8.12.2019 | Svátek má Květoslava


MÉDIA: Janečkova ČT opět skandálně selhala

4.6.2010

Plánovaná protiizraelská provokace s tak zvaným humanitárním konvojem do Gazy byla bezpochyby pečlivě režírovaná. Z tohoto důvodu se v konvoji několika plavidel, převážně z Turecka, pohybovala i loď s novináři. Mezi nimi byl i zpravodaj ČT Petr Zavadil. Ten už podal první informace o tom, jak s ním bylo zacházeno, a označil izraelskou akci za „únos“.

Připomeňme si proto základní fakta. Poté, co se Hamás vypořádal s „bratry“ v pásmu Gazy (tj. povraždil členy Al Fatahu věrné palestinskému prezidentu Abbásovi a řada z nich hledala spásu útěkem do Izraele), vyhlásil Izrael námořní blokádu pásma Gaza. Námořní blokáda je standardní mezinárodně uznávané opatření. Navíc jeHamás na seznamu teroristických organizací v USA i EU. Má-li být námořní blokáda úspěšná, musí být mimo jiné i věrohodná. Izrael musí světu dokázat, že je schopen ji zabezpečit. Pokusy o její prolomení se děly již v minulosti a Izrael je vždy rázně zlikvidoval.

Proto byla v Turecku připravena nová, takzvaně humanitární, akce. Propalestinští aktivisté se v počtu několika set mužů nalodili na flotilu šesti lodí s cílem doplout do pásma Gaza. Za tímto účelem byla připravena i novinářská podpora. V ní byl i štáb ČT s kameramanem Línkem a reportérem Zavadilem. Tuto misi musel někdo vysoce postavený v ČT povolit. Vystavil tak vědomě pracovníky ČT nebezpečí, v němž hrozila i smrt. Věrohodnost izraelského opatření byla vystavena zkoušce a jen velmi naivní člověk si mohl myslet, že Izrael nechá lodě doplout do přístavu v Gaze.

Počínání ČT považuji za naprosto skandální. Kameraman Línek ostatně ihned po zajetí podepsal papír o nelegálním vstupu do Izraele a byl doma první. V ČT mimo jiné jasně řekl, že byl překvapen, kolik aktivistů s nenávistí k Izraeli na lodi bylo. Veřejnoprávní Česká televize poskytla důkaz, že ve svém protiizraelském tažení a poskytování zavádějících a lživých informacích o Státu Izrael hodlá pokračovat.

Rada ČT proto musí vyšetřit odpovědnost všech, kteří se v ČT na této skandální akci podíleli. Veškeré finanční náklady na tuto akci by měly být dány k úhradě těm, kteří tuto akci v ČT podpořili a podepsali se pod cestovní příkazy Zavadila a Línka. Současně si Rada ČT musí pozvat ředitele ČT Janečka na své jednání a žádat objasnění celé situace i na něm.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.