1.10.2023 | Svátek má Igor


POLITIKA: Fischera prosím nevolit!

19.12.2012

Je kluzký. A je to exkomunista.

Televizní Hydepark 14. 11. 2012 dále obnažil Fischerovu podobu a nepříhodnost jeho volby prezidentem.

Nepříjemným otázkám čelí ne čelně, ale proklouzovitě a dutým verbálním slalomem. Např. jeho neskonale velká daňová úleva od České pošty při službách jeho kampani. Výmluvy, vytáčky, nervozní vývrtky se snahou téma uzavřít. Bizarní je slyšet od statistika "je aritmetika dobrá a je aritmetika špatná"!

Tedy dle Fischera věc a pojem totálně pozitivistický jako aritmetika se dá ohýbat ve prospěch tohoto Hradu lačného pána. A to on tak rád používá slovo "transparentní"; dokonce je má jako hlavní heslo kampaně. Leč netransparentně a mlžnatě vysvětluje např. též svůj trapný exhibiční výlet do USA, při němž zaplatil novinářům svou chválu a popis své holedbavé návštěvy v Americe: hle jsem významný kandidát. Jsem v USA. Jednám – račte si povšimnout – s tím a oním.

Další zřetelná mazlavá úhybnost je patrná, když Fischer musí mluvit o chybách své vlády. Fotovoltaika?! Dávno připravené, já jsem se nepodílel! Též se chová jen alibisticky k činům své ministryně zdravotnictví Juráskové: nezasahoval jsem jí do toho. Měla své kompetence a svobodu. Hle, jaký kluzký premiér nejenom v tomto, ale celá jeho hodina v Hydeparku. Odpovědi vágní, mlha přede mnou, mlha za mnou. Bažina, v níž slovo váží málo. Mluví totiž žvanivý slimejš.

A nejhůře je, když vysvětluje svůj neomluvitelný vstup do KSČ. Čtyřikrát se dušuje, s jakou "pokorou" svůj čin bere. A že lid má svobodnou volbu to přijmout nebo mu to odpustit. Ovšem, proč by mu to neodpustili ti, kteří jednali podobně jako on. A tento vychytralý statistik si dobře spočítal, že jejich hlasy mít může a že mrtvé oběti vlády té strany, do které on kariéristicky vlezl, už hlasovat nebudou. Jeho pokora? – samozřejmě jen podobný kariéristický tah. Tentokrát ne směrem do KSČ, ale na Hrad. Pokora? – U Fischera vyprázdněné slovo. Ať je naplní činem a rezignuje na svou nestoudnou kandidaturu.

Jan Fischer též rád skloňuje roli obroditele politické kultury! Tím, že na Hradě bude komunista…? A tak prosím voliče ve jménu hrdých a orientovaných studentů, kteří manifestují proti nástupu neobolševiků i starokomunistů do úřadů na hejtmanstvích, aby vymazali kariérního komunistu ze seznamu kandidátů na prezidenta. A též prosím ve jménu Josefa Toufara, Milady Horákové, generála Píky a…..