6.2.2023 | Svátek má Vanda


VÝLET: Pozvání do Horní Plané

9.6.2022

Cestovní ruch utrpěl v posledních dvou letech velké ztráty a místa, která jsou závislá na návštěvnících, to pocítila. Jedním z nich je i šumavské město Horní Planá nacházející se na březích Lipenské přehrady.

Přesto však Horní Planá vsadila na turisty a připravila pro ně v letošní sezóně několik novinek. Tou hlavní je nedávno postavena rozhledna ve tvaru karafy, která připomíná sklářskou tradici zdejšího kraje. Rozhledna je vysoká 36 metrů a má dvě vyhlídkové plošiny, horní ve výšce 32 metrů a dolní ve výšce 26 metrů. Výhledy jsou z ní opravdu nádherné, na přehradu, Šumavu včetně Plešného jezera, vrcholu Plechého, Třístoličníku, Novohradských hor a také na část boletického vojenského prostoru. Za výborného počasí je možné spatřit i vrcholy Alp.

22

Původně měla být zdejší vyhlídková věž ze dřeva, ale vzhledem k zdejším drsným přírodním podmínkám se Hornoplanští nakonec rozhodli pro kov.

Rozhledna patří k muzejnímu parku Adalberta Stiftera, který se nachází v kopcích nad městem a místní jej trvale vylepšují. Dominují mu vzrostlé stromy, mezi nimiž se rozkládá barokní poutní kaple Panny Marie Bolestné z 18. století se studánkou zázračné vody, která prý léčí všechna zranění.

Horní Planá je rovněž křižovatkou mnoha cyklotras a cyklistů tady jezdí více než dost. Pro ně je určena samoobslužná servisní cyklostanice nacházející se na náměstí před vchodem do radnice. Jedná se o samoobslužný servisní stojan, který slouží pro různé opravy, údržby a podobně. Využívat jej může nepřetržitě každý zájemce po dobu 24 hodin. Stojan obsahuje všechna potřebná náčiní a nářadí k údržbě či opravě kola, kočárků, skateboardu a tak dále. Lidé si tak mohou opravit nebo třeba jen nafouknout své kolo. K otevření dvířek s nářadím je zapotřebí desetikorunová mince o hodnotě, která se lidem vrátí, když dvířka opět uzavřou. Tento originální nápad, jak pomoci cyklistům, jistě stojí za následování v dalších místech.

Nebude chybět ani zábava a kultura. V polovině července se v Horní Plané koná tradiční Markétská pouť, letos již jubilejní třicátý ročník, s lidovými řemesly, jarmarkem, hudbou, divadelními představeními, bohoslužbou a dalšími atrakcemi, V září pak bude Septembeer Fest, což je přehlídka malých pivovarů s doprovodným programem jako jsou pivní soutěže, vystoupení kapel atd. Pro návštěvníky je tak připraven program nejen o prázdninách.

Horní Planá je oblíbeným rekreačním cílem nejen obyvatel České republiky. Nabízí koupání v Lipenské přehradě, pěší turistiku do okolní okouzlující šumavské přírody, cyklovýlety, rybaření, houbaření, návštěvu rodného domku spisovatele Adalberta Stiftera a také různé kulturní možnosti včetně návštěvy letního kina.

Bohužel, jako mnoho jiných turistických center, i Horní Planou postihla nedávná pandemie a počet návštěvníků se v minulých dvou letech snížil. Hornoplanští se však zachovali rozumně a i přes tyto obtíže dál investovali peníze do oblasti cestovního ruchu a podle starosty Jiřího Hůlky tak hodlají činit i nadále.

Jedná se o rozumné řešení. Pandemie jsou vždy sezónní záležitosti a každá jednou skončí, tak jako v 18. století skončily pandemie moru, a v době ne zase tak nedávné španělské chřipky. A stejně tak i covid přestane a vlastně již přestal být velkou hrozbou.

Proto je rozumné myslet v horizontu mnoha let dopředu a nejednat zkratkovitě, že nyní je cestování omezeno, a tak přestanu investovat do cestovního ruchu. To by bylo velkou chybou, protože nic netrvá věčně a lidé budou chtít pořád cestovat a odpočívat a k tomu je nutné jim vytvořit podmínky. Proto by bylo velkou chybou unáhlené zastavení projektů v turismu kvůli nějaké přechodné pandemii.

Cestovní ruch je navíc zdrojem přímých i nepřímých příjmů pro obce, které mohou být i velmi významné. Mezi ty přímé patří daně z nemovitostí nebo poplatky za rekreační ubytování, mezi ty nepřímé útraty hostů za ubytování, stravování, rekreaci zábavu atd. Na to je také třeba myslet.