30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


SPOLEČNOST: Chápači-omlouvači a jejich dvojí metr

12.5.2016

V dnešním světě je k divení sposta věcí. Divíme se třeba, jak je možné:

- Aby pachatel měl více ́lidských práv ́ a nárok na větší ohledy než jeho oběť.
- Aby obrana vlastního života, zdraví a majetku byla zatížena tolika dodatečnými podmínkami, že její praktické uplatnění pozbývá účinku nebo je trestně postižitelné.
- Aby svoboda a bezpečnost obyvatel země měla menší důležitost, než... (každý si může doplnit sám).

Tyto záležitosti mají však poněkud hlubší kořeny a delší tradici. O jejich úspěšnou realizaci a dovedení až do absurdní formy mají na starosti podivné bytosti. Nazvěme je chápači a omlouvači, což je také jejich prvotní funkcí. Plně chápou např. pohnuté dětství sériových vrahů nebo uražené náboženské cítění islámských fundamentalistů, přičemž se ze všech sil snaží omluvit jejich vyústění do kriminální a teroristické podoby.

Všechno má ale svůj rub a líc. Ten v tomto případě představuje jejich funkci vyvažující - karatelé a napomínači. Jelikož nejlepší obrana je útok, musí být preventivně směřován na kritiku toho, co chápači omlouvají a omlouvači chápou. Ač je těžké najít mezi těmito bytostmi jednu nebo druhou specializaci v čisté podobě, vždy jedna z nich převažuje. Jelikož argumenty nejsou jejich silnou stránkou, používají je většinou nikoli ́ad rem ́- k věci, nýbrž ́ad hominem ́- proti osobě, jakožto nositeli kritického stanoviska, které musí býti zneškodněno. Vybraná osoba je tak chápači obviněna z nedostatku úsudku, znalostí k tématu atd., zatímco omlouvači jí přisoudí záporné charakterové vlastnosti, jako je bezcitnost, nedostatek lásky atd.

Funkce na opačné straně (karatelé a napomínači) jsou téměř totožné, jen s tím malým rozdílem, že karatelé spustí obecné hromování nad ́nešvary ́, kdežto napomínači si vyberou konkrétní osobu, která tyto ́nešvary ́ ztělesňuje. Najdou se však experti, kteří obě funkce (otázka, zda poplatně či z čirého aktivismu) plní na sto procent. Za nešvary je obvykle pokládána neochota nechat se obohatit jejich dobrem.

Přitom se však musí důsledně dbát na pravidlo dvojího metru. Pohlavek rozmazlenému frackovi může mít v praxi horší dopady než vražda ze cti u nejmenovaného náboženského přesvědčení. V ekonomické oblasti je pak někdy miliardový tunel pro svého původce menší riziko než jízda načerno navýšená o prodlení a soudní výlohy.

Nedivme se tomu příliš. Nejde o nic jiného než o zákon zachování ́negativní ́ energie a v pokřiveném systému to znamená jediné - musí se najít náhradní oběť. A stejně jako u hromosvodu to funguje cestou nejmenšího odporu.

Proto také stavební úřad raději zavře oči nad černou stavbou kdejakého kmotra, který si staví palác, a na druhé straně nechá zbourat dědečkovu kůlnu, která nikomu nepřekáží.

Proto dokážou některé feministky omlouvat nošení burky a postavení žen v arabském světě a přitom hrdě protestovat proti existenci pisoárů jakožto projevu mužského šovinismu.

A proto si také někdo nedovolí protestovat vůči nesnesitelnému šéfovi, aby nepřišel o místo, a vztek si pak vybíjí na svojí rodině.

Novodobí profesionálové v kombinovaném oboru chápač-omlouvač/karatel-napomínač však tento fenomén rozšířili o další rozměr. Tím je plná rehabilitace patologického jevu a účinné potírání imunitně-regeneračních procesů, které by mohly systém uvést opět do rovnováhy. Následná autoimunitní reakce, kdy bílé krvinky napadají zdravé buňky vlastního těla, pak bývá cíleně využívána k dalšímu postupu a likvidaci překážek na cestě ke světlým zítřkům.

Máte dojem, že tento pekelný stroj časem spotřebuje veškerou energii nutnou ke svému provozu a nakonec zahubí sám sebe? Možná, ale já osobně na to čekat nehodlám a z mojí energie nedostane ani miliwat.

A jak jste na tom vy?

(autor je publicista, rocker a dobrodruh)