30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


MIGRACE: Čemu se ještě divíte, politici hlavního proudu?

9.5.2016

Opět je na stole trvalý přerozdělovací mechanismus EU na imigranty, tentokráte již i pěkně matematicky propracovaný a doplněný drahými povolenkami neabsorbovat, prozatím s fixní cenou 250 k€ za imigranta.

A čestný předseda TOP 09 a předseda zahraničního výboru sněmovny Karel Schwarzenberg k tomu říká: „Neodpovídá to skutečný nákladům. Je to spíše takový donucovací prostředek.“

Jakýmpak nákladům? Spíš benefitu, ne? Pokud hovoří Komise o nějakých nákladech, tak si protiřečí. Vždyť jsme jí byli přesvědčováni, že imigranti, o které se jedná, jsou ekonomicky prospěšní. Německu mají podle Komise zajistit ekonomický růst. Říkají to někteří ekonomové, Mezinárodní měnový fond i Evropská komise, která ve své předpovědi tvrdila, že očekávané 3 miliony imigrantů zvýší ročně HDP v zemích postižených migrační krizí v rozsahu 0,2 až 0,5 %.

Takže kdo by komu měl platit? Zřejmě naopak ty země EU, které imigranty zvou a přijímají, by měly své zisky z nich na HDP přerozdělovat mezi ty, o které imigranti z Blízkého východu nechtějí ani vláskem zavadit, ne?

---
Nedá mi to a ocituji sám sebe. Ocituji podstatnou část článku, který vyšel před rokem a dosti sedne na současné rozhořčení našeho politického spektra, tentokrát ohledně trvalého přerozdělovacího mechanismu na azylanty v Unii, doplněného systémem drahých neabsorbčních povolenek (jisté obdoby emisních povolenek na CO2):

Čemu se divíte, šéfové stran?

14. 05. 2015 Politická reprezentace většinou, ať napravo či nalevo, odmítá kvóty na imigranty navrhované Evropskou komisí. Čemu se však diví, šéfové stran Sobotka, Fiala i další politici?

Z dikce Lisabonské smlouvy o azylové politice, odsouhlasené v roce 2009 společně poslanci a senátory za ČSSD, ODS, KDU-ČSL a za Zelené, to spíše vypadá, že se pánové mohou čílit tak leda vzájemně na sebe. Lisabonská smlouva (změnové znění čl. 63 a 63b, konsolidované znění čl. 78 a 80) hovoří takto:

Článek 63
1. Unie vyvíjí
společnou politiku týkající se azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany ...
2. ... přijímají Evropský parlament a Rada
řádným legislativním postupem opatření týkající se společného evropského azylového systému, který obsahuje:
a) jednotný azylový status pro státní příslušníky třetích zemí
platný v celé Unii;
...
c)
společný režim dočasné ochrany vysídlených osob v případě hromadného přílivu;
...
e)
kritéria a mechanismy pro určení členského státu příslušného pro posouzení žádosti o azyl nebo doplňkovou ochranu;
f)
normy týkající se podmínek pro přijímání žadatelů o azyl nebo doplňkovou ochranu;
...
3.
Ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků třetích zemí, může Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch dotyčných členských států dočasná opatření. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
...
Článek 80
Politiky Unie podle této kapitoly a jejich provádění se řídí zásadou solidarity a
spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni. Kdykoli je to nutné, obsahují akty Unie přijaté podle této kapitoly vhodná opatření pro používání této zásady.

Pro toto, páni šéfové, vaše strany v roce 2009 hlasovaly, pan Sobotka dokonce osobně, stejně jako mnozí významní ODSáci, jakož i pan Kalousek. Vím, že paragrafy jsou gumové a europaragrafy obzvláště, ale spíš to vypadá tak, že Komise má podle jedné interpretace smluv právo něco takového navrhovat (stačí, když nazve i potencionálně ekonomické imigranty „uprchlíky“ – těžko se to vyvrací) a Evropská rada má právo to schválit prostou většinou. Pokud bude někdo protestovat, nemá proti mašinérii EU moc velkou šanci. Šéf Komise Junckers dal jasně najevo,jakou interpretaci preferuje.

Tak se k tomu hlaste a nekritizujte to, co jste spískali. Vaše strany, pane Sobotko a pane Fialo, to schválily (ano, včetně poslanců a senátorů za ODS, kterážto strana si předtím na kongresu přikázala nepředávat další pravomoci do Bruselu). Mirek Topolánek coby premiér tehdy v roce 2009 v podstatě říkal o Lisabonské smlouvě (parafrázuji) „Nejásám, ale schválit se to musí“. Náš parlament tím dal v roce 2009 bianco šek pro budoucí nápady úředníků Unie. Přes urputný odpor prezidenta Klause a čestných výjimek v řadách poslanců a senátorů.

Když si halt zodpovědní nepřečtou smlouvu, pro kterou hlasují, pak se nemohou přece divit, že je výsledek dříve či později nepříjemně překvapí. Nebo je snad Unie podfoukla a její interpretace je jiná, než jim říkali, když ptáčka lapali?

---
Ze západní Evropy se nyní naopak ozývá
roztrpčení, že co jako si ta střední a východní Evropa dovoluje protestovat. Měla by přeci projevovat vděčnost, vždyť ve zlých dobách střední a východní Evropy v minulosti Západ ochotně přijímal uprchlíky z Východu. K tomu lze jen zopakovat, že my bychom jistě také ochotně přijímali politické běžence z kulturně blízké oblasti, kdyby je postihla například komunistická, environmentalistická nebo jiná totalitní tragédie. Ale nevím o tom, že by v osmačtyřicátém či osmašedesátém od nás prchali lidé do Somálska, Libye či Sýrie, zakládali tam utečenecké kolonie a v nich urputně vzdorovali asimilaci. Takže pokud kvůli bezbřehému zápaďáckému multikulturalismu a chybné politice vytlačí běženci původní obyvatelstvo z Malty, jižní Itálie, Řecka a také ze Švédska, tak jistě budeme s otevřenou náručí přijímat Italy, Malťany, Řeky a Švédy, a též je v pohodě integrovat.

...

Tolik o tom, co se dělo před rokem.

I v nynějším kole taškařice s názvem „My vám je stejně vnutíme“ se naši politici rozhořčují na Evropskou komisi. Například premiér Sobotka: „Evropská komise opět vrátila k myšlence povinných kvót, která již několikrát nesmyslně rozdělila Evropu.“ Nebo jeho straničtí kolegové, místopředseda senátu Zdeněk Škromach („Bruselská byrokracie se začíná chovat jako Islámský stát vůči křesťanům“), poslanec Antonín Seďa („Nevím, proč se v poslední době Evropská komise předhání v nepochopitelných a v praxi nereálných návrzích“) či Richard Dolejš („Byrokrati EU svými kroky pouze potvrzují fakt, že se EU v souvislosti s nelegální migrační invazí ocitá i nadále v krizi a projevuje stále více svou politickou impotenci a neschopnost“).

Vzteká se i poslanec KDU-ČSL Ludvík Hovorka: „Je to nesmysl, nepřijatelný nesmysl.“ Ti všichni, a mnozí, mnozí další, včetně současného předsedy TOP 09 (a tehdejšího poslance KDU-ČSL) Kalouska, v roce 2009 hlasovali pro omezení suverenity České republiky Lisabonskou smlouvou.

Ovšem nejvíc mne nyní pobavil místopředseda Senátu za ODS Přemysl Sobotka (známý svým výrokem, že dává Lisabonské smlouvě „měkké ANO“): „Včera večer, poté, co jsme se dozvěděli o tomto absurdním návrhu Evropské komise, jsme na Regionální radě ODS u nás v Liberci přijali toto usnesení: ‚Regionální rada ODS Libereckého kraje ostře protestuje proti návrhu Evropské komise platit sedm milionů korun za každého imigranta v případě odmítnutí kvót... ‘ Já za sebe k tomu dodávám, že jestli chce Evropská komise takto postupovat, tak začnou odstředivé tendence a v České republice bychom měli říci jasné NE.
Super. Proč jen neříkal jasné NE místo měkého ANO v roce 2009, kdy ještě měl nějakou moc něco změnit, a to i z pozice předsedy Senátu? Připomínám, že pro Lisabonskou smlouvu z 36 senátorů za ODS hlasovalo v roce 2009 pro přijetí Lisabonské smlouvy 12 senátorů. Díky nim o sedm hlasů prošla (bylo třeba 48, souhlas vyslovilo 54 senátorů). ODS tedy měla možnost přijetí zablokovat. Neučinila tak, naopak tehdejší předseda Topolánek smlouvu prosazoval.

Takže jedeme podle Lisabonské smlouvy, kterou vehementně prosazoval a prosadil i Karel Schwarzenberg z nynější TOP 09. Byli jsme již i přehlasováni, Unie své pravomoci využívá čím dál více, a to i ve společné vízové politice. Když nám onehdy Kanada zavedla víza, EU s námi nebyla ani v této maličkosti solidární a neučinila nic, aby ten stav změnila. Nyní, přes nesouhlas ozývající se ze všech stran včetně TOP 09 (Nesouhlasíme se zrušením víz pro Turecko), zřejmě Unie zruší víza pro Turecko, které nedodržuje občanská práva. Komu tedy Unie pomáhá? Svým členům, nebo nastupujícím diktaturám?

---
Znovu je třeba zopakovat: Takto vypadá takzvaná sdílená suverenita v praxi v nerovném svazu.

Převzato z blogu Strunz.blog.idnes.cz se souhlasem autora