26.9.2022 | Svátek má Andrea


POLEMIKA: IZIP aneb K článku Pijavice pod palbou

16.11.2005

Již více než 10 let pracuji ve zdravotnické informatice a mám na dané téma vlastní názor, který je odlišný od názoru pana Neffa ve včerejším úvodníku. I když pan Rath není zrovna moje krevní skupina a myslím si, že se zdravotnictvím nic moc v dresu ČSSD neudělá, tak v případě IZIPu je to trefa do černého. Pokusím se vysvětlit proč: Myšlenka IZIPu je teoreticky správná a zajímavá (jako například komunismus). Otázkou je, v jakém prostředí a jací lidé nějakou myšlenku realizují. Jako hlavní přednosti IZIPu jsou prezentovány skutečnosti, že projekt přispěje:

1. k omezení spotřeby léků
2. zamezí duplicitním vyšetřením
3. zlepší informovanost lékařů, kteří daného pacienta neznají

1.Omezení spotřeby léků
Za předpokladu, že všechna zdravotnická zařízení v ČR budou zapojena do projektu a budou k dispozici kompletní data o daném pacientovi, vezme na sebe konkrétní lékař odpovědnost za vysazení některých předepsaných léků, které pacient pravidelně užívá?
Přestavte si diabetika (je jich u nás téměř 1 milion), který navštěvuje obvodního lékaře, kardiologa, diabetologa, cévní poradnu a očního lékaře. Myslím, že je to velmi reálný pacient, který může mít ještě řadu dalších komplikací, ale pro jednoduchost to postačí. Ať někdo odpoví na otázku, kdo z těchto lékařů bude ten fundovaný odborník, který vysadí lék, který předepsal někdo z kolegů. Ve své profesi se setkávám se stovkami lékařů a ptám se na jejich názor k tomuto bodu a jejich odpovědi jednoznačně zní: N I K D O.
Každý je ochoten se bavit pouze o lécích, které naordinoval on sám. Například obvodní lékař nemá vědomosti diabetologa, kardiologa, očaře ...... atd. a z toho prostého důvodu nevysadí lék předepsaný jiným lékařem, protože se vystavuje riziku, že ohrozí zdraví nebo život pacienta. Jedinou výjimkou jsou asi případy, kdy může dojít k nežádoucí interakci léků. To potom řeší ve spolupráci s daným odborníkem, s jehož léčbou může dojít ke kolizi. Můj názor je, že IZIP z těchto důvodů náklady na léky nemůže významně snížit.

2. Zamezení duplicitních vyšetření
Zde je třeba rozdělit pacienty na dvě skupiny. Na hospitalizované a na pacienty ambulantní. U hospitalizovaných pacientů je úhrada za celou řadu vyšetření agregovaná do úhrady za lůžkoden a z pohledu zdravotní pojišťovny se jedná o nezajímavou položku, která pouze ovlivňuje vnitřní náklady zdrav. zařízení a tyto výkony nelze pojišťovnám vykazovat a tudíž pojišťovny nemají co ušetřit. Zbývají nám vyšetření hospitalizovaných pacientů, která nejsou agregovaná v lůžkodni a pacienti z ambulancí. Je třeba si uvědomit že například hodnoty nejčastějších parametrů vyšetření biochemického a hematologického mají životnost v hodinách až ve dnech. Uplynutím této doby mohou být naměřené hodnoty zcela odlišné a nelze je tedy brát za bernou minci za několik týdnů, měsíců či let.
Toto ale samozřejmě neplatí pro všechna vyšetření, pouze pro část. Zbývají nám tedy vyšetření, jejichž hodnoty se v čase příliš rychle nemění a v rozsahu měsíců by se snad daly akceptovat výsledky dřívějších měření či vyšetření. Většina lékařů, se kterými jsem se setkal, starším výsledkům z jiných pracovišť z různých důvodů příliš nedůvěřuje a provádí jejich měření opakovaně. Je to nakonec jejich právo, protože oni jsou opovědní za stanovení diagnózy a léčbu pacienta, měli by mít tudíž právo podniknout všechny kroky, které jim to mají co nejlépe umožnit. Můj názor je, že IZIP z těchto důvodů náklady na duplicitní vyšetření nemůže významně snížit.

3. Zlepšení informovanosti lékařů, kteří daného pacienta neznají
Nejčastěji navštěvovaný je obvodní lékař, který pacienta odesílá k vyšetřením do odborných ambulancí nebo jiná diagnostická pracoviště. Je to lékař, který v rukách drží všechna dostupná data o zdravotním stavu pacienta. Ten hledat informace o zdravotním stavu pacienta v IZIPu nepotřebuje. Pokud je pacient odesílán k jinému odborníkovi, zpravidla odesílá obvodní lékař kompletní dokumentaci, kterou přenáší sám pacient nebo v jednodušších případech vybaví pacienta doporučením, ve kterém uvede informace, které jsou důležité pro vyšetření. Odborník tedy hledat informace o zdravotním stavu pacienta v IZIPu nepotřebuje.
Zbývají nám případy, kdy se jedná o pacienty, kteří jsou pro daného lékaře "neznámí" a těch je velmi málo. Jedná se o zdravotní problémy mimo místo trvalého bydliště. Pokud se nejedná o lékaře záchranné služby, musí pacient předat lékaři svůj PIN a rodné číslo, které mu umožní přístup do dokumentace. Jedná li se o pacienta v bezvědomí nebo pacienta špatně orientovaného, PIN a rodné číslo asi nepředá. Vrátím-li se k našemu teoretickému pacientovi z bodu 1., může mít takovýto pacient za rok desítky, ale i stovky záznamů, ve kterých se zorientovat nemusí být zrovna jednoduché. Můj názor je, že jistý přinos lze vidět, ale pouze u omezené skupiny pacientů, která je k celkovému počtu zanedbatelná.

Reálný provoz IZIPu

Aby se někdo z pacientů přihlásil, začali dealeři IZIPu chodit po sociálních zařízeních a přesvědčovat seniory o tom, že oni jsou právě ti, kteří to potřebují. Opak je pravdou. O 99% těchto pacientů ví jejich obvodní lékař vše a nemusí ztrácet čas hledáním informací v IZIpu. Proto začali lákat lékaře, že za každého zaregistrovaného pacienta dostanou nějaký poplatek. Ani to pro lékaře nebyl dostatečný stimul k tomu aby se začali zapojovat do IZIPu. Tak vymysleli další motivaci, jak je zapojit. IZIP jim bude platit za každý zápis, který pošlou do IZIPu. Ve své době to bylo kolem 5 Kč za záznam, a k tomu ještě dostanou internet zadarmo, což je u nejlevnějšího ADSL připojení cca 500 Kč měsíčně. Tak proč by se nepřipojili? K tomu, aby mohli lékaři odesílat data, bylo třeba, aby dodavatelé software implementovali datové rozhraní pro odesílání, k čemuž mělo přispět , že by se jim posílala 1 Kč z těch pěti. Například nám dealer IZIP doporučoval, ať data uměle rozkládáme na co nejvíce částí, čímž podstatně zvýšíme svůj příjem.
A proč to vše? To je jasné: maximální zisk firmy IZIP z veřejného zdravotního pojištění. VZP údajně platí IZIPu za každý záznam cca 20 Kč a tvrdí, že jim tento jeden záznam ušetří 200 Kč. To by mě zajímalo jak? Paní Musílková řekla, že IZIP jim šetří 3 miliardy ročně. Proboha kde???? Ať to nějak doloží. Senátor Sobotka dojemně v televizi vykládal, jak IZIP zachránil život nějakého pacienta. Ale kolik se mohlo zachránit lidských životů, kdyby ty sta miliony, které VZP vynaložila na projekt IZIP byly použity jinak? IZIP byl původně projekt VZP, který byl realizován přímo ve VZP. Zajímalo by mě za kolik jej VZP prodala do IZIP s.r.o.? A kolik peněz ji stál předchozí vývoj. Myslím, že tato čísla by byla mohla být zajímavá. Jediné, co můžu doporučit, je komercionalizace tohoto projektu nebo výběrové řízení. Na našem trhu jsou firmy, které mají vyřešenou výměnu dat mezi zdravotnickými subjekty s minimálními náklady. Nejhorší je ale to, že ČSSD teď bude do voleb vytahovat tyto kostlivce ze skříně VZP a otázka fungování zdravotnictví zapadne v zapomnění.

Josef Pachol