Úterý 23. července 2024, svátek má Libor
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

PRÁVO: Smím udeřit své dítě?

diskuse (66)

Soudě podle společenského vývoje očekávám, kdy dostanu v kanceláři otázku: „Pane doktore, smím udeřit své dítě?“ Základním právním předpisem je Úmluva o právech dítěte, zejména pak čl. 16 a 19, které stanoví, že žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence, ani nezákonným útokům na svou čest, a zejména pak čl. 19, který poskytuje ochranu dětem, když zakazuje jakékoli tělesné či duševní násilí, urážení nebo zneužívání, včetně sexuálního zneužívání, zanedbávání nebo nedbalé zacházení, trýznění nebo vykořisťování během doby, kdy jsou děti v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoli jiných osob starajících se o dítě.

Tato právní úprava se pak promítá do českého právního řádu, a to konkrétně v ust. § 884 obč. zák., který ve svém odstavci 2 uvádí: „Výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte.“

Záleží tedy na tom, jak společnost vnímá případný pohlavek nebo plácnutí přes zadek. Jako běžnou součást výchovy, která je společensky přípustná a která neohrožuje zdraví dítěte, naopak mu stanovuje mantinely a vede ho k tomu být řádným člověkem.

V odborné literatuře, kupříkladu ve Velkém komentáři k NOZ od nakladatelství Beck, můžeme najít jisté povzdechnutí nad tím, že česká právní úprava nesleduje evropský trend a rezignuje na zakotvení ustanovení, které vysloveně zakazuje tělesné tresty. I v tomto postoji však relativizuje tím, že v komentáři uvádí, že ani názory psychologů na případné výchovné působení ve formě krátkého tělesného trestu nelze považovat za nevhodné.

Dokonce cituje prof. Matějčka, významného dětského psychologa, který říká: „Nejdůležitějším činitelem v procesu formování osobnosti dítěte zůstává osobnost jeho rodičů. Nezáleží při tom na pedagogických poučkách. Rodiče nejsou kybernetičtí roboti, kteří mechanicky reagují na chování dítěte a vždy správně vyhodnotí adekvátnost odměn a trestů, pohlavků a bonbónů. Život je natolik složitý, že je v odměřování výchovných prostředků vždy potřeba postupovat originálně, tvořivě a hlavně citlivě. A toho jsme schopni jen tehdy, pokud k dítěti máme hluboký vztah. Dobře potrestat může jenom ten, kdo má trestaného opravdu rád.“ Z. Matějček, Po dobrém nebo po zlém, Praha, Portál 1994.

V této souvislosti nelze opomenout ust. § 857 odst. 1 a 2 obč. zák., které stanoví povinnost dítěte dbát svých rodičů, jinými slovy je poslouchat a do doby, dokud se dítě nestane svéprávným, svěřuje rodičům do jejich „pravomoci“ právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak odpovídá jejich rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujícím ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob veřejného pořádku. Dítě je povinno těmto opatřením se podřídit, což též nezapomněl zákonodárce zdůraznit.

Zákonnou oporu pro případný pohlavek rodič nepochybně má a záleží na každé konkrétní situaci. Zákonodárce podle mého názoru i vhodně reagoval tím způsobem, že aniž by zakazoval expressis verbis tělesné tresty, současně ponechal na druhé straně regulaci v rovině trestního práva a přestupkového práva, které nepochybně stanoví jednoznačné limity pro jednání, které je už neslučitelné s přípustným výchovným opatřením.

V poměrech České republiky tedy budu reagovat jednoznačně. Ano, český právní řád vám umožňuje přiměřeným způsobem plácnout dítě v případě, že překročilo všechny meze.

Vše uvážlivě a s mírou. Hlavně nepodléhejme potřebě dělat něco jiného na veřejnosti a něco jiného doma. Nenechte si vládnout od bláznivých idealistů, kteří se nám pokouší cestou médií, které jdou vždy po všem atraktivním, vnutit, že jedno plácnutí dítěte je věc, která by zbořila svět. Dostaneme se pak do situace, že místo toho, abychom vychovávali své děti jako zodpovědné a nebojácné jedince, vychováme armádu mamánků a holek, které nebudou schopny se postarat samy o sebe. Při prvním potkání se světem a s těmi, kdo normy nedodržují, se zhroutí.

Převzato z blogu autora s jeho svolením

Autor je advokát, předseda Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory a člen prezídia Unie obhájců ČR

Aston Ondřej Neff
23. 7. 2024

Určitě nejsem sám, kdo by rád pravicový koncept podporoval. Ze setrvačnosti volím ODS od jejího...

Ondřej Neff
23. 7. 2024

Co by se stalo, kdyby se Crooks trefil? Tak především bychom měli jinou ikonickou fotografii...

Václav Vlk st.
23. 7. 2024

Stačí číst „západní“ noviny a weby a najdete tam milion úvah o tom, proč jsme tam, kde jsme, jak z...

Tomáš Zdechovský
23. 7. 2024

Hnutí ANO už stačilo vynaložit mnoho energie v přesvědčování veřejnosti o tom, že vůbec není...

Lukáš Kovanda
23. 7. 2024

Predikční platformy, jako je PredictIt, jež umožňují sázet na výsledek prezidentského klání jako...

Aston Ondřej Neff
22. 7. 2024

Biden byl to přes všechno snahu starý bílý heterosexuální muž, tedy živočišný druh na odpis. Paní...

Aston Ondřej Neff
20. 7. 2024

Volání po odvaze má svoji druhou stranu mince, totiž nářek nad absencí odvahy, nářek nad...

Marian Kechlibar
22. 7. 2024

Služba Crowdstrike, která se používá k ochraně různých korporátních počítačů před malwarem,...

Benjamin Kuras
20. 7. 2024

Žalobcem je list New York Times, a o odmítnutí poskytnout ke zveřejnění korespondence s šéfem...

Jan Bartoň
20. 7. 2024

Další funkční období Evropské komise pod vedením Ursuly von der Leyenové poskytne Bruselu další...

Lidovky.cz, ČTK
22. 7. 2024

Požár skládky pneumatik v Lovosicích na Litoměřicku, kde hořelo od pondělního večera, byl v úterý...

ČTK, Lidovky.cz
23. 7. 2024

Na letecké základně Kuchyňa u Malacek na západním Slovensku přistály první dvě stíhačky F-16 pro...

Lidovky.cz, ČTK
23. 7. 2024

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová má podporu dostatečného množství delegátů pro zajištění...

Petr Kamberský
23. 7. 2024

Zrychlení staveb s novým zákonem nepřijde, říkají zasvěcení – a leckdo hodí hroudu po ministrovi,...

ČTK, Lidovky.cz
23. 7. 2024

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz