29.11.2020 | Svátek má Zina


DOKUMENT: Odpověď na otevřený dopis ČMOS PŠ

3.12.2007

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
nám. Winstona Churchilla 1800/2
Praha 3

V Praze 2.12.2007

Věc: Otevřená odpověď na otevřený dopis

Vážení členové ČMOS PŠ,

obdržel jsem od Vašeho předsedy otevřený dopis. Nás, rodiče školáků, v něm seznamujete s důvody, pro které odmítáte vykonávat v úterý 4.prosince své zaměstnání. Důvody jsou to veskrze politické a týkají se výdajů státního rozpočtu do položky školství. Tváříte se pochopitelně, že tím chráníte zájmy celé společnosti, pochybuji ale, že Vám někdo jiný kromě Vás samotných dal k tomuto boji mandát a nemohu proto avizovanou stávku považovat za nic jiného, než za prosazování soukromého zájmu a názoru. Je přitom jasné, že hlavní obětí Vašeho boje jsou školáci a jejich rodiče.

Váš pohled na financování rezortu školství je pochopitelně polovičatý. Vidíte jen cestu peněz od státu k Vám, a proto si zcela logicky přejete co nejvyšší výdaje. Můj pohled rodiče a zároveň plátce daní vidí celé kolečko, a to od mé peněženky do státní pokladny a odtud k Vám, kteří mi poskytujete službu, v tomto případě vzděláváte mé děti. A tady coby investor chci samozřejmě co nejvyšší kvalitu za co nejmenší peníze. Je tedy jasné, že ve skutečnosti jsou naše zájmy protichůdné a že bojujete proti mně a mým dětem. Neumíte mi to ale říct na rovinu, tak se tváříte, že bojujete proti Vládě. Nikoliv - chcete ode mne víc peněz a k dosažení tohoto cíle bráníte mým dětem ve vzdělání. Doufám, že neočekáváte můj souhlas.

Netvrdím, že investovat více do vzdělání je špatné, naopak, ale vyšší investice má smysl jen tehdy, když vede skutečně k vyšší kvalitě a nikoliv pouze k většímu rozhazování. Chcete-li tedy, vážení učitelé-odboráři, více peněz, poskytnete mi za ně také větší kvalitu? Budete poté vstřícnější k rodičům, povedete děti více k přemýšlení než memorování, bude ve školách bude méně šikany? Budeme mít jako rodiče větší možnost vybírat si typ vzdělání nebo budeme i nadále závislí na unifikované koncepci, v které je alternativní přístup odstrkávanou Popelkou? Koneckonců, vždyť to není tak dlouho, co došlo k prudkému navýšení platů státních zaměstnanců, a to včetně učitelů, odrazilo se to nějak na Vámi poskytované kvalitě? Nebo je hlavním výsledkem pouze Váš pocit, že toto navýšení teď musí být každoroční? Dejte mi prosím nějaké záruky. Je škoda, že otevřenému dopisu s oznámením stávky a jejím zdůvodněním, nepředcházel otevřený dopis s návrhem opatření. A to i takových, které by neznamenaly navýšení financí. I takové přece jsou.

Co je pro mne však nejhorší, je skutečnost, že vůči Vám odborářům jsem v podstatě občan druhé kategorie. Vaše stávka má nepochybně politické důvody. Ono je to ale tak, že v demokratickém systému bychom měli prosazovat své zájmy především přesvědčováním a snášením argumentů. Můžete demonstrovat, můžete lobbovat u poslanců, můžete zahltit klasická i elektronická media svými příspěvky a názory, můžete tisknout letáky. Vy jste si zvolili násilný prostředek, stávku. V tomto směru jsem oproti Vám v nevýhodě. Já nemám zbrojní průkaz na tuto zbraň. Když jsem například přesvědčen, že schodkový rozpočet ubližuje mým dětem, nemám, na rozdíl od Vás, možnost v prosazování tohoto svého názoru na jeden den zabránit dětem a jejich učitelům přijít do školy. I kdyby se mi to technicky podařilo, byl bych zcela jistě vyšetřován a obviněn.

Abych byl správně pochopen, respektuji právo na stávku. Stávka je zcela legitimní prostředek v okamžiku, kdy se Vám děje křivda, kdy Vám někdo bere, na co máte nárok. Ale to tak v tomto případě není. Vy jste svůj zbrojní průkaz zneužili k prosazování své, pro Vás výhodnější, představy o rozpočtu. Protože jste převážně učitelé, dali jste tím naším dětem špatný výchovný příklad pokřiveného demokratického myšlení.

S úctou
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.