4.10.2023 | Svátek má František


ŠKOLSTVÍ: Jak se přidávalo pedagogům

27.10.2011

Na jaře letošního roku byl velký humbuk kolem přidávání pedagogům. To si ti učitelé budou žít! Takové prachy a ještě se budou válet dva měsíce o prázdninách! Nejednou jsem slyšel podobné reakce neinformované veřejnosti na adresu pedagogů.

Pominu dobrodružství pedagogické práce, kdy v důsledku kultu dítěte mají děti všechna práva, obtížně vymahatelné povinnosti a pedagog mizivé pravomoci. Pedagog je zjednodušeně řečeno jednou nohou v hrobě a druhou v kriminále. Napadení pedagogů dětmi uváděná v tisku jsou jen špičkou ledovce.

Ale abych se vrátil k přidávání. Jak to asi v praxi nejednou proběhlo, dokladují výplatní lístky vychovatele v nejmenovaném dětském domově, kde roční náklady na jedno dítě jsou přibližně 688 000 Kč.Levý výplatní lístek je před a pravý po přidání. Jak je vidět, onen vychovatel dostal v šedesáti rocích 20 Kč přidáno a na nenárokových složkách 1 450 Kč ubráno.Tedy přidání mínus 1 430 Kč měsíčně. To už je jistě znát.

výplatní lístky

Jen pro doplnění, k práci vychovatele je dle zákona nutné absolvovat příslušnévysokoškolské studium nebo náhradní studium v rámci celoživotního vzdělávání v celkové délce tři a půl roku.Nedávno se diskutovalo o úpravách příplatků za práci o sobotách, nedělích a svátcích. Měly by se upravit. Tedy pokud to bude možné zrušit či alespoň co nejvíce snížit. Doufám, že takový návrh neprojde. S jakým výdělkem by onen vychovatel odcházel do důchodu, si každý lehce spočítá. Obávám se, že tento příklad není výjimečný, spíš běžný.

Napadá mne, zda to není aplikace osvědčené koloniální politiky rozděluj a panuj. V tomto případě by se nejednalo o rozeštvávání různých národů a kmenů proti sobě v úmyslu snáze je ovládat, ale profesních skupin.Ozvou se i jiné profesní skupiny, které dostaly obdobně "přidáno"?

Autor je nezávislým novinářem

Jaroslav Kroufek