Středa 17. července 2024, svátek má Martina
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

MISTROVSTVÍ: Tonda z Brna

diskuse (8)

r1

Snad každý, kdo alespoň jednou navštívil Brno, se pozastavil u honosného gotického vstupního portálu Staré Radnice s oněmi pěti věžičkami, přísně vztyčenými k nebi, jak nařizuje správný a vrcholný gotický um. Jako spjaté ruce k modlitbě. A možná se podivil, proč ona nejvyšší věžička je tak podivně zkroucena, právě nahoře. A třeba i vyslechl onu starou pověst o středověkém kameníkovi, se kterým městští radní před mnoha a mnoha lety uzavřeli dohodu o stavbě věže a vytvoření právě oné krásné ozdoby.

Kamenická parta stavěla a stavěla a až byli hotovi, si pan mistr kameník zašel k radním pro slíbenou odměnu. Jenže ti jakoby nic, zkrátili sjednaný obnos o značnou částku. Tuhle prý to a tuhle ono, zde zase špatně a tam ještě špatněji a proč vůbec pět věžiček, stačily by tři a ten svatý zleva nekouká dost přísně,,,,,,,, Po dlouhé debatě a několikaterým bouchnutím do stolu vyplatí radní jen část a pokud nebereš tak nedostaneš nic, jsi stejně jen kameník. Hleď si svého a neotravuj.

Tak mistr kameník celý rozzlobený odchází. Ale cestou zjistí, že lešení u portálu ještě stojí, právě jej chtějí parťáci odbourat. Vyběhne co nejvýš a opravdu špička střední věžičky je ještě vlhká. Šikovně se jí dotkne a zkroutí. Uvidíte vy falešní radní, podvodníci, celý svět se doví, co jste zač, a to i po stovkách let, na věky věků, vy podfukáři, šejdíři a podraznici. Něco uklidněn sejde z lešení, pomocníci lešení odklidí a mistr z města zmizí.

(Autorka upozorňuje že se jedná o pověst, tedy příběh smyšlený a jakákoliv podobnost se skutečnými nebo současnými postavami či událostmi by byla čistě náhodná.).

Tonda z Brna (Anton von prynn) známý pod jménem Anton (Antoni) Pilgram (někdy i Pilchramb) se narodil někdy mezi 1450–1460 v Brně. Neví se, zda patřil k brněnské rodině Pilgramů, tito žili v Brně již o století dříve, či zda pocházel z Pelhřimova, německy Pilgram, nebo mu bylo jméno přiděleno až později. Vyučil se kameníkem dle českých pramenů v Praze, dle moravských ve Vídni (což je nejspíš pravda, my Brňáci máme do Vídně blížejc než k těm Pražákům) a dokonce víme, jak vypadal. Jinak – tak docela přesně víme pramálo.

brno

Jen ti kameníci, zvláštní to lidé, prý mají i nějaké tajné spolky, mají v nose. Vypátrají i tam, kde se zhola nic neví, docela dost.

Tak tuhle je něco, čemu se říká „kamenická značka“ tedy něco jako středověký autorizovaný podpis. Značka mistra Pilgrama je známa, nachází se v brněnském chrámu sv. Jakuba, kde doložitelně pracoval a také v brněnském muzeu, kde jsou uschovány zbytky dalších jeho prací.

brno

Ale tuhle, najednou se zjistí, že se stejný kamenický znak nachází daleko od Brna, v německém Švábsku, ve městě Bad Wimpfen. Znak mistra je zdaleka široka vidět, středověký městský kostel stojí na pahorku a znak je umístěn zvenčí na jedné z věží úplně stejný jen – jakoby zrcadlen. Otevřeně se v historii města hovoří o tom, že kostel budoval jakýsi Pilgram, případně jeho nadřízení mistři nebo i skupina jeho kamenických učňů. I jiná města v regionu tradují, že se v nich Pilgram zastavil a spolupracoval na církevních stavbách.

brno

A pak je tu ještě to povídání o těch kazatelnách, někdy o svatostáncích. Obojí muselo být stavěno n a d hlavami věřících, jen aby kazatel dosáhl řádné pozornosti a bylo jasno, že má blíže k Bohu než takový obyčejný švec nebo nádeník. Jen taková kazatelna musí být něčím podpořena, aby řádně stála a nedej Bože se tím hřímáním kazatele lekem nezhroutila. V těch honosných stavbách to také nemohl být jen obyčejný podporný sloup, ta podpora musela být řádně ozdobena – nejlépe postavičkou s obličejem stavějícího kameníka.

brno

Celou řadu kazatelen v regionu drží taková kamenná nebo dřevěná postavička. Chrám uprostřed starobylého univerzitního města Tübingen, kdysi daleko za sedmi horami a sedmi dolinami v černých lesech ležící Rottweil, nejstarší město Švábska, kdysi dokonce pod vládou Habsburgů. Nebo vezměme ono městečko Öhringen, dnes na dálnici, po které se dostanete z Brna až na francouzské hranice – jenže zde ta postavička už není, nachází se totiž již dávno v jednom z berlínských muzeí. Malá obec Heutingsheim, dnes už součástí města Freiberg am Neckar má malilinký kostelíček, jen vejít a už se na Vás usmívá mužíček, přesto že Tübingen nese sakramentsky těžkou kazatelnu. O všech těch mužíčcích se po staletí traduje, že nesou rysy nějakého Pilgrama, který se všude tam zastavil, chvíli pobýval, Rottweil pracoval a zanechal své stopy.

brno

Svatostánky byly rovněž umístněny vysoko nad hlavami věřících – z dobrých důvodů, schovávaly zpravidla vzácnosti a potulných dobrodruhů bylo více než dost.

Město Heilbronn bylo v prosinci 1944 spojenci na cimprcampr rozbombardováno, i starodávný gotický chrám sv. Kiliána právě na hlavním náměstí. Při poválečném úklidu se našly schované fragmenty svatostánku, dnes jsou umístněny uvnitř chrámu na levé straně oltáře. I zde je vidět podpírajícího mužíčka, a i zde se traduje, že stavitelem svatostánku byl právě Anton Pilgram. Snad povolán v roce 1481. Novější průzkumy ovšem toto nepotvrzují. No nevím. Možná jen se nechtějí moc chlubit, že to nebyli místní kameníci, kteří vytvořili to či ono. I v obci Schwieberdingen poblíž Stuttgartu se nachází obdobný relief.

brno

Pravda je, že mladý člověk středověku, pokud se vyučil nějakému řemeslu, se zpravidla vydal do světa na zkušenou. Jak se cestovalo v dobách bez dálnic, vlaků, letadel nevíme. Ovšem o tovaryši Pilgramovi se dočteme, že jej snad cesta za novými poznatky vedla až do dalekého Štrasburku, kde se právě dostavovala ona katedrála, která patří dnes k nejvýznamnějším stavbám evropské gotické architektury. Snad zavítal i do Freiburku, kde se rovněž v tu dobu dostavěl přibližně stejně významný chrám. A že se poté vydal po regionu podél řek Rýn a Neckar zastavil tu a tam a sbíral zkušenosti, není tak zcela od Heutingsheim věci.

brno

Do Brna se Pilgram vrátil kolem 1495. Pracoval na stavbě kostela sv. Jakuba a také na výstavbě někdejší Židovské brány. Ta byla tam, kde Masarykova ústí do prostranství před nádražím, je tam ostatně i model, jen kouknout nahoru na dům na pravé straně. A samozřejmě na tom portálu Staré radnice.

Kolem roku 1511 se Pilgram přesune do Vídně, pracuje na chrámu sv. Štěpána. Částečně na tamější kazatelně, o které se dlouho traduje, že obraz muže hledícího z okna na podpěrní části kazatelny je obrazem Pilgrama. Není.

Obraz mistra Pilgrama se ovšem v chrámu sv. Štěpána nachází. I k tomu se váže, tentokrát doložitelná příhoda. Jedná se o podstavec někdejších varhan. Provedení bylo zahájeno v roce 1512 a pravděpodobně dokončeno v roce 1513.

brno

Zakázku vytvořit onen podstavec dostal původně nějaký Jörg Öchsl, tehdy vedoucí mistr kamenické huti při sv. Štěpánu. Ovšem Öchsl v roce 1511 vážně onemocněl, takže vídeňská městská rada pověřila vyhotovením onoho podstavce mistra Pilgrama, zvaného „Anton z Brna“. Pilgram se dal do práce a návrh vyhotovil novým, neotřelým způsobem, který vídeňským radním doslova vyrazil dech. Ostatně dodnes i nám, žasnoucím návštěvníkům chrámu. Radní jednoznačně rozhodli, Pilgram byl pověřen realizací.

Toto rozhodnutí vedlo okamžitě k rozruchu, jednalo se totiž o přestupek tehdejších cechovních zvyklostí. Zednářský cech razantně odmítl přijmout Pilgrama do svých řad, Öchslovi oddaní spolupracovníci nechtěli spolupracovat. Trvalo to celý rok, než se koneckonců vše vyřešilo, radní se prosadili a Pilgram mohl svůj návrh uskutečnit.

Na úpatí onoho podstavce se nachází ten pravý obraz mistra, autoportrét. Je oděný hábitem univerzitního učence s doktorským kloboukem a talárem, v ruce drží úhloměr a kružidlo. Rysy obličeje působí melancholicky a mají pravděpodobně vyjadřovat vysokou zodpovědnost. Nápis pod portrétem (iniciály M.A.P.) identifikuje Pilgrama jako „Magister“ spolu s letopočtem 1513.

Kdy končí život mistra Toníka z Brna se také přesně neví. Předpokládá se, že to bylo v roce 1516. Od té doby je totiž jméno dosavadního políra, tedy zástupce vedoucího kamenické huti, zaznamenáváno, co zodpovědného vedoucího.

A jakže to bylo opravdu s tou věžičkou na portále brněnské radnice? Neví se. Co se ale ví jistě, je skutečnost, že jen poskrovnu těch opravdu nejlepších a vynikajících kamenických mistrů a profesionálů středověku ovládalo zručnost, do oněch strohých a přísných forem gotické architektury – úmyslně ale viditelně – zakomponovat nějakou malou nepřesnost.

Třeba malý oblouček v jinak přísně rovné věžičce.

Byl to kumšt Toníka z Brna.

brno
Neviditelný pes
17. 7. 2024

Milují vaši psi vodu? Nebo bahýnko?

Aston Ondřej Neff
17. 7. 2024

Nedávná změna vzezření Psa se chystala delší dobu. Do zákulisí nevidím, jen mohu usuzovat, že s...

Ivo Fencl
17. 7. 2024

Bachmač je vylíčením hrdinových prožitků na vojně a odehrává se v podhůří Nízkých Tater na konci...

SÝR ZDARMA
17. 7. 2024

Subjektivní výběr informací vztahujících se k atentátu na Donalda Trumpa z různých zdrojů, neboť...

Lubomír Stejskal
17. 7. 2024

Zní to málo pravděpodobně, ale je to tak. Inspirací pro ostatní může být Ella Waweya, arabská...

Aston Ondřej Neff
15. 7. 2024

Událost vyvolala celosvětovou odezvu. Naši političtí předáci reagují lidsky a věcně, přinejmenším v...

Aston Ondřej Neff
16. 7. 2024

Je až pozoruhodné, jak malou pozornost vyvolalo v našich médiích oznámení Roberta Fica z minulého...

Marian Kechlibar
16. 7. 2024

Ve špionážní klasice Fredericka Forsytha Šakal se nachází scéna, která musela až do včerejška na...

Aston Ondřej Neff
17. 7. 2024

Nedávná změna vzezření Psa se chystala delší dobu. Do zákulisí nevidím, jen mohu usuzovat, že s...

Lukáš Kovanda
15. 7. 2024

Český Green Deal je tu, Fialova vláda ho chce schválit bez pozornosti médií nyní v čase dovolených....

Josef Kopecký
17. 7. 2024

Kabinet Petra Fialy zatím nerozhodl o trojici materiálů souvisejících s naplňováním Green Dealu....

kh Kateřina Havlická
17. 7. 2024

„Pokud by mi lékaři řekli, že mám nějaký zdravotní problém,“ odpověděl v úterý americký prezident...

Eva Obůrková
17. 7. 2024

Letošní prázdniny na našich hradech a zámcích patří Habsburkům! Zajeďte se podívat do Uherčic,...

ČTK, Lidovky.cz
17. 7. 2024

Starostka Paříže Anne Hidalgová a šéf organizačního výboru olympijských her Tony Estanguet se...

Lidovky.cz
17. 7. 2024

Sprinteři a jejich pomocníci, připravte se trpět. Od středy až do neděle. Takové signály vysílají...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz