23.3.2023 | Svátek má Ivona


VĚDA: Velikonoční pozdravy z Egypta staré 3300 let

12.5.2014

Kanaan 1

Při vykopávkách poblíž Tel Šadúdu v severoizraelském Jizre´elském údolí se našla tři tisíce tři sta let stará rakev s osobními dary pro zámožného Kanaance, který byl možná ve službách egyptské armády.

Mezi dary byl zlatý pečetní prsten nesoucí jméno faraona: Séthos I. V tiskovém sdělení památková správa uvedla, že za vlády tohoto faraona - tedy asi před 3300 lety - podléhala země Kanaan Egyptu. Vládní ústředí bylo v Bejt Še´anu jižně od Genezaretského jezera. Již roku 1294 před naším letopočtem, tedy v prvním roce jeho vlády, propuklo v bejtše´anském údolí proti Egypťanům povstání.

Pozlacený skarab (vruboun posvátný) upevněný na prstenu sloužil k pečetění úředních dokumentů. Faraon Séthos I. je uveden jménem psaným hieroglyfickým písmem a vyrytou korunou. Vládl v Egyptě ve třináctém století před naším letopočtem a byl otcem Ramsese II., ztotožňovaného vědci s oním faraonem, za jehož panování se udál biblický příběh odchodu Izraelitů z Egypta.Tento exodus z Egypta si židovský svět připomínal v dubnu o svátku Pesach.

Podle sdělení památkové správy došlo k nálezu před třemi měsíci, ale nezveřejnili jej z obavy před vykrádači hrobů. Nouzové vykopávky si vynutilo kladení nového plynovodního potrubí.

Kanaan 4
Kanaan 2

Archeologové objevili válcovou hliněnou rakev s víkem ve tvaru lidské postavy s vyobrazením nebožtíkovy tváře. Dále našli mnoho keramických předmětů včetně nádob na potraviny, stolní potřeby, kultovní předměty a zvířecí kosti. Podle tehdejších zvyklostí jde o obětní dary bohům a o potravu, jíž se měl zesnulý živit na onom světě. V rakvi ležela kostra dospělého muže. Pracovníci nalezli též bronzovou dýku a mísu z téhož materiálu; oba předměty jsou zřejmě tuzemského původu a nebyly dovezeny z Egypta. Podle toho se badatelé domnívají, že v případě zemřelého jde o zámožného úředníka kanaanského původu ve službách egyptské vlády. Další možností je, že rakev patřila boháči, jenž napodobil egyptské pohřební zvyklosti. Badatelé dodávají, že rakví ve tvaru lidské postavy se zatím našlo jen málo - naposledy před padesáti lety v Dajr al-Balahu v Pásmu Gazy.

Kanaan 6
Kanaan 5

U kostí hodlá památková správa provést genealogický test DNA, který by měl prokázat, zda nebožtík byl Kanaanec nebo Egypťan.

© Ulrich W. Sahm
přeložila Ivana Kultová

www.wilberforce.cz