5.10.2023 | Svátek má Eliška


PROPAGANDA: Německé levicové neziskovky pomáhají Rusku

8.7.2023

Problematika šíření (nejen) ruské propagandy a dezinformací se už několik let řeší ze všech možných a myslitelných úhlů.

Bohužel se v této souvislosti málo zmiňuje, že problém pro evropskou bezpečnost nemusí představovat např. jen otevřeně proruská propaganda zvnějšku či šíření hoaxů pomocí řetězových mailů. Má totiž i jiné podoby.

Může se totiž jednat i o na první pohled líbivě a ušlechtile vypadající činnost levicových nevládních organizací. Tak třeba Francie dlouhodobě čelí náporu protijaderné propagandy z Německa. Mají ji na svědomí levicové nevládky snažící se ovlivňovat politiky, vědce a obecně místní elity.

Sabotáž francouzského jaderného průmyslu

Upozornil na to francouzský časopis l ́Express, který se odvolává na studii akademického pracoviště l’Ecole de guerre économique, jež mluví dokonce o sabotáži francouzského jaderného průmyslu.

Zmiňované jsou zde konkrétně dvě levicové nadace stavějící se proti jaderné energii: Jednak je to Rosa-Luxemburg-Stiftung (blízká radikálně levicové straně Die Linke) a dále také Heinrich-Böll-Stiftung (blízká německým Zeleným).

Obě z nich mají jasný úkol: změnit vnímání tamní občanské společnosti a v konečném důsledku ovlivnit politiku ve prospěch Německa. Cílem jejich aktivit je oslabit francouzský průmysl a ekonomiku obecně a zajištění hegemonie v těchto oblastech na evropské úrovni.

Německo usiluje o destabilizaci francouzského jaderného průmyslu blokováním evropských institucí a neustálým tlakem na evropskou politiku.

Podle autora studie Christiana Harbulota za veškerou rétorikou o spolupráci mezi členskými státy Evropské unie dělá Německo vše pro to, aby zabránilo francouzskému průmyslu využívat levnou energii a získalo tak významnou konkurenční výhodu.

Hrozba pro energetickou bezpečnost

Studie zmiňuje, že obě politické nadace se pod pláštíkem morálky uchylují k četným a někdy sporným strategiím ovlivňování. Jaké prostředky k tomu využívají?

Má se jednat o vypracovávání dokumentů s protijaderným narativem, vedení elit prostřednictvím vzdělávacích kurzů - doktorandských grantů, navštěvování a setkávání se zahraničními politiky, vytváření aliancí s některými nevládními organizacemi nebo ekologickými stranami.

Každému asi musí být jasné, že zmíněné neziskové organizace rozhodně neusilují o výrobu zelenější elektřiny. Ostatně Francie díky vysokému podílu jádra a obnovitelných zdrojů vyrábí spolu se skandinávskými zeměmi jednu z nejčistších energií v Evropě.

A ano, díky svému mixu jaderné energie a obnovitelných zdrojů má mnohem čistší výrobu elektřiny než Německo, které muselo kvůli uzavření jaderných elektráren vzít alespoň dočasně na milost „špinavé“ uhelné elektrárny.

Pokud by oběma německým nadacím šlo o zelenější energii ve Francii, jejich činnost by byla naprosto zbytečná. Naopak by dávalo mnohem větší smysl, kdyby nějaké francouzské projaderné nadace mistrovaly Německo.

Cílem je oslabení francouzského jaderného průmyslu

Důsledky by v takovém případě byly nedozírné. Potíže by v současné propojené Evropě nepocítila jen Francie. Za současné situace, kdy celý kontinent stále musí řešit energetickou krizi, to samozřejmě platí dvojnásob.

Nejen pro druhou největší zemi EU, ale i celou Evropu by prosazení cílů německých nevládních organizací, tedy omezení jádra, znamenalo cestu k totální katastrofě. I samotné Německo, které nyní samo muselo přinejmenším v květnu energii dovážet mj. z Francie, by se samo střelilo do vlastní nohy a s ním by to navíc odnesly také další země.

Prosazení cílů obou nadací by prospělo především Rusku, které si nepřeje nic jiného, než Evropu bez stabilních zdrojů a energeticky nesoběstačnou. Jinými slovy, jejich činnost představuje přímou hrozbu pro evropskou energetickou bezpečnost.

Z toho všeho, co zde bylo zmíněno, vyplývá jediné: V zájmu Francie a energetické bezpečnosti celé Evropy by se měla činnost takových organizací začít velmi bedlivě sledovat.

Přeji hezký den a veselou mysl!