6.7.2022 | Den upálení mistra Jana Husa


Volte spam

12.1.2008

Jádro pochyb tkví v tom, že za přívalem e-mailů určených zákonodárcům stojí nová webová stránka volimklause.cz. Na ní nalezneme formulář, který lze vyvolat odkazem „napište svému poslanci/senátorovi“. Zde je připraven text a také dialogové okno, v němž si dotyčný vyvolí svůj volební kraj. Dotyčný tedy nemusí nic psát, jenom vyplní svoje osobní údaje a „zprávu“ odešle.

Věc má samozřejmě několik rovin. Ta asi nejdůležitější je právní a s ní si patrně příštích pět let nebude nikdo vědět rady. Podle současného právního vnímání je spam definován jako hromadné rozeslání reklamy v nejširším slova smyslu prostřednictvím elektronické pošty. Takže, pokud budu kloboučník a obešlu pět tisíc lidí nabídkou svých výrobků, zachovám se jako spammer. Tohle je ale něco jako „multi-level spamming“, jelikož iniciátoři stránky nabádají jiné lidi, aby zasílali „zprávu“ svým poslancům. Jenže je to ještě složitější, protože nejde o běžný řetězový dopis (který mnohdy také funguje jako spam) a rozesílá se to ze serveru iniciativy Zvolte Klause. Je to právní hlavolam, jelikož přesné vymezující zákony neexistují a zaplaťpánbů, že ne. Existuje totiž tisíc a jeden způsob, jak internetu tak či onak využít a zneužít a jakmile by se vymyslel „dokonalý zákon“, už druhý den by někdo vymyslel okliku. Někdo chytřejší než soubor poslanců a senátorů, což není nijak vysoce položená laťka.

Další rovina je politická. Poslanci a senátoři budou volit prezidenta podle vlastního vědomí a svědomí, navíc ještě s největší pravděpodobností tajně. Těžko se dá předpokládat, že se mezi nimi najde byť jediný, který byl původně odhodlán volit dejme tomu Švejnara a „pod tlakem veřejnosti“ svůj názor změní a zvolí Klause. Takový člověk by se měl rovnou odebrat k psychologovi, ne-li rovnou k psychiatrovi. Lidská reakce by byla jiná a předvedli ji už teď senátoři Martin Mejstřík a Jiří Zlatuška, když dali najevo své znechucení a dopisy odmítli jako čistočistý spam. Mejstříkovi jich přišlo od středy šest set. Následuje v těchto hodinách a dnech jalová přestřelka a pokusy o průsak do médií. „Iniciativa“ chce, aby se jí Mejstřík se Zlatuškou omluvili a Mejstřík se Zlatuškou chtějí, aby jim spam přestal zavalovat poštu.

Je to bouře ve sklenici s vodou a praktického významu to nemá. Výsledek voleb to neovlivní ani o píď. Nanejvýš to vyvolá vzpomínku na rok 2002, kdy užaslí lidé slyšeli ve svém sluchátku Klausův hlas žádající, aby lidé šli k volbám a dali mu hlas.