6.10.2022 | Svátek má Hanuš


EKOLOGIE: Vědecký konsenzus o příčinách oteplování je omyl

14.2.2007

Lidové noviny zveřejnily článek Vojtěcha Koteckého Česká klimaskepse je omyl. Zaměstnanec Hnutí Duha v něm kritizuje české vědce a politiky, odmítající teorii o antropogenních příčinách klimatických změn. Argumentuje esejem americké socioložky Naomi Oreskesové, otištěné v prosinci 2004 v časopisu Science. Oreskesová v něm tvrdila, že analyzovala 928 klimatologických prací z let 1993 až 2003, které prý našla v databázi ISI zadáním klíčového řetězce "climate change". Údajně zjistila, že mezi nimi není ani jedna, která by vliv člověka na klima popírala. Kotecký z toho vyvozuje, že o tomto vlivu prý už „nikdo nepochybuje“ – jinými slovy že o něm panuje vědecký konsenzus.

Jenže výsledky studie Oreskesové se nepodařilo zopakovat, což je ve vědě základní metodou ověření správnosti a nezaujatosti. Vědecký publicista David Appell nejdřív zjistil, že Oreskesová nemluví pravdu. Klíčový řetězec "climatic change" totiž ve zmíněné databázi nenalezl 928, ale 12 000 prací. Vypadá to, že Oreskesová prostě vyřadila všechny práce, které byly v rozporu s apriorním záměrem jejího výzkumu prokázat údajný "konsenzus". Mezi 12 000 pracemi jsou totiž i práce o tom, že globální teplota během tzv. klimatických optim v holocénu a ve středověku byla stejná nebo vyšší než dnes, přestože hladina CO2 byla tehdy mnohem nižší. To by ovšem znamenalo, že klíčovým faktorem recentní klimatické změny je sluneční variabilita a nikoli antropogenní vlivy.

Oreskesová následně přiznala, že její esej pro Science obsahoval závažnou chybu. Ve skutečnosti prý totiž nepoužila klíčový řetězec "climatic change", ale "global climatic change". Ani tento řetězec však nenašel 928, ale 1247 prací. Není tedy jasné, jaký soubor prací vlastně Oreskesová použila.

Britský vědec Benny Peiser se přesto pokusil její závěry prověřit (viz výše uvedený odkaz). Zjistil, že jen 1 % ze souboru 1247 prací přímo schvaluje "konsenzuální" názor, že hlavní příčinou klimatických změn jsou lidské aktivity. 29 % prací tento názor podporuje nepřímo, 3 % prací ho odmítá nebo zpochybňuje. Zbytek (tedy 67 %) buď žádný názor nezaujímá, nebo se tématu vůbec netýká.

Peiser tedy jednoznačně prokázal, že Oreskesová v eseji pro Science nemluvila pravdu. Science ovšem jeho zjištění odmítl zveřejnit s bizarním odůvodněním, že se o něm už diskutovalo na internetu.

Tvrzení Oreskesové se následně pokusil prověřit i německý vědec Dennis Bray. V roce 2005 položil 530 světovým klimatologům otázku:
„Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s tvrzením, že příčiny klimatických změn jsou převážně antropogenní?“. 56 % souhlasilo (z toho 9 % silně), 29 % nesouhlasilo (z toho 10 % silně).

I Brayovu studii odmítl Science zveřejnit, stejně jako další polemiky s Oreskesovou. Jeden z nejrenomovanějších vědeckých časopisů tedy cenzuruje debatu o příčinách klimatických změn.

Vojtěchu Koteckému to ovšem v Lidovkách nebrání používat Oreskesovou jako základní důkaz údajného "vědeckého konsenzu". Existují jen dvě možná vysvětlení. Buď práce Peisera a Braye nezná. Pak je s podivem, že si o klimatických změnách vůbec troufá kvalifikovaně diskutovat. Nebo ji zná. Pak ovšem čtenářům Lidovek záměrně zatajuje klíčová fakta. Veřejně ho tímto vyzývám, aby nám to osvětlil.

Zaměstnanec Hnutí Duha se každopádně mýlí – žádný vědecký konsenzus o příčinách oteplování neexistuje. Pro klimatické alarmisty je to jistě nepříjemná pravda.

Další podrobnosti o cause Oreskesová:
www.heartland.org/Article.cfm?artId=17181
www.sepp.org/Archive/NewSEPP/Bray.htm