26.9.2022 | Svátek má Andrea


MIGRACE: Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko

6.1.2016

Třeba pro začátek k porozumění pojmům, které máš tak rádo. Třeba islamofobie. Původ slova je v řeckém fobos, což je děs či hrůza. Výraz fobie pak znamená v psychiatrii chorobný, iracionální a neovladatelný strach. Strach, který vůbec neodpovídá skutečné nebezpečnosti dané situace. Znám ženu, která například trpí musofobií, což je iracionální panický strach z myší. Když uvidí malou domácí myšku, dovede vyskočit snožmo na stůl, ač nikdy nesportovala.

Fobie člověka ovládá a vypíná rozum. Vy, milá sluníčka, používáte často psychiatrickou diagnózu islamofobie pro každého, kdy vyjadřuje obavy z pokračující islamizace evropského kontinentu. Přesto, že tyto obavy jsou vše jiné než iracionální a chorobné. Např. ve Francii tvoří dnes muslimové přes 11 % obyvatelstva. Z novorozených dětí je podíl muslimů již 30 %. Za poslední rok dorazilo do Evropy přes 1 000 000, slovy jeden milón muslimských imigrantů. Většinou samotných mužů. Za každým z nich přijede jeho rodina, tedy dalších 5-8 lidí. To je zřejmě jen začátek, neboť muslimská invaze neslábne. Německé tajné služby upozorňují, že po Německu se již v současnosti pohybují tisíce neregistrovaných islamistů, o kterých nikdo neví, kdo jsou, kde jsou a proč přišli. V holandském Rotterdamu dnes tvoří přistěhovalci a jejich rodiny 47 % obyvatelstva, starostou je muslim Ahmed Aboutaleb z Maroka a městu vévodí čtyři obrovské mešity. Původní obyvatelé postupně Rotterdam opouštějí...

Ve velkých městech ve Francii, Belgii, Holandsku, Švédsku a teď již i Německu jsou celé čtvrti, tzv. no-go zóny, které mají muslimští přistěhovalci natolik pod kontrolou, že se do nich bojí vkročit i ozbrojení policisté. V těchto ghettech již údajně vládne mnoho prvků islámského práva šaría, které pravověrný muslim považuje za součást své víry. Podívejte se, sluníčka rozmilá, humanistická, jak vypadá šaría v praxi např. v Afghánistánu: Taliban ukamenoval mladou Afghánku, která prchla s milencem.

Zřejmá a doložitelná fakta, čísla, demografické propočty, to vše zakládá jasnou racionalitu obav o další vývoj v Evropě. Co je na těchto obavách chorobného?

Další fobie, kterou ráda nálepkujete, milá a tolerantní sluníčka, je xenofobie. Chorobná hrůza z cizinců. Abych mluvil za sebe, nemám žádný problém s přistěhovalci z jiných zemí. Nemám problém s Indem, Vietnamcem, Ukrajincem nebo Číňanem. Neměl bych žádný problém, kdyby si můj syn vzal za ženu krásnou Thajku .Tihle lidé sem přicházejí, aby pracovali a jejich děti se měly lépe než oni. Nežijí ze sociálních dávek. Buddhismus, hinduismus, zoroastrismus či konfuciánství jsou mírumilovná náboženství a nemají ambice zničit evropskou civilizaci, ani její hodnoty a její způsob života. Islám tyto cíle má. Je to učení příkladně totalitní a cítí potřebu nastolit svou vládu na celém světě. Není jiného boha kromě Alláha. Proto mi invaze arabských muslimů vadí. Pud sebezáchovy není psychická porucha. Patologickou mi připadá spíše jeho absence.

Další nálepkou vámi oblíbenou, milá sluníčka, je označení fašista. Máte to zřejmě popletené s pojmem nacismus, který byl rasově nesnášenlivý a šovinistický. Původní vlastí fašismu byla Itálie ve dvacátých letech a idea fašismu byla spjata především s pojetím státu a ekonomického prostoru. Fašisté opovrhovali suverénním národním státem a jejich vizí byl jednotný evropský hospodářský prostor se silnými korporacemi propojenými se silným řídícím centrem. Poslyšte, co pravil např. Artur Seyss-Inquart, fašistický místodržící v Němci zabraném Holandsku:

„Koncepci národního státu převyšuje a překonává idea nového společenství. Ta bude transformovat životní prostor, který nám všem daly dějiny, v novou říši. Evropa solidarity a spolupráce mezi všemi svými národy, Evropa bez nezaměstnanosti, hospodářských a měnových krizí, Evropa plánování a dělby práce, která bude mít k dispozici nejmodernější techniku a kontinentální systém obchodu a komunikací, jež budou rozvinuty na společném základě. Po odstranění národních hospodářských bariér si najde pevný základ a bude v rostoucí míře prosperovat.“

A ještě něco, co se vám bude jistě líbit.

„Kolik obtíží by si evropské národy ušetřily, kdyby byly respektovány přirozené a zjevné životní podmínky v době, kdy byly přetvářeny evropský životní prostor a hospodářská spolupráce... Evropské národy představují v tomto světě rodinu. Není velmi inteligentní si představovat, že v tak přeplněném domě, jako je evropský, by mohlo společenství národů dlouho udržovat odlišné právní systémy a odlišné koncepce práva.“

Tohle, co vám, milá sluníčka evropská, bude znít jako zápis z jednání Evropské komise, to je zápis z jednání Reichstagu v r. 1936 a řekl to jistý Adolf Hitler. Tak s tím fašismem prosím opatrně.

Další vámi oblíbená floskule je šíření nenávisti. Je zvláštní, že každý, kdo s vaší „Wilkomenskultur“ nesouhlasí, je šiřitel nenávisti. Přiznám se, že bych nechtěl mít doma skupinu tučňáků, protože strašlivě smrdí. Ale z toho přece nevyplývá, že musím nenávidět tučňáky. Nechť spokojeně žijí ve své domovině, rád se na ně podívám v televizi, neb jsou zajímaví a legrační. Nicméně odmítám, aby mi je někdo nasadil do obýváku. Stejně tak pranic nemám proti muslimům žijícím ve své domovině podle svých zvyků. Jen bych nerad, aby hnízdili v mé zahradě, neboť já mám jiné zvyky. To je snad nenávist? Není fér, že házíte do jednoho pytle tlustokrké magory, kteří po ulicích mávají šibenicemi, s lidmi, kteří kultivovaně a fakticky polemizují s vaší neinformovaností či snílkovstvím a snaží se o věcnou debatu. Často to působí dojmem, milá sluníčka, že byste názorové odpůrce nejraději umlčela nebo postavila mimo zákon.

Pojďme, milá sluníčka, debatovat věcně a fakticky, tedy politicky nekorektně. Abychom mohli říkat, co si skutečně myslíme, aniž bychom se častovali psychiatrickými diagnózami nebo cenzurou opačných názorů.