22.10.2020 | Svátek má Sabina


PRAHA: Pudový nacionalismus Pirátské strany

6.2.2020

Zatímco TOP 09 a KDU-ČSL se ve sporu o rekonstrukci mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze staví do pozic konzervativního myšlenkového proudu s akcentem na prounijní orientaci a symboliku česko-moravsko-slezsko-německého přátelství v rámci zastřešující nadstátní matičky národů EU dobrotivé, Piráti stojí na stejné straně barikády jako komunisté, zelená rakovina lidstva a nejrůznější projevy českého nacionalismu. Toto na první pohled zvláštní rozložení politických sil je sice poněkud překvapivé, ale podíváme-li se na celou věc v její hlubinné a všeobsahující komplexnosti, vše do sebe zapadá jako rotující ozubená kolečka v precizně provedeném soustrojí švýcarských hodinek aleluja.

Piráti celý spor slovy předsedy stranického zastupitelského klubu hlavního města Prahy Viktora Mahrika komentují tímto způsobem: „Žijeme v sekulární době, ve které je oddělena církev od státu. Nevidím proto důvod, proč bychom měli podporovat výstavbu náboženského symbolu s výrazným politickým kontextem v jednom z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Praze. Navíc symbolu, na kterém jsme nenašli celospolečenský konsenzus.“

Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy, se k problematice vyjádřil takto: „Žádal jsem o stažení tohoto tisku z jednání zastupitelstva a vyzval jsem zájemce k účasti na plánovaném diskuzním semináři v rezidenci primátora k tématu řešení celkové koncepce Staroměstského náměstí. Tento prostor totiž musíme vnímat v jeho komplexnosti. Z pohledu odborníků i z pohledu mého, aktuální provedení mariánského sloupu není hodnověrnou rekonstrukcí barokní památky. Sloup navíc od samého počátku symbolizoval porážku myšlenky tolerance. A i v současnosti jde o prosazování jedněch idejí na úkor druhých, proto z principu nemůže být v tomto kontextu brán jako symbol smíření v rámci ekumenické shody. Zároveň si myslím, že je nutné znovu otevřít debatu o dostavění východního křídla Staroměstské radnice a dokončit náměstí tak, aby bylo úplné.“

Lidé vesměs rychle a pozitivně reagují na pudově mířenou propagandu a zároveň nedokáží věc posoudit s nadhledem v jejích hlubších souvislostech. No a přesně na tyto, řekl bych, nízké šovinistické pudy podle mne tlačí Piráti spolu s nacionalisty v boji o politickou moc nejen v Praze, ale i v ČR, neboť si uvědomují, že se jedná o populisticky vděčné a v politice lehce využitelné téma, přičemž Piráti bojují o první místo v opozici, komunisté o ztrácející pozice a místo v příští Sněmovně, no a zelená rakovina lidstva o politické přežití. Všechny tyto tři strany potřebují nějaké body a téma mariánského sloupu je nejen velmi lehce uchopitelné, ale dá se navíc snadno použít k nejrůznějším politickým cílům.

Není však vyloučené, že Piráti nejsou ze zásady proti jako všechny naše nacionální, ultralevicové a levicové politické proudy včetně Zelených v návaznosti na národní socialisty, sociální demokraty a pražskou anarchistickou bohému, jejichž členové pomník zbourali coby výraz odporu proti údajnému symbolu pobělohorské národní potupy a habsburské nadvlády nad naší zemí, je možné, že se jen obávají výbušného tématu, staví se tak trochu pilátsky mimo a nechtějí zasahovat do jeho vývoje, jak naznačují jejich oficiální mediální prohlášení. Pokud se jedná o tuto variantu, omlouvám se jim za nařčení z nacionalismu a populismu, docela je chápu a s uznáním konstatuji, že se jim podařilo uhrát partii až do konce bez toho, aby se nějakým způsobem politicky „ušpinili“. Nyní je tedy, zdá se, konečně rozhodnuto a nic jim nestojí v cestě, aby se nadále oním tématem nezabývali, jako doposud nijak nezasahovali do jeho dalšího vývoje, zůstali i nadále v tomto směru neutrální a vztyčení mariánského sloupu nijak nebránili. Doufám, že se nemýlím a že tento dle mého názoru symbol tolerance a přátelství nejen mezi národy německým, slezským, moravským a českým, ale i mezi katolíky a protestanty, jenž je navíc korunován stejnou symbolikou jako vlajka Evropské unie, bude konečně na Straroměstském náměstí postaven.

Převzato z blogu autora s jeho souhlasemKnížkový adventní kalendář: vyměňte letos čokoládu za kouzelné vánoční příběhy
Knížkový adventní kalendář: vyměňte letos čokoládu za kouzelné vánoční příběhy

Chvíle strávené nad knížkou jsou pro děti velmi důležité. Pořiďte dětem adventní kalendář plný kouzelných vánočních příběhů. Zkraťte si čekání na...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.