23.10.2019 | Svátek má Teodor, Theodor


PŔÍKAZ STÁTU: Udávejte se!

8.9.2008

A pokud se neudáte, dostanete pokutu 10 000 Kč!

Že jste to nikde nečetli? No tak to nečtete pozorně! Je to napsáno v návrhu vrchnostenského příkazu, který vám nařídí vyplnit takzvaný „statistický doklad“ o takzvaném „sčítaní obyvatelstva“.

První na podivnosti kolem návrhu zákona o sčítání lidu, který má projednat váda, upozornila v Mf Dnes 28.8.2008 Alena Zvěřinová v rubrice Téma dnes: Budou nás sčítat. Už bez majetku.

Zde uvedu jen stručný výtah z článku, aby si čtenář udělal obrázek:
- Stát se už nebude ptát, zda mají lidé ledničku nebo televizi. Dál se však bude zajímat o bydlení, víru, národnost.
- Některé z těch údajů neřeknete ani blízkým přátelům. Stát je po vás přesto bude chtít. A když odmítnete odpovědět, hrozí vám pokuta až 10 tisíc korun.
Vláda včera začala projednávat zákon, který upravuje sčítání obyvatel Česka. To se uskuteční za tři roky. Návrh počítá s tím, že lidé budou muset opět statistikům prozradit třeba to, s kolika lidmi žijou v bytě či jaký je jejich rodný jazyk. Dotazníky nebudou anonymní, lidé musí uvést celé jméno.

Na tento článek reagoval v MfD 2.9.2008 v rubrice Názory na „Fóru čtenářů“ Jan Kašpar v příspěvku Nerozumím otázce ve sčítání lidu.

Za zásadní a nejdůležitější větu z jeho příspěvku lze označit tuto: „Cokoliv se bude hodit, může být použito proti nám!“

A v tom je jádro pudla.

No, to je toho, takové věci už jsem o sobě psal stokrát, řekne si někdo. No, možná ano, možná ne a hlavně jde o to, kdo je pak dostal do ruky a co s nimi udělal. Ono napsat o sobě a tím i o svojí rodině něco někam není žádná sranda. Na plácání statistiků, že nebudou údaje, pod které se musí každý podepsat, zneužity, neberte zřetel. Zkušenost říká, že jsou takové údaje zneužity vždycky.

Podívejme se na to, co to udělalo s takovým „samoudáním se státu“ u různých osob a různých národností anebo příslušností k různým církvím a cechům s ním a hlavně s jejich potomky. A je skoro jisté, že podobným způsobem by mohlo být, či pravděpodobně skutečně by bylo zneužito znovu.

Použijme na to starou moudrost „Jednou není nic, dvakrát už je zvyk„. Informace ze „Sčítání lidu“ zneužily doposud vždy všechny režimy.

Vše se prý má demonstrovat na příkladech. Tak to uděláme:

Bylo nebylo, jednou v jednom malém českém mírumilovném městečku :

Švec, lidově zvaný prťák, sedm hladových dětí. Co napsal do kolonky povolání, že je švec. Nic zajímavého a nic, co by se dalo zneužít, říkal si v duchu a jistě jej všichni úředníci silně ujišťovali, že tyto údaje jsou neveřejné a nikdo je nezneužije. Prťáci jsou kverulanti, a tak pochyboval. „Co si to o nás myslíš, ty prťáku jeden!“ řvali úředníci demokratické ČSR jedním hlasem.

No a šel čas a doba se pohnula a najednou byl milovaný synáček prťáka „synem živnostníka„, takže když tátovi sebrali živnost, studovat nesměl - přestože na to měl hlavu. A prťákovat už vůůůbec néééé! Buržoazní element jeden vykořisťovatelská! Boty by chtěl dělat! Do ČKD s ním!

Naproti měl na náměstí krámek-koloniál starý Silberstein. Zboží nic moc, ale laciný. Jeho syn už pejzy nenosil, místo aby chodil do „mikve“ raději se koupal doma, mluvil česky – třeba jako známá rodina z „Bylo nás pět“. Jenže starý poctivý a úřadů poslušný Silberstein holt napsal do papírů při sčítání lidi, že je Žid. Jeho dceru pak za pár let poslali z rampy rovnou do plynu. Byla moc mladá. Jedenáct let. A ještě se musela ptát, kam že to jdou, protože se považovala za Češku a německy řvoucím dozorcům nerozuměla. Ze Stříbrných, jak se přejmenovali, se nevrátil nikdo. Vnuka hodili esesáci za živa v lágru do ohně. Protože dědeček pravdivě vyplnil do kolonky “Národnost“ své náboženství. Copak že to chtějí vyplnit dnešní demokratičtí statistici? No přeci náboženství a národnost. Vyplníš - průser. Nevyplníš, podíváme se, copak jsi zač, že jsi to nevyplnil. Židů je málo, Slováků dost a Čechů ještě víc a my víme, že jeden vysoký úředník na tomto území vykládal, že „konec konců, Češi v tomto prostoru nemají co dělat“! Takové nevinné kolonky! Slušný a pořádek dodržující lidi se přeci nemají čeho bát. No, záleží na tom, jak již řečeno, kdo to bude číst, že.

Sedlák Vávra hrdě přiznal jak 50 hektarů, tak koně a krávy a napsal, že na tom gruntu už hospodaří jeho rodina dvě stě let. Když pak chtěli jméno matky za svobodna, napsal že byla „Geb. Wolf“. Matičku odvezli na základě úředních údajů v roce 1945 v hytláku někam k Mnichovu, byla přeci Němka. On byl zase kulak, tak kopal mírový uran na Mírově.

Pan řídící školy hrdě uvedl, že je členem nár. soc. a starým Sokolem. A že vystudoval francouzské gymnasium. Za války ho zatklo gestapo, ale protože byl sokolem a nár. soc. spíš hubou než čím jiným, nakonec ho pustili. Po Únoru šel „do výroby“. Tam ho zabil ingot, inteligenta jednoho. Francouzsky uměl, ale to mu bylo ve válcovnách prd platný. Kdyby držel hubu, možná se v té škole dočkal penze.

Takhle někdy v 19. století napsal knížepán, co měl zámek nad městečkem, do kolonky národnost: německá. Prostě proto, že byli původně jeho předkové Němci. A hele! Další to opisovali a nakonec mu dodneška nevrátili zámek a pole a lesy, co mu ukradli nejdřív nacisti – protože podle nich dotyční byli šlechtici z Čech a nechtěli hajlovat. No a potom mu všechno zabavili bolševici, protože byl Němec a šlechtic. A údajně ze stejného důvodu si na zámku dodnes lebedí – od roku 1939 – různí úředníci. Z různých partají a národností (někdy dlouhá léta ty samé osoby, že, soudruzi památkáři…), ale ti všichni mají jediný zájem: brát od eráru peníze a lebedit si v cizím zámku za peníze ostatních. Kdo měl dědečka, co se jmenovat - no třeba - nějaký „…stein“ anebo „…. berg“, a praděd si napsal, že byl Čech, dokonce mu někdy něco vrátili. Důvod? No přeci úřednická kolonka v „samoudání“. Kolonkový Němec? - „Nichts“! Kolonkový Čech? Když měl kliku, tak mu erár vrátí něco.

Katolická matinka napsala hrdě, že synek studuje na kněze. Matinka pak měla důchod 250 korun a syn, když ho pustili z Jáchymova, utekl do světa. Nebýt Tuzexu, maminka umřela hlady. Neb byla „katolička“.

A tak bychom mohli pokračovat. A nejen u nás. Hugenoti ve Francii hromadně vraždění katolíky na základě „úředních seznamů“. Židé ale i socialisté v Německu. Kulaci a „jamsčici“ po celé širé Rusi a okolí. Cikáni, sebraní nacisty podle čs. seznamů podepsaných dotyčnými, že jsou „Cikáni anebo osoby vedoucí cikánský život“ (tak nějak se to jmenovalo), šli do lágrů a do plynu a pak jim soudruzi na základě podobných „úředních„ seznamů sebrali kolesky (jejich vozíky) a koně…

Dalo by se pokračovat donekonečna. Třeba dodneška. Napsali jste do posledního sčítání, že máte doma „elektřinu“? A hele, z rozhodnutí úřadů budete povinně platit televizní daň a ne že ne. Anebo úředně dokažte, že nemáte televizi. A šup, protože kdyby ne, už vás mají. Nejdřív zaplatíte pokutu 10 000 za neplacení poplatků za TV a pak další desítky tisíc úřadem pověřeným koncesovaným banditům, které jsme v „rámci nápravy mravů obyvatelstva “ zavedli.

A systém pokračuje. Přiznáte do samoudávacího spisku, že máte připojení na internet? No tak bacha! Tím se přeci domlouvají teroristi a jejich pomahači!

Jo a tak vy jste napsali, že patříte mezi „podnikatele “? Stačí přitom napsat, že na živnosťák štupujete punčochy anebo roznášíte letáky, a dle našich novinářů a policistů patříte mezi nejkriminálnější vrstvu obyvatel, takže vám namontují třeba do bytu „štěnici“ finančáci, protože podnikatelé strašně kradou, že jo…

Jejda, to je možností, jak využít lehce a jednoduše takového samoudání. Od kontroly a pokut za špatnou žumpu, až po kontroly toho, co čtete na internetu.

No a do budoucnosti? Z hlediska všech budoucích gaunerů to vypadá skvěle! Už to vidím!! To se budou „budoucí“ estébáci, gestapáci, inkvizitoři (kdoví, jak se budou jmenovat) radovat, co jste na sebe všechno napsali!

Kdyby jednou vyhráli Alkajdisté – a možný to je -, tak vám anebo vašim potomkům nechají uříznout hlavu. Protože jste napsali, že jste věřící křesťani. Když budete hodní, třeba budou ve jménu Alláha slitovní a bude to rychle. To může taky záležet na tom, co vyplníte do „sčítacího archu“. Ateistům, těm neznabohům, řežou hlavy obzvláště pomalu. Za to, že nevěří v žádného boha!

Katolická inkvizice asi nezvítězí, ale rudozelení ekonacisté třeba jo. Takoví Matějové S. a Patočkové vás pošlou do „komuny“, o jaké sní studovaný opilec a milovník zeleného maoismu Rynda. Stačí do kolonky napsat, že jste dělali v atomové elektrárně anebo pro ČEZ. A netřídili papír.

Myslíte, že ne?!? A jak víte, že ne? Domníváte se, že by někdo v roce 1908 věřil v Evropě tomu, že na základě státní statistiky budou vražděny celé národy i skupiny obyvatel, muži, ženy, děti i starci, jak se vznešeně říká? Považovali by vás za blázna!

Právě z těchto důvodů státy v našem okolí už tyto „sebeudávací“ akce zastavily. Právě proto, že vědí, k jakým koncům mohou tyto „nevinné“ údaje vést. My máme, třeba oproti Rakousku, kde to zakázali, daleko delší zkušenost se zneužíváním těchto akcí.

Nevykládejte, že „oni“ si to stejně najdou. To není tak jednoduché. To by museli úředníci pracovat. A celá ta „akce“ by jim trvala setsakramentsky déle. Nebýt pilných „statistiků“, nebyl by holocaust tak úspěšný. Ani znárodňování. Ani posílání tisíců výhružných dopisů, že když okamžitě nezaplatíte za televizi, odřou vás o desetitisíce. Vyčůraní právníci a exekutoři. Atd. atd.

Nedělejte jim to lehké! Všem těm, co použijí vaše údaje později proti vám. Oproti koncentráku by byla bývala pokuta pro sterého Silbersteina maličkostí. Pro pana hraběte také. A další a další...

No a jako nakonec, perlička. To my néééé, to prý Unie, blbne nás už zase úředník. Třeba takhle:

A z celkového počtu lidí je možné stanovit hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele, což je důležitý údaj pro ekonomiku země. „Určují se z toho třeba evropské dotace, “ řekl mluvčí statistického úřadu Roman Prorok v LN.

Fuj, Proroku, že se nestydíš takhle lhát. Počet lidí zná stát i bez samoudávacího dotazníku a s dotacemi nemá vůbec nic společného, zda žiju ve společné domácnosti s Karlem anebo Karlou. Anebo kolik nás v bytě bydlí!

A už vůbec je drzé ode mne chtít, abych na sebe práskal, jakým jazykem jsem „původně“ mluvil. To je úplné chucpe! A taky naprostá blbost. Tam přeci nejde vůbec o „rodný jazyk“. Co to je „rodný jazyk“? Co by měl uvést třeba syn Ukrajince a Češky, anebo Vietnamec, který se narodil v Asii a první slova řekl ve vlaku přes Sibiř a první větu řekl česky podle české chůvy v Aši? Co to zase kdo chce vědět? Zase nějaký zapomenutý hitlerčík shromažďuje údaje o „rase“?!?!

Já osobně nevyplním nic. Udávat se, to už skutečně nebudu. Nedělám to už od roku 1969 a nic se nestalo. Snad jen to, že estébáci dlouho nezjistili, kde mám chalupu, a tak jsem coby chartista na výročí února, srpna a podobně nemusel jezdit z místa na místo autobusem jako Bohumil Hrabal a třást se, že mne na zastávce seberou. Anebo čekat několik dnů v cele, než „souzi“ z ÚV ukončí estébácké manévry.

Vláda, zelení, lidovci a ODS, kteří všichni mají vždy plnou hubu lidských práv, by měli klepnou statistiky přes prsty. Ti hrají jen o své peníze a pohodlná místa a bůhví proč a pro koho chtějí naše data. A zcela jistě už někdo z nich ví, jak by se ta data dala prodat. Prozatím naši úředníci prodali všechna data, která kdy dostali do ruky.

A data, která neprodali, zneužili politici.SOUTĚŽ: Vyhrajte sirup pro děti, který zatočí s bacily
SOUTĚŽ: Vyhrajte sirup pro děti, který zatočí s bacily

Pojďte s námi otestovat dětské sirupy od NutriFood a ochraňte tak své děti před náporem nemocí a proměnlivého podzimního počasí. Stačí se přihlásit v komentářích.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.