6.10.2022 | Svátek má Hanuš


ŠAMANOVO DOUPĚ: Ta nicka Ing. Pavel Fabian a neschopné české právo

29.8.2007

Zhruba před týdnem se objevila v médiích bombastická zpráva. Po internetu se šíří seznam Židů v české politice! A tak televize, různé tiskoviny i weby začaly horlivě některá jména zveřejňovat. Inu, jsou tam naši noví prezidenti, ale škodaže autor seznamu zapomněl na Masaryka!

Dokonce se našli "investigativci", kteří se zeptali "Pavla Fabiána", "ředitele" "Národně vzdělávacího institutu", na jehož stránkách byl onen seznam uveřejněn, co on na to. On (Ing. Pavel Fabian, pokud se ta osoba tak skutečně jmenuje) pravil: "Seznam je dílem člověka, který kdysi spolupracoval s Týdeníkem Politika. Osobně ho za důležitý nepokládám." Co pokládá za důležité ona osoba F., to se dovíme v jejím rozhovoru pro internetový časopis "Na stráž!"

Stručně řečeno - hlavně tuhletu svobodu slova. Sama se považuje za "revizionistu" - "pokud je revizionistou člověk, který bojuje proti historickým lžím, politickému útlaku a nesvobodě slova". Překlad pro neznalé - jako "revizionisté" se sami označují popírači holocaustu. Avšak osoba F. odmítá býti nálepkována: "Nálepku rasista, nacista, antisemita a další může očekávat každý, kdo se opováží vystoupit proti sionistům nebo loutkám, které jsou v jejich područí a proti jejich zkreslování historie, lžím a perzekuci." Ano, ovšem, jak by mohl být nacistou člověk, který pouze odmítá žít v područí sionistů a dává rozhovor www.odpor.nému plátku se jménem, které bylo pozdravem slovenských fašistů, že?

Plátku, který krom rozhovoru s obhájcem sbvobody slova uveřejňuje třeba vzpomínku na "nejvěrnějšího z věrných" Rudolfa Hesse.

„Hitler je Německo a Německo je Hitler,“ to jsou slova z projevu Rudolfa Hesse při zakončení Říšského stranického dne NSDAP v Norimberku v roce 1934, slova, kterým se on osobně nikdy nezpronevěřil. Mnozí se posléze zalekli tíhy vlastní odpovědnosti a převahy nepřátel, zkroutili svůj charakter a žrali židovskou sněť vítězů, aniž jim to bylo nakonec cokoliv platné, neboť vítěz z národa Jehovova neumí odpouštět a neodpouští. Rudolf Hess i ve stínu šibenice osvědčil svou věrnost nacionálnímu socialismu, padlému Vůdci a oběti milionů německých a evropských vojáků, kteří od Biskajského zálivu až po Severní ledový oceán bojovali a umírali za právo velkého nadstátního celku a sociální spravedlnosti. Někdo v tom vidí frázi, propagandu, lež, ale my v tom vidíme politicky nosnou ideu, pro jejíž prosazení má smysl a význam bojovat a trpět."

Ale dosti soudružského časopisu "Na stráž!", pohlédněme přímo na stránky "Národně vzdělávacího institutu". Mezi nejčtenější články patří (krom seznamu, arciže!) články "Osvětim - Fakta versus fikce", "Mezinárodní Žid", anebo skvost svobody slova "Co se stalo se Židy, kteří byli deportováni do Osvětimi, ale nebyli v ní registrováni?" Co byste řekli? Já nevím, ale po válce nějak chyběli do počtu, ne? Inu - kdo by věřil ruským satelitům. A ti zmizelí občané Západu? "Ti západoevropští Židé, kteří přežili válku, byli pravděpodobně Sověty deportováni do sibiřských táborů. V té době už Stalin podporoval mýtus vyhlazování Židů v plynových komorách a masivní návrat Židů ze SSSR by tuto legendu vyvrátil."

Tak tomuhle se říká "revizionismus".

Také se můžete podívat na video "popravy Tádžika a Dagestánce" ( Thursday, 16 August 2007, ruští nacisté popravují dva muže. Čas 2:43. Formát avi. Upozorňujeme, že záběry jsou drastické.)

Mezi nečtené články webu se nachází výzva ke generální stávce. Kdy proběhla? 21.8.2007, kdy jindy. Jak jste měli stávkovat? "Každý sympatizant stávky ať je po celý den stávky viditelně vyzdoben trikolórou v národních barvách - bílá modrá červená.... Právo na vyjádření nespokojenosti pomocí stávky je garantováno zákonem a listinou práv a svobod člověka, která je nedílnou součástí Ústavy ČR. Jakýkoliv nátlak zaměstnavatele ve spojení s vaší účastí ve stávce je protiprávní."

A důvody, proč se mělo stávkovat? "Demokratické řešení otázky vojenské základny USA bez vyloučení veřejnosti formou celonárodního referenda, ve kterém budou mít hlasy příznivců i odpůrců základny stejnou váhu. Stav, kdy vláda ví o tom, že 69% obyvatelstva základnu zásadně odmítá ale tento fakt opakovaně ignoruje není slučitelný s demokratickými principy. Stejně tak i stav, kdy ve veřejnoprávních médiích není dán shodný prostor pro názory obou stran a kdy jsou systematicky zamlčována fakta o negativních důsledcích takové základny nebo k jejímu možnému zneužití v budoucích konfliktech." A taky "Odmítnutí reformy veřejných financí v její nynější podobě, diskriminující domácnosti s nejnižšími příjmy a zvýhodňující domácnosti s vysokými příjmy. Jsme si plně vědomi, že reforma je potřeba, ovšem není možné aby zvýhodňovala jednu skupinu obyvatelstva na úkor skupiny jiné.

Kuriózum: Neonacisté zastávají totožné postoje a používají stejná slova jako starokomunisté a Paroubkovci. Neříkám, že všichni, kdo toto říkají jsou neonaci a starokomu, ale opět vyzývám obecenstvo, aby shlédlo na nebývalou soudružskost nácků, komoušů, antiglobalistů, islámistů a jiných židožroutů.

Jéje, že jsem nazval občana Pavla F. neonacistou, jestlipak se ta osoba nebude hněvat a soudem hrozit? Dříve, než mne začne policie vyšetřovat, doporučím jí, aby si přečetla Informaci o problematice extremismu na území České republiky v roce 2006, a to konkrétně bod 2.1.1.1 "Neonacistická scéna", kde je Národně vzdělávací institut (NVI) jmenovitě uveden. (Dokument vydalo Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky, tak si ho snad policajti někde v knihovně najdou.) Ale! Ona osoba je vlastně pouze ředitelem jisté organizace, že.

Organizace, která letos v dubnu rozjela už pátou "osvětovou vlnu" distribuce ""zakázané" "vědecké" a "historické" literatury" do škol, veřejných institutucí a knihoven. Osoba pana ředitele F. se kasá: "Jde zatím o největší akci v rámci osvětového a vzdělavácího programu NVI. Bylo distribuováno celkem 3000 brožur zakázaného historika Rudolfa Seidla a téměř 1000 kopií dokumentárního filmu „David Cole v Osvětimi“ s českými titulky." A děkuje svým "pomocníkům ze středních škol".

Pátá vlna? Česká policie je zjevně neschopná! Jaksi snad u nás platí zákon, ne? Zákon, který neomezuje "svobodné hlásání slova", ale svobodné šíření vražedné lži a nenávisti.

"Policii není známo, že se na internetu takový seznam objevil. Příslušné pracoviště obsah stránek posoudí a následně rozhodne, jestli došlo či nedošlo k porušení předpisu," pravil mluvčí policejního prezídia Roman Skřepek k seznamové aféře.

Skřepku, přečtěte si ten web, a zjistíte, že ten seznam je jenom výkalem na hnoji. Přečtěte si materiály svého ministerstva. A trestní řád. On je tam, krom jiných, také § 261a: Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta."

Jenže - jenže to by musela policie stíhat i naše věrné starokomunisty. Takže se raději bude tvářit, že je neschopná, jako se stalo už po první "Osvětové vlně". A bude dělat, že nezná posudek z roku 2000 na onen distribuovaný text ("Jde o klasické popírání holocaustu."). Taky tenkrát nikoho nechytla. "Publikace se totiž tiskla v Belgii a policii se nepodařilo dopátrat jejího autora ani distributory." Jenže v roce 2005 začala do škol šířit toto svinstvo osoba Ing. Pavla Fabiana. Policii taky nejdříve "nic nebylo známo" a pak "případ odložila", nebo co se se smrdutými věcmi, do kterých se nechce šťourat, dělá.

A teď tu máme "pátou vlnu" a "pomocníky na středních školách". Takže se policie, státní zástupci, veřejnost, intelektuálové probudí, až bude web NVI uveřejňovat video "popravy" nějakého Žida, židomilce - anebo Cikána? No, ti Cikáni, to jsem k Židům snad ani míchat neměl. Ti už zabíjeni jsou, upalováni, topeni, ukopáni. Proto, že jsou Cikány. A nepracují, opalují se a chodí pro sociální dávky...

To Židi, ti jsou hodní. Vyvraždění "kamarády" osoby s nickem Ing. Pavel Fabian.

Psáno v Praze dne 28. srpna 2007