5.12.2020 | Svátek má Jitka


ŠUMAVA: Závan rozumu

17.12.2014

Soud vyhověl žalobě šumavských obcí na Brabcovo ministerstvo

Bývalý ředitel Národního parku Šumava Jiří Mánek dokončil v červnu 2013 Plán péče NPŠ. Na Šumavě tehdy vládla dohoda a s dokumentem souhlasily všechny zákonem taxativně vyjmenované subjekty (Rada NPŠ, obce a kraje). S dokumentem jako obvykle nesouhlasily ekologistické nevládní organizace, jako je Hnutí Duha, Okrašlovací spolek Zdíkovska, hnutí Calla a někteří vědci. Nové vedení MŽP v čele s ministrem Brabcem (ANO) těmto nevládním organizacím vyhovělo a Plán péče v rozporu se zákonem (jak říká soud) změnilo a zkrátilo jeho trvání z patnácti jen na tři roky. Tedy schválilo úplně jiný dokument než ten, s kterým všichni souhlasili.

Výklad MŽP byl takový, že až do června (do souhlasu Rady NP s dokumentem) bylo vedení jednání o Plánu péče v gesci Správy NP Šumava (podle § 20 zák. 114/1992 Sb.) a od toho data dále už v gesci MŽP (podle § 38 zák. 114/1992 Sb.) Těsně před tím, než ministerstvo plán péče v dubnu 2014 představilo na tiskové konferenci, v něm udělal ministr Brabec změny, o kterých ředitel NPŠ Jiří Mánek, ani Rada NPŠ, ani obce a ani kraje vůbec nevěděli. Například, že cílem NP Šumava je, že většina lesů bude v bezzásahovém režimu. Ministr Brabec tak porušil dohody se zákonnými účastníky a vyhověl nátlaku ekoaktivistů.

Soud naopak vyhověl žalobě šumavských obcí, které žalovaly MŽP za to, že změnilo dokument Plánu péče o NP Šumava oproti stavu, který byl projednán a schválen Radou NP Šumava a oběma kraji, Jihočeským a Plzeňským. Soud vrací projednávání Plánu péče o NP Šumava do stavu, kdy s ním Rada a obce souhlasily. Tedy do doby červen 2013. V té době byl Plán péče koncipován na 15 let.

Městský soud v Praze rozhodl 12. prosince věci Plánu péče o Národní park Šumava takto:
- Schválení Plánu péče o Národní park Šumava na období 2014 – 2017 bylo nezákonným zásahem do práv žalobců.
- MŽP jako žalovanému se ukládá, aby do třiceti dnů od právní moci rozsudku zrušil protokol o schválení Plánu péče a o této skutečnosti informoval dotčené obce a kraje.
- Žalovanému se přikazuje, aby Plán péče o NPŠ odstranil z Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny, a to do tří dnů od právní moci rozhodnutí.
- Žalovanému se ukládá, aby ve lhůtě do deseti dnů od právní moci rozhodnutí pokračoval v projednávání Plánu péče tak, jak byl schválen Radou NP Šumava.
- Žalovaný je povinen do třiceti dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobcům náklady řízení.

Stojí za připomenutí, že ministr Brabec aktivně vystupoval proti schválení senátního návrhu zákona o NPŠ. Tento návrh také schválily šumavské obce, oba kraje a Senát poměrem hlasů 50:2. Jako vždy, nesouhlasila s ním ekologistická organizace Hnutí Duha. Je to další případ, kdy ministr více vnímá přání nevládních organizací než demokraticky volených institucí. Ministr při zamítnutá senátního návrhu zákona o NPŠ slíbil předložit svůj vlastní zákon. Zdá se, že bude mít po soudním rozsudku jinou práci.

Senátor jižní části ŠumavyAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.