23.9.2023 | Svátek má Berta


BRUSEL: Tento týden v EU (68)

11.9.2023

Brusel má těžkou hlavu s návratem vlků do Evropy. Komise navrhla zavedení evropského průkazu pro zdravotně postižené a úpravu evropských přeshraničních spolků.

Pondělí 4. září 2023

Komise podle svých slov zahájila „novou fázi své práce na řešení problémů spojených s návratem vlků“, kteří se prý stávají opět nebezpečím. Začíná sbírat informace o populaci těchto zvířat a jejich vlivu na životní prostředí a místní komunity. Následně rozhodne o možných opatřeních.

Úterý 5. září

Komise předložila legislativní návrh, kterým chce usnadnit přeshraniční činnosti neziskových organizací v EU. Jako nová forma právnické osoby by měl být zaveden přeshraniční spolek (European cross-border association, ECBA).

Středa 6. září

Komise předložila návrh, který by měl usnadnit přeshraniční pohyb zdravotně postižených. Návrh se týká zavedení evropského průkazu osob se zdravotním postižením a posílení stávající evropské parkovací karty pro tyto osoby.

Komise také předložila návrh doporučení Rady o plánu koordinované reakce na narušení kritické infrastruktury se značným přeshraničním významem a vydala sdělení, ve kterém vede úvahy o digitalizaci koordinace systémů sociálního zabezpečení.

Čtvrtek 7. září

Bylo dosaženo politické dohody o účasti Velké Británie na unijních programech Horizont Evropa a Copernicus. Horizont Evropa je rámcový program EU pro výzkum a inovace na období 2021–2027, zatímco Copernicus je program pro pozorování Země z vesmíru.

K Zeleném údělu

Připojuji odkaz na dva nové články k Zelenému údělu. V prvním se zabývám ničivými dopady tohoto projektu na svobodu, v druhém otázkami lidské důstojnosti.

Mimochodem velmi významnou srpnovou aktualitou je rezignace místopředsedy Komise odpovědného za tuto agendu, Franse Timmermanse, který chce kandidovat v nadcházejících nizozemských parlamentních volbách. Novým mužem číslo 1 pro Green Deal se stal Maroš Šefčovič.