6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


FINANCE: Rovná daň?

12.4.2006

Publikovaná daňová kalkulačka umožňuje podrobněji zkoumat, co se vlastně pod heslem "rovná daň ve výši 15%" ve skutečnosti skrývá. Protože podrobné tabulkové údaje nebylo možno z technických důvodů publikovat, uvedu alespoň základní souhrn. Pokusím se, aby mu porozuměli jak příslušníci ozbrojených sil, tak i někteří "ekonomové".

Pro výpočet mzdy po zdanění skutečné hrubé mzdy (tedy současné hrubé mzdy + 35% parafiskálu) pracovníka bez manželky a bez dětí, používá "daňová kalkulačka" dva zcela odlišné modely.

Mzda po zdanění (MPD) "chudých" zaměstnanců se skutečnou hrubou mzdou (SHM) do 40.000 Kč se vypočte podle modelu

MPD(ch) = 0,7225 * SHM + 5.100 (Kč)

Daňová kalkulačka tedy těmto zaměstnancům sice do mzdy po zdanění odněkud přihodí dotace 5.100 Kč, ale zato jim skutečnou hrubou mzdu zdaňuje 27,75 procenty.

Mzda "bohatých" zaměstnanců se skutečnou hrubou mzdou nad 40.000 Kč se pak vypočte podle modelu

MPD(b) = 0,85 * SHM (Kč)

Tito zaměstnanci sice žádnou dotaci nedostávají, ale zato se jim skutečná hrubá mzda zdaňuje jen 15 %.

Při skutečné hrubé mzdě ve výši 40.000 Kč dávají oba modely stejný výsledek.

Rovná daň" ve výši "15 %" platí tedy ve skutečnosti jen pro "bohaté" zaměstnance. "Chudí" zaměstnanci se zdaňují 27,75 %, zato dostanou dotaci ve výši 5.100 Kč. Quod erat demonstrandum.

Taková je realita a žádné pokusy o mlžení, například o "záporné dani", na tom nezmění ani čárku.

Jak se lze snadno přesvědčit roste v "daňové kalkulačce" u "chudých" zaměstnanců mzda po zdanění s rostoucí skutečnou hrubou mzdou výrazně pomaleji než u zaměstnanců "bohatých" (o 722,5 Kč na 1000 Kč SMS oproti 850 Kč na 1000 Kč SMS), takže nejsou tak motivování na zvyšování výdělku jako zaměstnanci "bohatí".

Ve skutečně liberální společnosti je mzda zaměstnance odměnou za vykonanou práci, v komunismu dostává každý podle jeho potřeb. Přístup daňové kalkulačky je tedy směsí liberalismu a komunismu, jakýsi liberální komunismus nebo komunistický liberalismus.

Samotný liberální model s rovnou 15 % daní by byl pro "chudé" zaměstnance podstatně horší než stávající stav. Komunistický model s dotací 5.100 Kč a daní ve výši 27,75 % by zase výrazně snížil mzdu po zdanění u "bohatých zaměstnanců. Proto daňová kalkulačka tančí mezi vejci, přičemž zvolená přechodová hodnota 40.000 Kč skutečné hrubé mzdy je typickým výrazem sociálního inženýrství, kdy někdo "moudrý" rozhoduje, kdo podporu potřebuje a kdo ne. Proč zrovna 40.000 Kč a proč ne 30.000 Kč nebo 50.000 Kč?

Lpění na "ideologických" parametrech rovné 15 % daně a 6.000 Kč dotace před zdaněním vede ke značným komplikacím. Při jiných parametrech by bylo možné sestrojit jednotný model pro všechny příjmové skupiny aniž by došlo k výraznému poškození některé z nich.

Doufám že to příslušníci ozbrojených sil i někteří "ekonomové" pochopí. Nakonec si mohou vše podle daňové kalkulačky přepočítat. Kdyby to nestačilo, tak jsem ochoten jim to vysvětlit ještě jednou a pomalu.