27.5.2022 | Svátek má Valdemar


ÚVAHA: Ras Putin

4.5.2022

Čtoucímu pozdrav! Někdy se zdá, že jednání pana Putina z hlediska vojenské či politické strategie poněkud postrádá logiku. Není ale vyloučeno to, že podléhá ideám jakési zvrácené mystiky. Přinejmenším by tomu nasvědčovaly některé myšlenky zaznívající v jeho okolí.

Alexandr Prochanov, fašistický publicista: „Bílá rasa hyne, homosexuální sňatky, pederasti opanovali města, ženy nenacházejí muže.“ Evropa zabíjí Rusko. „My se AIDS nenakazili – to oni nás nakazili záměrně jako důsledek biologické války. Jedinou obranou je ruský vykupitel. Spása nastane splynutím Ruska, Ukrajiny a Běloruska“. Několik dní poté (8. srpna 2012) byl založen IZBORSKÝ KLUB jako ohnisko nového ruského nacionalizmu.

Hlavní myšlenkou je idea Eurasie. Eurasianismus musí získat celý svět. Zásadní myšlenkou je, že pokud je řeč o sociální nerovnosti, změňte téma na otázku sexuality. Mezi členy tohoto uskupení jsou také Sergej Glazjev, Dugin, a Tichon Ševkunov, mnich, který provázel Putina ke hrobu Ivana Iljina a je původcem myšlenky, že Putin je převtělením knížete Volodymyra.

Sergej Glazjev. Jeho přítelem je Alexandr Borodaj. Ten snil o ozbrojeném lidu, který se má stát „katalyzátorem mocných pohybů“ a osvobodí celé eurasijské území. Krátce na to sehrál Borodaj významnou roli v invazi na Ukrajinu roku 2014. Putin jmenoval Glazjeva poradcem pro Eurasii.

Ruský fašista Alexandr Geljevič Dugin (1962). V sedmdesátých letech byl rebelem proti sovětskému režimu. Jeho životním cílem bylo přenést fašismus do Ruska. Po rozpadu Sovětského svazu vycestoval na Západ hledat jako spojence postavy krajní pravice, která zastávala nacistické myšlenky. Oslavovali čistotu národa, zavrhovali hospodářskou, politickou a právní spolupráci jako globální spiknutí. Své myšlenky publikoval pod pseudonymem „SIEVERS“, čímž byl míněn německý válečný zločinec Wolfram Sievers.

Myšlenka Eurasie pochází z dvacátých let minulého století jako spor mezi „slavjanofily“ a „zapadniky“. Zapadnici 19. století říkali, že dějiny jsou jednotné a k pokroku vede jediná cesta. Za problém Ruska považovali zpátečnictví a zaostalost. Slavjanofilové se domnívali, že pokrok je klam a Rusku je dán jedinečný niterný duch. Pravoslaví a lidová mystika jsou hloubkou o jaké Západ ani nemá ponětí.

Ivan Iljin (1883 – 1954) byl oblíbeným Putinovým „historikem“; narodil se ve šlechtické rodině v Rusku a zemřel ve Švýcarsku. Vymyslel ideu křesťanského fašismu s cílem potřít bolševismus. V Mussolinim viděl naději a litoval, že Italové dospěli k fašismu dříve než Rusové a ve své vizi spatřil panenské tělo Ruska. Nacionální Rusko má nepřátele, zkažený svět se staví proti němu, neboť ono je zdrojem Boží celistvosti – spasitel je povinen vést válku a má právo rozhodnout, jaká bude. Pravou vášní je fašistické násilí – a pozvednutí meče je pokleknutím k modlitbě. Poválečné Británii a Francii Iljin mylně považoval za imperiální státy, nikoli za monarchii a republiku. Věřil, že imperiální svět potrvá a že „Rusko bude nejdokonalejším fašistickým impériem!“

• 1991 – Ruská federace přebírá Iljinovy myšlenky.

• 2005 – Putin nechá přivézt jeho ostatky k novému pohřbu v Moskvě.

• 2006 – Putin vysílá emisary přivézt Iljinovu pozůstalost z Michiganské státní univerzity.

• Dmitrij Medveděv doporučil Iljina ruské mládeži.

• Iljina citoval předseda Ústavního soudu: „Zákon znamená totéž, co láska k vůdci“.

• 2017 – ke stému výročí VŘSR představuje ruská televize Iljina jako morální autoritu.

Mnich Tichon Ševkunov prohlásil: „Kdo miluje Rusko, může se za Vladimira postaveného do čela Ruska z Boží vůle jedině modlit“. Putin je vykreslen jako „ruský vykupitel a představuje mystické vtělení tisícileté ruské minulosti už jen tím, jak se jmenuje.“

V nástupnickém prezidentském projevu roku 2012 charakterizoval Putin své místo v historii Ruska jako návrat dávné Kyjevské Rusi knížete Vladimíra I. K tomu není bez zajímavosti připomenout, že raně středověký kníže, který se nechá v roce 988 pokřtít, se jmenoval Volodymyr (či Valdemar) a Moskva tehdy ještě neexistovala.

Přistoupíme-li na učení o reinkarnaci, není pravděpodobnější to, že převtělením kyjevského knížete Volodymyra by mohl být spíše prezident Volodymyr sídlící v Kyjevě než prezident Vladimir sídlící v Moskvě? A co s Putinem? I tady by se nalezla jistá paralela, a to nejen pokud jde o shodu jmen. Mám na mysli jurodivého mystika, který osudově ovlivnil agonii a pád carského Ruska – Rasputina.

(Informace jsou čerpány z publikace amerického historika Timothy Snydera „Cesta k nesvobodě“)