení moci zákonodárné?

V případě návrhů na zvýšení výdajů státního (či obecního) rozpočtu by měl vždy zároveň zaznít návrh, kde se na to potřebné prostředky vezmou. Podobně, pokud dosavadní Ústavu považujeme za v daném ohledu vyváženou, nelze nevidět, že takovým krokem by byla způsobena nevítaná nerovnováha – a měl by tedy být předložen paralelní návrh, který by kýženou rovnováhu zachoval, resp. znovu nastolil. A to za situace, kdy Parlament přišel o podstatnou pravomoc volit hlavu státu. Konzistentním krokem by tedy v daných podmínkách bylo spíše posílit postavení zákonodárné moci, než její posici v ústavním systému dále oslabovat. Ostatně krokem nejlepším by v tomto smyslu bylo vrátit volbu presidenta do rukou Parlamentu... a vůbec nejprospěšnějsím vrátit se – v rámci možností – ke znění Ústavy platnému k 1.1.1993. Co se ODS týká, uvnitř této strany však dřímají zjevně zcela opačné nápady.

Sečteno a podtrženo, pro konzervativce je v důsledku výše uvedeného ODS zcela nevolitelnou stranou. A, pro úplnost, i když to sem prvoplánově nepatří: TOP 09? Strana, která podporou rozpuštění Poslanecké sněmovny jasně upřednostnila svůj ryze partikulární stranický zájem před obecným zájmem celé země? Smutná podívaná...

Kromě toho a asi zejména je ale na celé věci velmi dobře vidět, jak se posouvá rámec diskuse v naší zemi. Otevírají se témata, která by před nějakou dobou byla zcela nemyslitelná. Věcí debaty se stává naše členství v NATO, vyvážení dělby moci mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní, retroaktivita či znárodňování (viz návrhy na znovuotevření vyrovnání státu a církví). Dosavadní aféry, jakkoli závažné, vedle toho vypadají jako lapálie. Takový trend nemůže být samovolný. Kdo je jeho původcem? Komu prospívá? Jak v takové nestabilitě rozhodovat o strategických otázkách určujících naši energetickou bezpečnost?

Zatímní parlamentní pravice - nebo to, co se za ni doposud prohlašovalo - se rozplývá jako pára nad hrncem... Strany dlouhodobě decimované korupcí a klientelismem mohou jen těžko odolat, když přijdou na pořad dne vpravdě podstatné záležitosti. A i když je třeba být s takovými soudy velmi opatrný, nabízí se úvaha, zda tím nejhorším na korupci není právě to, že jí prožraná strana pak nemá sílu čelit vážným hrozbám – a zda právě toto není pravým dlouhodobým smyslem a cílem vytváření a udržování korupčního prostředí v naší zemi, konkrétně onoho systematického korumpování celých politických stran, které z nich účinně dělalo a nakonec úspěšně udělalo nesvéprávné třtiny potácející se ve větru událostí.

Nastává doba pro reformování rámce české pravice – čas na to bude, domnívám se, do řádných parlamentních voleb v roce 2021. Tedy, presněji, vítězství takové rekonstruované pravice v parlamentních volbách by se mělo začít rýsovat již v roce 2017, kdy se může stát důstojnou opozicí. (To vše samozřejmě za předpokladu řádných termínů příštích parlamentních voleb...) A aby taková naděje žila, nemohou konzervativci na nic čekat a až po předvolební vřavě padne prach, musí se pustit do práce.

Konzervativní listyHledáte zdravou svačinku? Sáhněte po kapsičce od Sunaru, která je komplet BIO včetně obalu
Hledáte zdravou svačinku? Sáhněte po kapsičce od Sunaru, která je komplet BIO včetně obalu

Když se řekne Sunar, co se vám jako první vybaví? Chutné sušené mléko? Není se čemu divit. Sunar a jeho kojenecká výživa tu je pro naše miminka už...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.