5.7.2022 | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


FINANCE: Kdo se zbaví předlužení

26.8.2017

Osobní bankrot bude po novele zákona dostupnější, pochybné agentury si už nevydělají

Pro předlužené lidi existuje často už jen jediná záchrana. Oddlužení neboli osobní bankrot či insolvence. Místo aby jim tento způsob řešení dluhů pomáhal, znamenal pro ně celý proces často velké riziko. Novela tato rizika minimalizuje.

Podle statistik řeší své závazky osobním bankrotem každý rok až dvacet tisíc lidí. Pro mnohé je to často jediná záchrana, jak se zbavit extrémního předlužení. Pokud by totiž osobní bankrot neexistoval, lidé by až do konce života neměli šanci se dluhů a stále narůstajících úroků zbavit.

Strop ceny za zpracování a další novinky při boji s chudobou

Jak už to bývá bohužel zvykem, na neštěstí jiných si svou živnost založily nejrůznější pochybné firmy, které od předlužených lidí vybíraly desetitisíce korun. Za nic, protože zpracovaný návrh na schválení insolvence byl pro nedostatky zamítnut. Podle statistik tak bylo vráceno či zamítnuto až 16 procent všech podaných návrhů na insolvenci. Často právě kvůli neúplnosti či nekvalitnímu zpracování. Postižení lidé se však vrácení svých peněz většinou nedočkali.

Parazitování na neštěstí druhých – tzv. obchod s chudobou – se proto rozhodlo ministerstvo spravedlnosti ukončit a stanovilo jasný strop pro cenu za zpracování návrhů na povolení insolvence, stejně jako nová omezující pravidla.

Stanovuje se tedy nově strop ceny, kterou budou moci zpracovatelé návrhů od předluženého člověka požadovat. Advokát, notář, nebo exekutor tak mohou obdržet za zpracování návrhu na osobní bankrot pouze částku do čtyř tisíc korun. Jakákoliv vyšší částka požadovaná za zpracování dokumentů by byla v rozporu s právními předpisy a zpracovatel by ji musel klientovi vracet.

Zatímco dnes se ceny za zpracování dokumentace pohybují v rozmezí od pěti do 40 tisíc korun, nově bude standardní a maximální cena činit pouze ony čtyři tisíce korun, což bude pro lidi žádající o schválení osobního bankrotu znamenat výraznou úlevu proti současnému stavu.

Lidé už navíc nebudou muset hradit odměnu za zpracování návrhu předem. Uhrazena bude až po schválení a povolení insolvence z příslušných splátek, které bude dlužník v rámci insolvence pravidelně měsíčně hradit.

I nadále bude existovat možnost bezplatného zpracování dokumentů pro nejvíce sociálně ohrožené dlužníky. Dokumenty přitom budou moci zpracovávat i neziskové veřejně prospěšné organizace, které získají státní akreditaci. U těchto společností pak budou moci lidé pořídit zpracování dokumentů zdarma. Zpravidla si však budou muset pro velký zájem počkat.

Garanti insolvenčního návrhu

Zatímco doposud bylo možné, aby insolvenční návrh zpracoval v podstatě kdokoliv, včetně samotného dlužníka anebo pochybné agentury, nově už to novela neumožňuje.

Stanoví se totiž jasné vymezení osob, které budou moci insolvenční návrhy zpracovávat. Jsou to především osoby s právnickým vzděláním a potřebnými podmínkami, jako jsou advokáti, notáři, insolvenční správci, exekutoři nebo právě neziskové, veřejně prospěšné organizace se státní akreditací. Nikdo jiný už se v této agendě nebude moci angažovat.

Klienti tak získají garanci správnosti návrhu, případně možnosti reklamace vad návrhů, a současně za tuto službu zaplatí regulovanou cenu. Tímto opatřením se snaží ministerstvo výrazně zvýšit úspěšnost podaných návrhů, jejichž poměrně velká část je v současné době zamítána.

To je výčet hlavních změn, které již platí. Tím se dostáváme k změnám, o nichž se diskutuje a které platit možná budou: především, osobní bankrot by měl být dostupnější, měl by být téměř pro každého.

Zatímco v současnosti musí splňovat zájemci o osobní bankrot příslušné podmínky, zejména splacení 30 procent závazků během následujících pěti let, nově umožní novela příslušného zákona, která je zatím ve schvalovacím procesu ve sněmovně, výrazné změkčení a zpřístupnění těchto podmínek. Přístup k osobnímu bankrotu tak získá citelně větší skupina dlužníků. A to i ti, kteří jsou jinak neřešitelným způsobem předluženi.

Tři varianty bankrotu s výhradami věřitelů

Novela dá dlužníkům tři varianty řešení. Za prvé: insolvence po dobu tří let, pokud dlužník splatí alespoň 50 procent svých závazků, za druhé: insolvence po dobu pěti let, pokud dlužník splatí alespoň 30 procent svých závazků, a za třetí: insolvence po dobu sedmi let, pokud dlužník nesplňuje podmínku ani 30 procent svých závazků, a tedy pak může splatit i méně, v extrémním případě nic.

Někteří věřitelé proti novým podmínkám oddlužení protestují. Důvodem je skutečnost, že zákon umožní v podstatě zrušení dluhů dlužníka, aniž by věřiteli něco splatil, případně splatil jen nějaké minimum.

Další výhrady věřitelů se týkají velmi přísných podmínek a termínů, do kdy musí přihlásit svou pohledávku za dlužníkem do řízení – to lze jen 30 dnů od schválení oddlužení. Pokud se totiž věřitel nepřihlásí, velmi často prostě proto, že o návrhu na oddlužení svého dlužníka vůbec neví, o svou pohledávku přijde a dlužník se naopak dluhu zbaví.

Je třeba dodat, že dlužník má na oddlužení právo jen jednou ve svém životě. Dostává tedy šanci oddlužením napravit svůj dosavadní přístup k životu a hospodaření a začít vlastně nový život.

Výrazně měkčí podmínky oddlužení, které připravilo ministerstvo spravedlnosti, nevyplývají ani tak z čisté lásky k dlužníkům nebo odporu vůči věřitelům, ale z potřeb ekonomiky.

Současný stav, kdy jsou statisíce lidí předlužených do té míry, že se jim vlastně nevyplatí chodit do zaměstnání, pracují načerno nebo nepřiznávají daně, nevlastní majetek apod., je značně nepříjemný pro ekonomiku jako takovou.

Předlužení lidé totiž vypadávají z jakýchkoliv evidencí, nepřiznávají své případné příjmy (o něž by v důsledku exekucí okamžitě přišli) a neplatí daně ani sociální pojištění. Stát tak v důsledku negativních jevů předlužení přichází o miliardy a ekonomika o pracovní síly. Dosažitelná možnost oddlužení pak přivede předlužené lidi zpět z šedé zóny do běžné ekonomiky a standardního pracovního procesu.

LN, 24.8.2017

www.bankovnipoplatky.com