2.12.2022 | Svátek má Blanka


EKONOMIKA: Drahá podpora OZE se snad zastaví

31.5.2012

Energetický regulační úřad opakovaně navrhuje zastavit finanční podporu pro nové obnovitelné zdroje od roku 2014. Předsedkyně Alena Vitásková uvedla, že zrušením podpory obnovitelných zdrojů v příštích letech se uleví ekonomice i spotřebitelům a ušetří se stovky miliard korun. Jedná se bezesporu o uvážlivé řešení, které je možné doložit mnoha argumenty.

Pro splnění cíle je však nezbytná změna zákonodárci totálně zpackané legislativy. Stávající podpora obnovitelných zdrojů je za hranicí ekonomických možností České republiky. Obnovitelné zdroje jako ekonomicky neúnosné kritizoval také prezident republiky Václav Klaus na nedávné mezinárodní plynárenské konferenci. Zákonodárci při nedávném schválení další novely zákona na podporu neobratně řečených obnovitelných zdrojů, si zřejmě nepovšimli zvyšujících se cen energií, především elektřiny, snižujících opětovně naši životní úroveň.

Občané připlácejí ve fakturách již dnes za jednu megawatthodinu přes 420 korun. Bez vládních dotací, které zde rozhodně nebudou dlouho, by občané platili až 625 korun za megawatthodinu. Smutnou skutečností je, české domácnosti již dnes platí 14. nejvyšší ceny ze všech 27 států unie. Nezohledňuje se však nízká úroveň našich příjmů. Mnohé poslance, při všech jejich starostech, asi nezajímá ani vysoká cena elektřiny snižující konkurenceschopnost zdevastovaného průmyslu.

Takzvané obnovitelné zdroje nejsou bez dotací životaschopné. Připomínám, že podle expertů budeme muset zcela zbytečně vynaložit do roku 2020 na jejich podporu kolem 45 miliard korun. Ekonomická podpora všech, i diskutabilních zdrojů dosáhla neúnosně vysokého stupně. Od podpory takzvaných obnovitelných zdrojů začíná řada států, přes neustálou zaslepenost zelených v orgánech Evropské unie, zvolna ustupovat.

Podle zprávy uváděné Pačesovou komisí, bychom měli do roku 2030 získávat polovinu elektřiny z jádra. Česko bude proto donuceno rozšířit své jaderné elektrárny a skončit se štědrými dotacemi pro obnovitelné zdroje. Toto doporučení by se mělo zobrazit v praktickém mixu neustálého oddalování naší energetické koncepce. Diskutabilní závazek směrem k Evropské unii získávat 13 procent z obnovitelných zdrojů na výrobu energie bude horko těžko splněn

Vláda má dnes další obrovský problém v nečerpání evropských fondů. Schodek letošního státního rozpočtu by mohl - v případě, že by Evropská unie zastavila České republice všechny platby z unijních fondů - negativně dopadnout na státní kasu v desítkách miliard korun. Je na vládě, zda se konečně rozhodne, jak ve zpackaném zákoně na podporu těchto zatím ekonomicky i ekologicky nevýhodných zdrojů jejich financování alespoň dočasně legislativně zastavit.