2.12.2022 | Svátek má Blanka


GLOSA: Temelín s otazníky

11.7.2012

Po nezájmu občanů ve Vídni a v Paskově proběhlo nedávno k dostavbě – tentokrát ze zákona – veřejné slyšení v poloprázdné hale i v Českých Budějovicích.

Tón tam navodil rakouský ministr životního prostředí s tím, že Rakousko nebude s Temelínem a jakoukoli výstavbou nových reaktorů nikdy souhlasit. Nabízí proto ČR při obdobném přístupu spolupráci na rozvoji obnovitelných zdrojů, jenže ty jsou u nás neúnosně draho dotovány.

Záměrem zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) má být diskuse mezi příznivci a odpůrci dostavby 3. a 4. tlakovodního reaktoru o výkonu 3400 MW a s životností 60 let. Veřejnost však zastupují placení aktivisté hájící zahraniční zájmy.

Jejich trvalý nesouhlas vychází hlavně z neobjektivní propagandy, z neznalosti, z finanční zainteresovanosti i neochoty alespoň si důkladně přečíst předloženou velmi objemnou odbornou dokumentaci s mnoha přílohami. Iniciativy a aktivisty nelze považovat za ekology. Bohužel jsou stále některými redaktory ČT a Radiožurnálu takto zviditelňováni.

Opakující se nesouhlas odpůrců jádra např. s úložišti vyhořelého paliva, radioaktivními výpustmi, obnovitelnými zdroji, už byl více než stokrát neúspěšně vysvětlován. V duchu zákona budou však připomínky opět zapracovány do dokumentace, zpracovávané po dobu čtyř let včetně zjišťovacího řízení oprávněnými osobami s licencí. Skutečností je, že dosud probíhá výběrové řízení na tři zahraniční dodavatele technologií. Dokumentace proto dozná dalšího rozšíření.

Chci sdělit, že předložený materiál je pouze jedním z podkladů pro další dlouhodobé správní řízení. Podle nedomyšlené novely k předmětnému zákonu se mohou aktivisté s nesouhlasným stanoviskem k dokumentaci EIA dlouhodobě odvolávat u Správního soudu a celé správní řízeni do nekonečna prodlužovat.

Právo, 7.7.2012

Autor je oprávněnou osobou k posuzování EIA