14.7.2020 | Svátek má Karolína


SVĚT: Experti varovali dávno

12.9.2014

Expanze NATO povede k nové studené válce

George Kennan varoval před expanzí NATO už v roce 1997. Přesně předvídal, že to povede ke vzniku nové studené války s Ruskem. Kennana přitom sotva někdo může označit za proruského „putinovce“. Právě on byl architektem politiky „zadržování komunismu“ po druhé světové válce.

===============

George Kennan /čti "kenan"/ byl americký diplomat v Moskvě. V roce 1946 v tzv. „dlouhém telegramu“ varoval před Stalinovými expanzivními úmysly. Kennanův článek v časopise Foreign Affairs (1947) vydaný pod pseudonymem X, se pak stal podkladem Trumanovy doktríny „zadržování“ komunismu. Kennan - jehož prostřední jméno je shodou okolností „Frost“ (mráz) – patřil tedy k architektům „studené války“.

Kennan

George Kennan, americký velvyslanec v Moskvě na konci druhé světové války (Wikipedia)

Avšak když Clintonova vláda rozhodla, že NATO bude rozšířeno o státy bývalého Východního Bloku, Kennan před tím důrazně varoval. Kennan v roce 1997: „Rozšíření NATO by byl nejtragičtější omyl americké politiky od konce studené války… Lze očekávat, že takové rozhodnutí v Rusku probudí nacionalistické a protizápadní militaristické nálady. Což bude mít negativní vliv na rozvoj ruské demokracie. Obnoví se atmosféra studené války ve vztazích Východu a Západu. A ruská zahraniční politika se obrátí směrem, který se nám nebude líbit.

„Expanding NATO would be the most fateful error of American policy in the entire post-cold war era… Such a decision may be expected to inflame the nationalistic, anti-Western and militaristic tendencies in Russian opinion; to have an adverse effect on the development of Russian democracy; to restore the atmosphere of the cold war to East-West relations, and to impel Russian foreign policy in directions decidedly not to our liking.“

NATO se sune blíž a blíž k hranicím Ruska, na mapě to vypadá jako obklíčení. Paranoidním Rusům to připomíná zpomalenou verzi Napoleonova a Hitlerova tažení do Moskvy. Zvláště když v čele Evropy stojí Berlín, který má tisíciletou historii politiky „Drang nach Osten“. Dokonce jsme ani neponechali „neutrální zónu“ podél hranic s Ruskem (a la Finsko). Důsledky dnes sklízíme.

Opravdu neexistovala lepší cesta? Existovaly diskuse, jestli by NATO nemělo být rozpuštěno stejně jako Varšavská smlouva. Jejich úlohu by mohla převzít KBSE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, zal. 1973), která sdružuje země NATO i Rusko. Takové návrhy ale Washington odmítl. Proč se o plody vítězství dělit s poraženým? Místo toho jsme zahnali ruského medvěda do rohu a divíme se, že kouše.

V Rusku je navíc rozšířena představa, že rozšiřování NATO je podraz. Když v roce 1990 v NATO potřebovali, aby Gorbačov souhlasil se sjednocením Německa, byl prý ujišťován, že rozšiřování NATO nepadá v úvahu. Diplomatické nedorozumění? Byla to jen ústní ujištění, takže dnes se NATO Rusům posmívá: "A máte to písemně?" (více zde).

Překvapuje vás, že zrovna Kennan má kritický postoj k NATO? Jeho slavný článek z časopisu Foreign Affairs (1947), byl všeobecně vykládán jako nabádání k vojenské expanzi Západu. Kennan ale politiku zadržování („containment“) mínil jen jako diplomatickou, zákulisní a ekonomickou aktivitu. Právě on byl autorem Marshallova plánu. Z nepřátel bychom si měli udělat přátele tím, že jim nabídneme dobrovolnou hospodářskou spolupráci. Ne, že po nich budeme střílet. Kennan protestoval proti vzniku NATO a proti americkému hraní si na světového četníka. Argumentoval, že válčit na druhé straně světa je obtížné a trvale neudržitelné. Rozsáhlá impéria je beztak těžké udržet pohromadě. Vojenská katastrofa v Koreji, Vietnamu, Iráku a Afghánistánu, Black Hawk Down a další (promiňte, pokud jsem na něco zapomněl) mu dává za pravdu. Bohužel ho nikdo neposlouchal.

Kennan ve svých pamětech píše: „Pro mne samého je dnes má tehdejší úloha v politice Washingtonu poněkud záhadou. Proč mi bylo věnováno tolik pozornosti v některých případech – můj telegram v únoru 1946 z Moskvy a můj článek podepsaný pseudonymem X - zatímco v jiných případech měl můj názor tak malou váhu.“

bases

Expanzivní choutky Ruska jsou prý zjevné z toho, jak nebezpečně blízko je u základen NATO. Proč Rusko neuhne? (Zdroj)

Po pádu komunismu místo nového Marshallova plánu přišlo něco dočista jiného. Západní firmy se na území bývalého Východního bloku chovaly jako na dobytém území. Proč nebyl zájem Rusko integrovat do evropských struktur, jako se po druhé světové válce integrovalo poražené Německo? Vůči Rusům jsme nebyli tak velkorysí jako k nacistům. Místo toho jsme Rusům před nos postavili novou železnou oponu – hranice EU a NATO. Když toto obklíčení dorazilo na dostřel ruské flotily na Krymu, bylo na malér zaděláno.

Není bez zajímavosti, že americký velvyslanec v Moskvě z let 1987-1991 Jack Matlock měl z rozšiřování NATO k ruským hranicím stejné obavy jako Kennan (více viz ZDE). Matlock: "Kdyby nehrozila žádná možnost, že se Ukrajina stane součástí NATO a že se tudíž Sevastopol stane základnou NATO, Rusko by na Krym nevpadlo. Takhle jednoduché to je." Američané by přitom měli mít pochopení. Sami přece mají Monroeovu doktrínu, podle níž nepřátelské síly ve svém těsném okolí nestrpí. Vzpomeňte na tzv. kubánskou krizi (1962),jaký byl poprask, když SSSR chtěl na Kubu instalovat svoje rakety. Za nezodpovědné hazardování tohoto typu můžeme všichni šeredně doplatit.

Když se Kennana novináři ptali, co soudí o rozšíření NATO do zemí bývalého Východního bloku, odpověděl: „Samozřejmě, že na rozšíření NATO bude Rusko reagovat podrážděně. A zastánci expanze NATO pak přijdou a řeknou: ´Vidíte, my vám to říkali, že Rusové jsou takoví.´ Ale to je zkrátka špatně.“ Kennan, kterému tehdy bylo 92 let, k tomu dodal. „Žil jsem tím celý život. A bolí mě, když vidím, že to na samý konec tak zkazili.“

LITERATURA

George F. Kennan Dies at 101; Leading Strategist of Cold War. New York Times 18.3.2005.http://www.nytimes.com/2005/03/18/politics/18kennan.html?pagewanted=2%20&_r=0

Článek o Kennanových pamětech (synopse) http://www.mmisi.org/pr/15_01/magstadt.pdf

Wood, Barry. Ukraine: Dissenting Views. Huffington Post. http://www.huffingtonpost.com/barry-d-wood/ukraine-dissenting-views_b_5786174.html?ncid=txtlnkusaolp00000592

Skidelsky, Robert. Keenanova odplata. Project Syndicate. http://www.project-syndicate.org/commentary/robert-skidelsky-uses-the-ukraine-crisis-to-revisit-the-west-s-cold-war-era--containment--doctrine/czech

Kennan, George (vydáno pod pseudonymem X). The Sources of Soviet Conduct. Foreign Affairs, červenec 1947. http://www.foreignaffairs.com/articles/23331/x/the-sources-of-soviet-conduct

Text dlouhého telegramu: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/documents/episode-1/kennan.htm

Warren, James A. The Man Who Knew Russia Best: George Kennan’s Revealing Diaries.http://www.thedailybeast.com/articles/2014/03/10/the-man-who-knew-russia-best-george-kennan-s-revealing-diaries.html

Friedman, Thomas L. Foreign Affairs; Now a Word From X . New York Times 2.5.1998.http://www.nytimes.com/1998/05/02/opinion/foreign-affairs-now-a-word-from-x.html

Klussman, Uwe et al. NATO's Eastward Expansion: Did the West Break its Promise to Moscow? http://www.spiegel.de/international/world/nato-s-eastward-expansion-did-the-west-break-its-promise-to-moscow-a-663315.html

Groll Elias. Epiphanies from Jack Matlock. 30.6.2014.http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/06/30/epiphanies_from_jack_matlock

******************************************************
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.