28.11.2023 | Svátek má René


POLITIKA: Watergate na český způsob

3.12.2005

V souvislosti s mým článkem o zestátnění zdravotnictví jsem narazil na skandální případ, malé české Watergate. No, malé, ono to zase tak malé není.

V souvislosti s mým článkem o zestátnění zdravotnictví (Jak udělat z VZP nejlepší pojišťovnu - pozn. red.) jsem narazil na skandální případ, malé české Watergate. No, malé, ono to zase tak malé není. Připravte se tedy na trochu investigativní žurnalistiky.

Nový ministr zdravotnictví, podle pravidla nové koště dobře mete, vyměnil zástupce státu ve správní radě VZP. Ti staří z jeho pohledu nejen špatně hlídali, ale dokonce se tvářili, že nejsou ministrovi podřízeni, což je nevídaná drzost, protože máme novou dobu a platí nový princip, kdo nehoní čarodějnici s námi, ten je proti nám.

Asi málokdo si nevšiml, že minulý pátek odstoupila ředitelka VZP, pod tíhou hlasování správní rady, která se stala usnášení neschopnou poté, co se rozdělila na 15 členů, kteří hlasovali pro její odvolání a 15 členů, kteří byli proti jejímu odvolání.

Tuto radostnou informaci nám sdělil v Televizních novinách sám pan premiér. Byla svolána tisková konference, o události obšírně informovaly sdělovací prostředky, např. Novinky.cz nebo Lidové noviny.

Potud je vše jasné a můžeme se těšit na růžovou budoucnost s ČSSD na věčné časy a nikdy jinak. Jenže nyní následuje jedno obrovské ALE.

Na jednání poslanecké sněmovny vystoupil jeden z členů správní rady VZP, poslanec Ing. Miloš Patera. A řeč, kterou tam přednesl je i na naše současné poměry šokující. Sami si ji můžete přečíst ve stenozáznamech na stránkách Poslanecké sněmovny.

Z řeči vyjímám následující citaci: "Navíc jsou do veřejnosti pouštěny různé dezinformace, které se nezakládají na pravdě. Jednou z těchto lží byla páteční informace, že se na správní radě hlasovalo o odvolání paní ředitelky a že výsledek byl 15 : 15. Je to absolutní lež - žádné takovéto hlasování se nekonalo. Je naopak pravdou, že se semknulo všech deset zástupců zaměstnavatelů a dalo námitku k návrhu na odvolání ředitele VZP, poněvadž si uvědomili faktický dopad neodpovědného postupu zástupců státu."

Pokud to tam nevidíte: žádné takové hlasování se nekonalo. Jak je možné, že premiér prohlásí v televizi tak nehoráznou lež? Tomu se téměř nedá uvěřit. Jednání se zřejmě sám neúčastnil, tudíž mu někdo musel o jednání podat zprávu. Ale jaký mohl mít důvod?

Ale co je ještě mnohem horší, tady 30 členů správní rady ví, že premiér v televizi lhal a ani jeden z nich s tím nic nedělá! Přece kdyby kdokoliv z nich přišel do televize, ukázal, že je členem správní rady a prohlásil, že hlasování se nekonalo, tak to televize zveřejní.

Nakonec jsme týden čekali a po týdnu jeden ze 30 promluvil, 200 poslanců mu zatleskalo a celá věc opět usnula. Kdyby si toho někdo nevšiml v nočním sestřihu z jednání sněmovny, tak jsem se o tom nikdy nedozvěděl a nedozvěděli byste se o tom ani vy, vážení čtenáři.

Nepřipadáte si jak v historickém románu z února 1948? Zdá se, že dnes již ani nejsou k umlčení lidí potřeba ani lidové milice.

Napsal jsem včera panu poslanci následující dopis a odeslal jej opatřený elektronickým podpisem, o výsledku vás budu informovat.

Otevřený dopis váženému poslanci, Ing. Miloši Paterovi

Vážený pane poslanče,

reaguji na Vaše vystoupení na včerejším plenárním zasedání poslanecké sněmovny České republiky.

Jsem nesmírně překvapen, že se veřejnost o průběhu a výsledku pátečního hlasování dozvídá téměř po týdnu. A to za situace, kdy informace vedla k odstoupení ředitelky VZP, kdy jste věděl, že byl obelhán předseda vlády jakož i celá veřejnost. Za situace, kdy pojišťovna ztrácí pojištěnce a patová situace ve vedení znepokojuje jak její pojištěnce, kteří se potom obávají, že pojišťovna je neakceschopná, tak konzumenty zdravotní péče, kteří se obávají, že péče o ně nebude uhrazena.

V poslední době jsme svědky rozporuplných informací o průběhu kontrol, o manipulaci s výsledky jejich závěrů o nátlaku na řadové zaměstnance i vedení jak pojišťovny, tak Ministerstev zdravotnictví a financí. Pokud probíhá kontrola jednoho úředníka jiným úředníkem a v závěru se ukáže, že každý z nich má jinou verzi kontrolní zprávy, ukazuje to, že na jednoho či druhého byl vyvinut nátlak, aby výsledky upravil. Úředník sám o sobě je pěšákem a na výsledku kontroly nemá prakticky žádný zájem, snad kromě profesní hrdosti.

A já se Vás ptám: Jak má úředník najít odvahu promluvit o skutečném stavu věcí, když se bojí poslanci, kteří jsou právě pro takové účely vybaveni poslaneckou imunitou?

Současně Vás vyzývám, abyste neprodleně podal trestní oznámení a dohlédl z pozice své funkce na nalezení pachatele, který způsobil zveřejnění nepravdivého výsledku hlasování a podvedl celou veřejnost.

Podle mého názoru se nesporně jedná o trestný čin podvodu a pravděpodobně i některé další trestné činy. Zřejmě byl obelhán předseda vlády a osoba, která jej obelhala tím získala neoprávněný prospěch, minimálně v podobě jeho souhlasu se svými dalšími kroky a rozhodnutími.

S pozdravem

 

Dan Ohnesorg