7.2.2023 | Svátek má Veronika


POLITIKA: Jak končí politické sliby

25.3.2014

Vzpomínáte, jak před volbami opoziční (a dnes koaliční) politické strany a hnutí deklarovaly, že budou obsazovat vedoucí místa ve státních úřadech výběrovými řízeními? A ve výběrových řízeních vyberou nejlepší odborníky na tyto funkce, a skoncují tak s "trafikanstvím"? K dnešnímu dni vyměnila nová koalice více než sto vrcholných míst ve státní správě a státem řízených podnicích a nevšiml jsem si, že by bylo vypsáno jediné výběrové řízení!

Nová vláda také slibovala nový služební zákon, který má odpolitizovat a stabilizovat státní administrativu. Ano, služební zákon byl prvním zákonem, který nová koalice do Poslanecké sněmovny předložila a o kterém hlasovala. Vzpomínáte si, že všichni poslanci, kteří pro návrh služebního zákona hlasovali, zároveň tvrdili, že zákon je sice špatný a musí být přepracován, ale je nutné pro něj hlasovat, protože… Všichni měli nějaké důvody s tím, že hlavní důvod byl, že souhlasem se zákonem v prvním čtení podmínil prezident Miloš Zeman jmenování nové vlády. Na cestě tak je další špatný zákon pro dobro věci.

Poradců mají noví ministři již více než bývalá Rusnokova vláda. A jejich platy, které byly tolik sledovány a skandalizovány za minulých vlád? Tajné. Na ministerstvech se za nové vlády také již vyměnilo několik set řadových zaměstnanců. Jejich členství v politických stranách či zázemí ve skupině Agrofert ze zákona není možné zjišťovat. Dá se tedy pouze spekulovat, zda se nová koalice výměnou stovek úředníků nesnaží obsadit úřednická místa svými lidmi ještě před přijetím nového služebního zákona.

Velká předvolební kritika také směřovala na vysoký počet funkcí a vysoký počet výborů a podvýborů v Poslanecké sněmovně. Slyšeli jsme mnoho slov o tom, jak poslanci tímto způsobem zpronevěřují veřejné prostředky a podobně. A výsledek plánu nové koalice na snížení počtu výborů? V Poslanecké sněmovně nyní najdeme 18 výborů namísto původních 19, podvýborů je 39 místo původních 41. Úspory jako hrom.

Nicméně, nezoufejme: Bude líp!

Autor je senátor za ODS