14.7.2020 | Svátek má Karolína


KLIMA: Proč je alarmistická klimatologie pseudovědou

1.9.2014

Globální zvýšení teplot ve 20.století je realitou. Ale většina toho, co se navykládá o příčinách, dopadech a budoucnosti tohoto jevu, spadá do definice "pseudovědy". Připomíná to antropologii před sto lety, kdy byl v módě vědecký rasismus a eugenika. I tehdy měli pseudovědci "konsensus".

ramclr

Obrázek: Pseudovědec si láme hlavu, jak to nazvat: "globální ochlazování,globální oteplování,změna klimatu, poruchy klimatu. Dítě ukazuje, že se tomu přece odjakživa říká prostě "počasí". (Kredit: Michael Ramirez)

Podle Wikipedie je pseudověda cosi, co se vydává za vědu, ale nedrží se vědeckých metod. Pseudověda postrádá důkazy, je plná protimluvů a nelze ji otestovat. Uveďme si konkrétní příklady. Rámcová dohoda OSN o změnách klimatu (UNFCCC 1992) byla přijata výslovně bez důkazů, jen na základě principu předběžné opatrnosti. Absenci důkazů nahrazují „konsensem“ tedy tím, že se parta politiků dohodne na nějaké schůzi. To je jako hlasovat o tom, že 1+1 rovná se 3. Otestovat teorii o „lidmi způsobeném katastrofálním oteplování“ nejde, protože je s ní konsistentní každé pozorování – jejich teorii potvrzuje, když se otepluje i když se ochlazuje, potvrzují ji sucha i povodně, moc sněhu i málo sněhu. Tyto protimluvy pseudovědcům nepřipadají jako problém. Uznejte ale sami: Jakou hodnotu má experiment, ve kterém hypotézu potvrzuje libovolný výsledek?

Dále je pro pseudovědu typický vágní jazyk a přehnané výroky. Předpovídají „změnu klimatu“, což může znamenat cokoliv – oteplení o 0,3°C nebo o 6°C nebo dokonce ochlazení, prostě cokoliv. Přehnaných výroků je tato pseudověda plná. Himaláje roztají do roku 2035? Lidstvo kvůli oteplení vyhyne do konce století? Vyhynulo 40 % planktonu? Oteplování je srovnatelné se Třetí světovou válkou? Hladiny moří stoupnou o 5 metrů? Asi by bylo těžké přehánět ještě víc. Našel jsem nedávno neuvěřitelný blog nějakého Romana Polacha, který mě docela nadzvedl tím, jak bezostyšně zachází s fakty. Budu ho v tomto článku používat jako zdroj odstrašujících příkladů. Polach nikdy nemá k bombastickému přehánění daleko: „Současná změna klimatu je tedy neobvyklá v tom, že průměrná teplota na zemi rapidně stoupá v řádu desítek let nikoli tisíciletí.[i]“ Jenže ve skutečnosti v ČR celé oteplování ve 20.století bylo pouze návratem k teplotám z konce 18.století (viz Klementinum). A globální oteplení od 1950 (ten úsek, co se dává za vinu lidem) není o nic větší než oteplení v 17. či 15. století (viz Esper 2002). Rychlé změny klimatu během desítek let jsou běžné (Heinrich Events, Bond Events, DO Events).

To ale pseudovědci nemohou vědět, protože neznají historii. Vědí o oteplování jen to, co si přečetli na blogu karikaturisty Johna Cooka (Sev Wide Web & SkepticalScience). Tento humoristický web je pro pseudovědce hlavní zdroj jejich „znalostí“. Mluvčí vědeckého ústavu CzechGlobe Jan Hollan všude, kam přijde, propaguje Cookovu brožurku - viděl jsem to na vlastní oči!

northpole

Údajný "expert" je ve skutečnosti karikaturista. Příklad Cookových kreseb: "Neměl jsem těm zlobivým dětem dávat tolik toho uhlí." Skeptical Science Graphics (Skeptical Science) / CC BY 3.0

Není to samozřejmě jejich jediný zdroj. Řídí se také tiskovými prohlášeními jedné politické komise (IPCC). Jako když v ČSSR směr vědeckého výzkumu určovaly sjezdy KSČ. O skutečnou vědu se tito lidé vlastně nezajímají (tisíc stran dlouhou analýzu skutečné vědy viz na Climate Change Reconsidered) – jde jim jen o jejich malthusiánskou ideologii.

Pseudovědci vědí, že v normálním tisku by jejich statistické triky neprošly, tak to řeší tím, že vědecký časopis ovládnou (či rovnou koupí) a dosadí tam své lidi (takzvané „experty“), kteří jim půjdou na ruku. Když německé nakladatelství s nacistickou minulostí (von Holtzbrinck GmbH) koupilo žurnály Scientific American a Nature, propaganda se rozběhla na plné obrátky - jako za starých hnědých časů. Záhy v Nature vyšel „hokejkový graf“, kde autor Michael Mann „omylem“ vymazal z dějin malou dobu ledovou. Ještě za sedm let se autor chlubil, že nikomu neukáže, jak k tomu dospěl - redakce to vydala bez jakékoli kontroly. Jindy si pseudovědci recenzují články vzájemně (a jeden druhého citují, aby si zvýšili impakt faktor). Je to jako v časopisech o magii. Kdo tam dělá peer review? Ostatní cvoci, kteří věří na strašidla.

Pseudověda si vybírá jen potvrzující argumenty, které hromadí jako křeček (confirmation bias), zatímco argumenty proti ignoruje. Tezi, že za oteplování by mohl být zodpovědný CO2, přinesli před půl stoletím vědci jako Guy Callendar (1939), Bert Bolin a Roger Revelle (50. léta). Ani slovem se nezmiňují o možnosti, že by růst teplot mohl mít i jiné vysvětlení, třeba růst sluneční aktivity. Předem si vybrali, jaký chtějí mít závěr (CO2), a pak už jen shánějí nějaké potvrzující důkazy. Všechny ostatní možnosti ignorovali, a proto se vydali po falešné stopě. Dnes už víme, že oteplení 1900-1950 lze vysvětit přirozeně a CO2 za něj nemohl. Uznává to i IPCC.

Pseudověda není transparentní, takže její tvrzení nemohou nezávisle jiní experti ověřit. Komise, které vyšetřovaly aféru Climategate, se shodly na jednom – klimatologové by měli být mnohem otevřenější. Mann tajil podklady k „hokejkovému grafu“ sedm let. Jeho kolega Briffa tajil podklady k rekonstrukci teplot na sibiřském Jamalu celých devět let atd. Pseudovědci se vymlouvají, že výsledky jsou veřejně přístupné. O tom ale přece není řeč. Přístupné by měly být zdrojové podklady, výpočty, jak k tomu ti vědci došli. Pseudovědci se vymlouvají, že by data rádi ukázali, ale nemohou kvůli ochraně autorských práv. Jenže sami klimatologové ve své korespondenci píší, že se za autorská práva budou „jen schovávat“ (e-mail 1107454306).[ii]

Pseudověda se chrání před vyvrácením svých bludů tím, že mění pravidla uprostřed hry. Dobu jsme slýchali od oteplovačů, že svou hypotézu zavrhnou, když pauza v oteplování potrvá 17 let (Santer). Dnes už 17 let uplynulo, ale oni nic neuznali. Posunuli hranici na 30 let. Také začali přepisovat dějiny, aby z nich pauzu zcela vymazali (srovnej HadCRUT3 a HadCRUT4). Když data neodpovídají hypotéze, vymění data. Když existují protiřečící si data různých týmů (GISS vs RSS), Polach si vybere ten nejteplejší soubor dat, který se mu hodí.[iii] A pokud se nehodí žádná měření, prostě takový pseudovědec změní pravidla hry a začne za ukazatel teplot prohlašovat něco dočista jiného než povrchové teploty. Třeba teplo v hlubinách oceánu.

Součástí výbavy každého pseudovědce jsou logické chyby v argumentaci (argumentační klamy). Záměna příčiny a následku – CO2 se prezentuje jako příčina oteplování, ale vždy v dějinách to bylo naopak. Falešná korelace – teploty stoupaly ve stejné době co počet pošťáků, takže to musí být tím. Důkaz kruhem – příčinou vln horka je globální oteplení (oteplení je důsledek oteplení). Argumentum ad ignorantiam (argumentuji vlastní neznalostí a neschopností) – modely neumějí oteplení vysvětlit jinak než vlivem člověka. Úhybný manévr (red herring) – neumím dokázat, že oteplení způsobil člověk, a tak odvedu řeč k jednodušší otázce, zda existuje změna klimatu. Podsunutý argument (straw man) – skeptikům podsouvají „popírání“ změn klimatu, a s tímto blábolem (který si sami vymysleli) pak vítězoslavně polemizují. Argumentum ad populum (bandwagon fallacy) – oblíbený argument, že „konsensus“ většiny má vždycky pravdu (9 z 10 zubařů si čistí zuby). Nebo falešné dilema – pokud pár let oteplení nelze vysvětlit Sluncem, musí to být vina lidí. Ve skutečnosti ale existují další možnosti, třeba oceánské cykly AMO a PDO.

Pseudovědec nechápe, že věda je trnitá cesta omylů, po které klopýtají hříšní lidé z masa a kostí. Piltdownský člověk – omyl. Odmítání Wegenerovy teorie o pohybu kontinentů – omyl. Názor, že meteority nemohou padat z nebe – omyl. Pro pseudovědce je však věda jen reklamní nálepka, kterou chce svým bludům dodat punc autority (argumentum ad verecundiam). Bere vědu nábožensky - jako neomylné posvátno. Polach: „Názor, že existuje nepsaná dohoda mezi klimatickými vědci záměrně zveličovat výsledky své práce pro finanční prospěch, svědčí o všeobecně rozšířené neznalosti toho, jak věda funguje.[v]“ Jenže je to sám Polach, kdo nerozumí, jak věda funguje. Držitel Nobelovy ceny biolog Randy Schekman (který s klimaskeptiky nemá nic společného) říká: „Všichni víme, jak honba za ziskem pokřivila bankovnictví. Mí kolegové se také honí za ziskem, ne v podobě peněz, ale v podobě prestiže spojené s publikováním v prestižních žurnálech… Aby si zvýšili impakt faktor, přijímají redakce články, které vyvolají poprask, protože se věnují sexy tématům nebo přinášejí radikální tvrzení.“[vi] [vii]

Pseudovědce nenapadne je, že s nimi někdo může nesouhlasi jen proto, že jejich pseudověda mu připadá hloupá. Myslí, že za tím musí být nějaká konspirace. Polach o klimaskeptickém Heartland Institute: „O tomto obskurním institutu víme, že byl minimálně do roku 2006 hojně sponzorován hlavním zněčišťovatelem ovzduší, ropnou společností Exxon mobile.“[viii] Hojně? Když Exxon tuto organizaci sponzoroval, bylo to cca 100 tisíc dolarů ročně, byl tedy jen jedním z desítek drobných sponzorů. Hojně sponzoruje Exxon spíše alarmisty - Stanford University od něj dostala na výzkum klimatu 100 milionů dolarů.

Lidé, kteří nadávají vědeckým skeptikům do "popíračů", připomínají náboženské fanatiky. Místo věcné diskuse nadávky ad hominem. Vymlouvají se, že klimatologie není exaktní věda a chtít solidní důkazy je prý „nesplnitelný požadavek.“[ix] Nechápou, že vědecký skepticismus k vědě patří. Proč skeptikům nadávají do popíračů? Ať si pan Polach přečte článek No need to panic about global warming ve Wall Street Journal a najde mezi jeho klimaskeptickými signatáři – jako například předseda Světové federace vědců - alespoň tři lidi, kteří popírají existenci změn klimatu či existenci oteplení od 19. století. V opačném případě nechť se omluví, že vědecké skeptiky nepravdivě označoval za "klimatické popírače". Kdy už přestanou oteplovači s tím lhaním?

REFERENCE
[i] http://polach.blog.idnes.cz/c/14247/Myty-a-fakta-o-globalnim-oteplovani.html
[ii] Steve McIntyre. We have 25 years invested in this work (Climateaudit.org 15.10.2005)
[iii] http://polach.blog.idnes.cz/c/123279/ClimateGate-Kremlik-odhalen.html http://polach.blog.idnes.cz/c/150840/NASA-Cervenec-2010-takhle-vypada-globalni-oteplovani.html
[iv] http://polach.blog.idnes.cz/c/195477/Invaze-klimatickych-popiracu-na-serveru-oselcz.html
[v] http://polach.blog.idnes.cz/c/14247/Myty-a-fakta-o-globalnim-oteplovani.html
[vi] Sheckman, Randy. How journals like Nature, Cell and Science are damaging science. Guardian 9.12.2013
[vii] Podrobnosti: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6513
[viii] http://polach.blog.idnes.cz/c/120940/Falsuje-NASA-data-o-zmene-klimatu.html
[ix] http://polach.blog.idnes.cz/c/147186/Vek-popiracu.html

******************************************************
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.SNAŽÍTE SE O MIMINKO? Funkce vaječníků s věkem klesá, pomoci může asistovaná reprodukce
SNAŽÍTE SE O MIMINKO? Funkce vaječníků s věkem klesá, pomoci může asistovaná reprodukce

S prodlužujícím se věkem a poněkud hektickým způsobem života přibývá žen, které mateřství odkládají. Těhotenství po čtyřicítce dnes proto není výjimkou. Vaječníky ale obelstít nejde, na řadu pak přicházejí reprodukční kliniky, které mají řešení.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.