27.1.2023 | Svátek má Ingrid


POLITIKA: Dusno

25.10.2005 22:02

Je podstatnou skutečností, že vydobytí oné svobody i demokracie nebylo spojeno s prazvláštním úsilím či námahou. Přišlo to jaksi samo, pokusy o totalitní ovládnutí lidstva diktátem nemohou mít dříve nebo později jiný konec, to jen někdy za ním stojí boj o urychlení a s ním i ztráty, které jsou pak mementem. Když pád diktatury přijde spontánně, bez obětí a námahy, memento ztrát chybí a pokusy o diktát se mohou opakovat častěji a přinášet byť jen přechodná utrpení.

Dominující ČSSD nás, prosté občany, ujistila o svém upřímném myšlení. Smálo se to ujištění na nás ze kdejakého plakátu, jinochova tvář byla nazdobena očima bezelstnýma. Vzdělání a zdravotní péče, sociální spravedlnost, ekonomický růst a zaměstnanost, toť priority slibovaných investic.

Z médií jsme se dozvídali zprávy čelných představitelů a sociálnědemokratických působitelů ve výkonné i zákonodárné státní moci, jak se máme lépe a radostněji, bezpečněji a spravedlivěji. A že to šlo docela snadno: upřímný jinoch stačil při výkonu ministerské funkce vystudovat právnickou fakultu.

Pak se cosi stalo. Čelný představitel jedné z politických stran, náležjící koalici, to ve svém projevu v PS PČR vyjádřil obavami o naši budoucnosti v podobě jednoho nevěstince a opakovaně nás všechny poté ujišťoval, že ta jeho strana musí zůstat v koalici s ostatními, aby mohla zabránit ještě větším hrůzám. Přihlížející třetí partner přitom stačil vyvinout bezmezné úsilí o záchranu exotického prince, který má rád bílá děvčátka. Dozvěděli jsme se při tom, že prince je třeba šanovat proto, aby byli šanováni i ti z nás, kteří třeba provedou něco nepatřičného zase v jeho zemi. Skvostný způsob ochrany občanů ministrem spravedlnosti.

Jinoch odstoupil postupně z kdejaké funkce státní i stranické, jeho nástupce byl připraven dobře k rasantnímu vstupu do výšin, z nichž se nedá dohlédnout na Zem a zhlédl se odtud v Marťanech, s nimiž a ještě s komunisty tady hodlá udělat pořádky. Prvně s tím petrolejem, a to hned zgruntu - prověří se všechno za poslední desítiletí. Geniální technika: při už pověstné rychlosti, v jaké se u nás vyšetřuje, soudí a odsuzuje, dojde na ten petrolej tak někdy v roce 3 015.

Komunisté ucítili příležitost spoluúčinkování s mimozemštěny a učinili geniální vstřícný krok, když anamnesticky kompromitovaného Nejvyššího Soudruha poslali z jeho vlastní vůle do politického ústraní. Ani čestné předsednictví na něj nezbylo. Inu, co také čestného vůbe znají, že. Jeho nástupce byl vybrán ze seznamu Cibulkova, moudrý, vzdělaný a spravedlivý. Nejsem na symboly. Kdysi byl jeden Nikita Sergejevič Chruščev, alias Kudrnatý. Otcem Alexandra Makedonského byl Filip II.

Pravicová ODS sleduje vše to kolem jako přísedící. Sem tam se ozve, aby projevila své sny. Třeba o té jakési noci nebo co. Jiní její příslušníci stojí na čelech samospráv a nikterak nepřesvědčují svými výkony, že mají na něco více.

ČSSD právem a patřičně nemá pravici za důstojného soupeře. Ve spojení s KSČM má dostatečnou nadpoloviční většinu jak v současné PS PČR, tak ve výzkumy sledovaných preferencích. Buldozér ještě nahrnuje další skrze radlici, která sluje propaganda. Je to nástroj, který má vskutku zažitý. A tak není třeba bát se pravice, jejíž representant předvedl nedávno malou ukázku stranického umění, když si do Sedmičky na Nově přinesl plakát s nápisem "Lžete" a používal jeho ukazování jako způsob polemiky.

Zůstává tedy jeden nepřítel ČSSD, Marťanů a komunistů, totiž president republiky. Pokus zakázat mu opuštění republiky jaksi selhal, ale je tu nová možnost: Předseda vlády navrhl jmenovat obecně nepřijatelného člověka ministrem zdravotnictví. Prý je vhodný proto, že to umí mediálně. No, nebývá zvykem povyšovat schopnosti mluvčího nad schopnosti výkonné státní moci, ale budiž. Propaganda je propaganda, chápu.

President republiky odmítl jmenovat presidenta ČLK ministrem. Předseda vlády svůj návrh tedy zopakoval. Asi má pocit, že president republiky tomu prvnímu návrhu nějak neporozuměl. Teoretici práva teď nespí, bádají v jednom kuse nad střetem zájmů, nad pravomocemi státníků a nad Ústavou. President ČLK s licencí má jasno dávno: Václav Klaus je Klement Gottwald, který nemá rád Ratha a plete si republiku s monarchií. Je třeba impeachementu po způsobu českého peachementu, protože president republiky ohrožuje zdraví občanů.

ČSSD se tomu ohrožování snaží zabránit a předseda vlády dává resort na starost bývalému a budoucímu soudruhovi, presidenta ČLK odsune na post náměstka a vymýšlí pro něj posici státního tajemníka.

MUDr. Rath může být rád, nic mu teď nebrání v kýženém uchopení nové moci a ani ho nic nenutí ztratit moc dosavadní. Jak tu, o které se ví, tak tu, která zatím nebyla zmíněna jako předmět střetu zájmů, jakoby o ní nikdo nevěděl. Třeba se na ni přijde později, aby byla nová legrace, jakou je např. nyní sdělení ředitelky jedné nemocnice, že soudružka exministryně v době výkonu ministerské funkce v nemocnici pracovala. Ale to už se nestarejme, čo bolo bolo, terazky cosi jsem slyšel, že se v Plzni má stavět docela drahý špitál. Asi pomluva.

Žijeme lépe a radostněji. Trochu kysele, trochu v dusnu. To přejde.

MUDr. Jiří Kilian

(Autor v posledním odstavci mimo jiné jemně upozorňuje, že dr. Rath je nejen prezidentem profesní organizace ČLK, ale navíc prezidentem ještě další firmy, a to ČLK o.s. (takový tuplovaný prezident), což je téměř neznámá skutečnost. Střet zájmů je tedy dokonce kumulován, viz www.lkcr.cz/os - pozn. red.)