11.6.2023 | Svátek má Bruno


RODINA A PŘÁTELÉ: Tajemné tvary v lese

1.11.2005 22:09

Upozornil mě náš čtenář, pan doktor Hrdlička, na zajímavý článek na astro.cz Tam píší, že Halloween se slavil už 5 století před Kristem jako čtvrtící den, na půl cesty mezi rovnodenností a slunovratem. Skutečný čtvrtící den je ale až příští týden.
Na Kelty myslím při procházkách v lese nad Vraným. Kousek odtud je oblast dávného oppida na Závisti, snad také na Olešku se něco kopalo. Tady\ v lese jsou zajímavé útvary, cosi jako valy nebo prohlubně. Copak to asi je, kladu si otázku. Mohou to být pozůstatky keltského osídlení, anebo trosky hájenky, která zpustla a zarostla ji doubrava. Napadá mě při takové příležitosti, jak dlouho by to asi trvalo, než by příroda dokonale pohltila celou lidskou civilizaci, kdybychom najednou všichni umřeli. Myslím, že by to trvalo snad i těch tisíc let, než by zmizely hlavní stopy. Jak dlouho by se klenuly mosty nad řekami? Po jaké době by spadly paneláky? A co silnice? Dálnice, jak dlouho by byla vidět?
Co se týče rozpadu silnic, tak tento proces už začal, ty by dlouho nevydržely. Možná tak do příštího jara.