29.9.2023 | Svátek má Michal


SCI-FI: Mauzoleum

28.12.2006

Motto:
Osud lidstva jako celku bude
takový, jaký zasluhuje...
Albert Einstein


Prosím, postupujte za mnou do poslední sekce," vybídla průvodkyně skupinu poněkud roztěkaných studentů a přemístila se doprostřed sálu, jehož obvod byl lemován vitrínami z průhledného materiálu. Trpělivě vyčkala, až se nesoustředěná mládež zklidní, a nezúčastněným hlasem odříkala naučený text. I nejméně pozorný student pochopil, že dějiny lidstva byly velmi pohnuté. Provázené krutými válkami, uctíváním bizarních božstev, soupeřením ideologií, vykořisťováním jedněch druhými a nakonec nepochopitelným ničením prostředí, které bylo jejich domovem. Není divu, že Velká rada rozhodla ukončit tento nepříliš vydařený experiment se třetí planetou Sluneční soustavy na samém okraji Galaxie.

Průvodkyně se rozhlédla po těch podivných šedozelených bytostech z jakéhosi odlehlého kouta Vesmíru a ukončila prohlídku poslední větou.

"A zde vidíte dva zástupce vládnoucí elity lidstva těsně před ukončením experimentu. Vlevo nejmocnější, ale nepříliš bystrý tvor planety, vpravo údajně nejgeniálnější, nejvzdělanější, nejelegantnější, avšak takřka bezmocný reprezentant vyhynulého druhu Homo sapiens."

Z první vitríny se tupě usmíval George Walker Bush, z druhé se opravdu, ale opravdu neskutečně ironicky až arogantně šklebil Václav Klaus…

mauzoleum

© aTeo