17.1.2022 | Svátek má Drahoslav


POLITIKA: Jak se dají prohrát nejen volby

1.4.2010

Zrekapitulujme si sled událostí vedoucích k překvapivému rozhodnutí ODS odvolat, dva měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny, svého předsedu z funkce volebního lídra.

První reakce na pomlouvačný článek v bulvárním deníku Blesk ze strany předsedy Senátu Sobotky a členů gremia ODS byly velmi rychlé a velmi přesně cílené. Volební lídr ODS nemůže pronášet homofobní a antisemitské výroky. Je nutno udělat něco dramatického, něco, co stranu zachrání před rozhořčenou veřejností.

Gremium povolalo svého lídra na kobereček. A grilovalo jej dvanáct hodin. Topolánek se bránil - to, z čeho jej Blesk obvinil a co bez jakékoliv snahy o ověření převzal tzv. seriozní tisk, není pravda. Jeho výroky byly nejen vytrženy z kontextu, ale významově posunuty tak, že vyzněly v přesný opak toho, co řekl. Topolánek neřekl nic než to, že soudí lidi podle charakteru a ne podle jejich sexuální orientace nebo původu.

V době, kdy se sešlo gremium, byla Topolánkova verze již potvrzena i gay magazinem LUI.

Proč o tom jednalo gremium celých dvanáct hodin, je zřejmé. Nešlo o nic jiného, než bez ohledu na to, co se skutečně stalo, předsedu ODS a volebního lídra přinutit k resignaci. Nepovedlo se, Mirek Topolánek se nevzdal. Svou resignaci nabídl, pokud bude spojena s pokusem o odstranění skutečných příčin pro postupnou ztrátu důvěryhodnosti ODS. Padla i jména, z toho, co proniklo na veřejnost víme, že to byla mezi jinými i jména Bém a Jančík. Toho se gremium zaleklo, a tak byl pokus o jeho odstranění odložen na čtvrteční zasedání Výkonné rady. Gremium zatím vydalo jen prohlášení, že rozhodnutí předsedy ODS respektuje.

Během dvou dnů, které do zasedání Výkonné rady uplynuly, se mnohé změnilo. I "seriozní tisk" byl přinucen svá obvinění odvolat. Stalo se tak, jak je u nás zvykem, nikoliv omluvou Mirku Topolánkovi a odvoláním dehonestujících obvinění, ale konstatováním, že Mirek Topolánek sice neřekl to, co media psala a říkala, ale naštval mnoho lidí ve vlastní straně. Že příčinou toho naštvání byla jejich vlastní falešná tvrzení, ovšem v mediích nezaznělo. Nezaznělo ani to, že daleko víc lidí se s ODS postupně rozchází ne pro to, že její předseda někdy říká, co má na jazyku, ale pro to, co Mirek Topolánek již dlouho, přinejmenším od prohraných voleb do krajských zastupitelstev, kritizuje - korupce a rostoucí vliv podivných sponsorů, "kmotrů", kteří již ODS v některých krajích ovládli, podobně jako ti, kteří byli jejich původním vzorem - mafiánští "kmotři" amerických odborů a ruští oligarchové. Téměř v každém kraji najdeme nejméně jednoho. Svým americkým a ruským vzorům se podobají i jinak. Mohli jsme je vidět, pokud jsme je vidět chtěli, na posledním kongresu ODS, přijíždějící v limuzinách se speciálními poznávacími značkami, obklopující bar ve společnosti krajských pohlavárů a členů gremia a platící za lahev minerálky pětitisícovými bankovkami.

Bylo jasné, zejména po zveřejnění nahrávky osudného rozhovoru, že homofobie a antisemitismus nebudou pro ukřižování Mirka Topolánka věrohodným důvodem. Jeho kritici v ODS a media, neschopná vlastní analýzy a vždy ochotná přistoupit na jakoukoliv manipulaci, během těch několika dní předvedli klasickou piruetu. Důvodem k odvolání se stala kapka. Ta poslední, kterou přetekla číše jejich trpělivosti. Nenapadlo je, že vzhledem k tomu, že obvinění se ukázalo jako falešné, je falešná i ta virtuální kapka a že tím vlastně říkají, že o tom, kdo povede kdysi tak respektovanou a sebevědomou ODS do voleb, rozhoduje bulvární plátek.

Rozhodnutí již padlo, Mirek Topolánek musí odejít. A tak respekt pro rozhodnutí předsedy trval členům gremia jen dva dny. Přestal platit v okamžiku zahájení zasedání Výkonné rady.

Výkonná rada ODS je orgán složený z členů gremia a zástupců regionů. Těmi zástupci jsou ve většině případů oblastní předsedové a bývalí krajští funkcionáři. Topolánkovou kritikou se cítili ohroženi, zejména ti z nich, kdo pro udržení vlivu svých "kmotrů" po prohraných volbách, tam, kde jim to ČSSD dovolila, rychle vstupovali do koalic se svými "ideovými odpůrci". Není proto divu, že přetekla i číše jejich trpělivosti a respektu pro předsedu ODS. Ani Výkonná rada ale nemá pravomoc předsedu odvolat. A tak "pouze" položila Topolánkovi nůž na krk. Buď složí svou funkci volebního lídra, nebo bude z kandidátky potupně vyškrtnut a označen za příčinu volební porážky ODS. Vzhledem k tomu, že z funkce předsedy ODS nemůže být Výkonnou radou odvolán, byl "vyzván", aby "zvážil odstoupení" z funkce předsedy.

Mirek Topolánek se vzdal kandidatury. Jistě si byl vědom toho, že pokud by tak neučinil, následoval by otevřený konflikt, který by nejen ukončil jakékoliv naděje ODS na úspěch v rychle se blížících volbách, ale znamenal by i rozkol a chaos a konec jejího postavení nejsilnější a rozhodující síly české pravicové politiky.

O tom, jak nejistí si byli členové gremia tím, jak bude jejich postup přijat veřejností a zejména členy a voliči ODS, svědčí i to, jak nervózní byl Petr Nečas při svém prvním televizním vystoupení po Topolánkově pádu. Osmkrát během několika minut opakoval, že to bylo Topolánkovo vlastní rozhodnutí , že je hluboce respektuje a že i jeho případné odstoupení z funkce předsedy bude vlastním Topolánkovým rozhodnutím, které hluboce respektuje. Topolánek jistě bude mít roli ve volební kampani: "Na volební kampani je obrovský kus práce, chceme oslovit naše voliče, sdělit jim, jaké jsou naše recepty, tady určitě podíl pana Topolánka jako zkušeného politika po dobu, co ještě zůstane předsedou ODS, bude pozitivním přínosem."

Jak je v tomto případě typické, respekt k Topolánkovu vlastnímu rozhodnutí trval velmi krátce. V dalších dnech oznámil tentýž Petr Nečas, již s menší nervozitou, že Topolánek nebude mít žádnou aktivní účast na volební kampani ODS. V nedělní Partii rovněž oznámil, že příčinou Topolánkova odvolání byla ona virtuální kapka, kterou se cosi rozlilo, a "jednoznačný názor zevnitř členské základny, názor Výkonné rady jako nejvyššího orgánu ODS mezi kongresy".

Názor Výkonné rady známe a můžeme tušit jeho více než pravděpodobné příčiny. Kdy a jak vedení ODS zjistilo během několika dnů mezi víkendem a čtvrtkem názor členské základny, nevím. Pokud vím, naposledy se tak stalo na volebním kongresu ODS. Právě tehdy, kdy Mirek Topolánek vyslovil kritiku "kmotrů" a byl delegáty členské základny znovu zvolen předsedou ODS.

Pozitivní přínos Mirka Topolánka má spočívat v tom, že nebude vidět a nebude slyšet. Má být v tom, že zmizí z politického života a nebude připomínat členské základně a voličům úlohu "kmotrů" v ODS. ODS se očistí, očistí se od Mirka Topolánka, který je příčinou všeho, co na ODS lidé kritizují a co způsobilo dlouhodobý pomalý odliv jejích voličů a příznivců. Očišťovat ji bude tým složený z jeho největších kritiků, jištěných partou kolem kongresového baru.

A ti povedou ODS k nadcházejícím volbám.

31. 3. 2010Přibylo rodin, ve kterých dochází k domácímu násilí. Kde sehnat pomoc?
Přibylo rodin, ve kterých dochází k domácímu násilí. Kde sehnat pomoc?

Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie Věd v době covidu přibylo incidentů domácího násilí. Tím se zvýšila poptávka po službách, které...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.