29.11.2023 | Svátek má Zina


ECCE HOMO: (Ne)mocný hráč zítřka

8.3.2007

Česko - slovenská konference s mezioborovým dialogem
Terorismus, islamizace, střet kultur, výzvy budoucnosti
20.-21. 4 2007, Divadlo hudby, Olomouc

Nevyhnutelnost nutí, přikazuje a určuje. Nevyhnutelnost poskytuje, nabízí a umožňuje. Nevyhnutelnost zachraňuje civilizace, ukončuje války, udržuje rodiny, umožňuje porody, objevuje krajiny. Nevyhnutelnost plení města, vyvražďuje národy, odděluje rodiny, bere city. Nevyhnutelnost pudí k činu…

„Přijdou psoty lopoty, za nimi jdou trampoty,“ prozpěvuje si malé děvčátko naoko infantilní říkanku ze sbírky Maxima Gorkého: Milovat znamená žít. Zástupy dnešních „intelektuálů“ vykřikují obdobná hesla pro někoho infantilní a jaksi komerční, pro jiného však hesla nevyhnutelná… Nevyhnutelná pro budoucnost Evropy.

Terorismus, islamizace, střet kultur, globalizace, náboženství či hodnotový relativizmus. Jedněmi glorifikované, jinými degradované konstrukty vykosťující současnou Evropu. Evropská identita v lize daných fenoménů nasakuje jakýmsi omamným parfémem, který zamotává už dost roztřesený krok směrem k „zítřejšku“. Ohýbají chování, morálku i právo. Otázkou je, do jaké míry jsou jenom formální prezentací práva či politiky, anebo internalizovanou budoucnost každé jednotlivé rodiny, každého jejího člena, který hodlá ve formulujících se modelech budoucnosti žít.

Co je ambicí terorismu? Víte, co máte dělat, kdyby vypukl teroristický útok? Kam povede islamizace Evropy? Může, ví a chce se „český muslim“ integrovat? Je možné včlenění islámu do demokracie? Jsou náboženství pro člověka přínosem nebo cestou k záhubě? Jaká bude jejich úloha v budoucnosti? Hodnoty v budoucí Evropě. Sugestivní a neskromné otázky zrozené z nevyhnutelnosti.

Západní Evropa se v daném otázkovém bahně bezbřeze topí, což je navíc umocněné faktem bezprostřední aktuálnosti. Její hodiny identity tzv. „Evropana“ jsou jen několik sekund před zrodem jakési „patokultury“. Idea multikulturalismu selhává, porodnost bojuje na frontě, kde je to nežádoucí, a integrace je jen faktem na papíře statistik, ne však v hlavách, kterým je určena. Politika k tomu přispěla degenerovanou a nepochopenou ideou „relativismu“, což negativní prognózy jen pateticky amplifikuje.

O několik kilometrů vedle leží Střední Evropa, která to zatím sleduje s lehkostí odstupu a s grimasou soucitu mladšího bratra přidává hodnotící komentáře. Dnes je však na dohled vlna, kdy dané fenomény zaplaví i ji samotnou. A bude jen na nás, zda nás utopí a pochová, nebo ji zvládneme či dokonce obrátíme ve svůj prospěch.

Nevyhnutelnost nás nutí zaobírat se budoucností. Nevyhnutelnost nás nutí uvažovat o životě v budoucí společnosti. A protože tuto tíži vědomí nevyhnutelnosti si řada lidí uvědomuje, Česká asociace studentů psychologie (ČASP) se rozhodla dané otázky otevřít. Jako pilotní projekt k poznání a aspoň k hrubému přiblížení daných témat si zvolili celospolečenskou konferenci: ECCE HOMO – (ne)mocný hráč zítřka, na kterou Vás tímto srdečně zvou.

Na otázky týkajíce se terorizmu, islamizace, střetu kultur, globalizace, úlohy světových náboženství v budoucí Evropě, hodnotového relativizmu či jiných „výzev zítřka“ se prostřednictvím přednášek, workshopů a panelových diskusí pokusí odpovědět přední odborníci celého spektra společenských i přírodních věd z České a Slovenské republiky. Mezi nimi vystoupí např. prof. PhDr. Václav Bělohradský, doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., PhDr. Ivo Samson, Ph.D, Ing. Štefan Hríb, Karel Hvížďala a další. Na vybrané fenomény se podíváme optikou vícero oborů, čímž se alespoň přiblížíme k neskromné ambici znovuintegrace humanitních věd. Od pátku 20.4. do soboty 21.4. budou mít všichni účastníci v Divadle hudby Olomouc možnost poslouchat, diskutovat či konfrontovat názory na budoucnost člověka ve společnosti. Během přestávek bude možné si zakoupit řadu knižních publikací. Na pátek večer je připraven pro všechny účastníky konference příjemný společenský program s živou hudbou. Konference je primárně určená studentům, neboť právě oni budou ti, komu bude daná problematika v budoucnosti nejvíce hořet před očima. Avšak samozřejmě na ní rádi přivítáme též zájemce ze široké veřejnosti, či všechny s touhou naslouchat a diskutovat. Bližší informace a zároveň i registrační přihlášku najdete na: www.eccehomo.upol.cz

Pořadatel projektu: ECCE HOMO – (ne)mocný hráč zitřka, projekt je konán za podpory nadace Vodafone Česká republika

Česká asociace studentů psychologie

Juraj Barčiak