25.9.2020 | Svátek má Zlata


KLIMA: Environmentalisté v pasti absurdity

25.7.2017

Někdy je nutné dovést některé nápady a postoje do extrému a naprostých absurdit, aby se naplno obnažila jejich hloupost a nebezpečnost. Zastánci doktríny globálního oteplování (a s nimi vysávači nejrůznějších fondů a dotací produkující kvazi-vědecké články na podporu této politické doktríny) naprosto opilí svou pravdou dospěli do stavu, kdy přesně takové do absurdna dotažené závěry produkují. Příkladem je aktuální článek Setha Wynese a Kimberly Nicholasové uveřejněný ve vědecky se tvářícím (a dokonce vysokým impakt faktorem ohodnoceném) časopise Environmental Research Letters.[1] Souhlasím s našimi novináři[2], že výsledky této studie je třeba přinést veřejnosti – ale, na rozdíl od drtivé většiny z nich, nikoli jako důkaz oprávněnosti boje s klimatem, ale právě jako důkaz absurdity a nebezpečnosti tohoto boje.

Studie těchto dvou autorů zkoumá dopad širokého spektra nejrůznějších životních rozhodnutí – změn životního stylu – na snížení emisí CO2 a potažmo globální teploty. Analyzovali 39 zdrojů a téměř 150 scénářů. Dle autorů se vlády v Americe a Evropě soustředí ve svých návrzích na – s ohledem na redukci CO2 – druhotná a nevýznamná opatření. Výsledkem jejich analýzy je proto soubor čtyř hlavních systémových doporučení změn životního stylu, které výrazně sníží roční emise uhlíkových plynů na osobu: lidé by měli snížit počet dětí o jedno[3], zcela nejezdit autem, vyvarovat se jakémukoli cestování letadlem a vypustit z jídelníčku veškeré maso.

Zejména první návrh na redukci přírůstku obyvatel (téměř opsaný dle čínského vzoru) dokládá extrémnost a zrůdnost environmentalistických návrhů. Není to ale nic nového. V dějinách ekonomických teorií se jako příklad slepé uličky standardně vyučuje populační teorie Thomase Malthuse, podle které stále rychlejší absolutní růst populace nekorespondoval s pomalou mírou růstu potravinových a jiných zdrojů lidstva. Jako řešení nekontrolovatelného růstu populace Malthus navrhoval sexuální zdrženlivost a méně dětí. Studie Římského klubu, které varovaly před nebezpečím přelidnění a poškozováním životního prostředí, se Malthusem inspirovaly.

Konference v Kodani, Pařížská dohoda a celý boj environmentalistů s klimatem jsou novodobou obdobou malthusiánství se stejně na první pohled úsměvnými a absurdními závěry. Ve skutečnosti tato „výzkumná“ zpráva rozkrývá nebezpečí, které veškeré tyto environmentalistické snahy přinášejí – brutální regulace a omezování přirozeného způsobu života a vlastně i života jako takového. Je překvapivé, jak staré obavy o lidskou populaci, jež byly mnohokrát vyvráceny, je třeba vyvracet opakovaně. Naštěstí absurdní studie, jako je tato, dělají práci za nás odpůrce samy.

[1] Wynes, S., Nicholas, K., A.: The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions, Environmental Research Letters, sv. 12, č. 6, 2017.

[2] Viz článek na serveru idnes.cz „Boj se změnou klimatu? Mějte méně dětí a vynechte létání, radí studie“ nebo na echo24.cz „Chcete zachránit planetu? Mějte méně dětí, doporučuje univerzita“.

[3] Například v ČR to při úhrnné plodnosti 1,5 dítěte na ženu znamená doporučení 0,5 dítěte, neboli jedno dítě na každou druhou ženu!

Institut VKRychlá zdravá svačinka? Hledáme 40 testerek, které vyzkouší Sunar BIO kapsičky
Rychlá zdravá svačinka? Hledáme 40 testerek, které vyzkouší Sunar BIO kapsičky

Ve spolupráci se Sunarem, tradičním českým výrobcem dětské výživy, jsme si pro vás připravili velké testování BIO kapsiček.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.