11.6.2023 | Svátek má Bruno


Tomáš Otáhal

Tomáš Otáhal

POLITIKA: Zpráva BIS 2010 odhalila dobývání renty

3.11.2011
BIS zveřejnila Výroční zprávu za rok 2010. Veřejnosti se tak znovu dostal do rukou text, který popisuje bezpečnostní rizika České republiky bez... více

Podobné typy vzorců chování se v západních zemích nazývají korupcí.

JUSTICE: Privatizujme soudní systém III

3.3.2011
Politická korupce v České republice neustupuje i přesto, že české vlády proti ní bojují více než třináct let. Je proto nejvyšší čas zamyslet se nad... více

Odvětví zatím neodmyslitelně spojená se státním monopolem.

EKONOMIKA: Může být ekonomický růst cílem centrálních bank?

3.2.2011
Vladimír Dlouhý v článku Americká stopa ve střední Evropě (HN, 12.11.2010) uzavírá hodnocení hospodářské politiky Fedu a její rizika pro... více

Fed se rozhodl nakoupit dluhopisy federální vlády ve výši 600 miliard dolarů.

POLITIKA: Politická korupce českých vlád

20.1.2011
Politická korupce plní stránky novin a časopisů ve všech demokratických zemích na světě. Poslední kauza Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP)... více

Více než desetiletý boj proti politické korupci vyznívá tak trochu směšně.

DOPRAVA: Železnice bez dotací?

23.10.2010
Podnikatel Radim Jančura, který nedávno prezentoval svůj životopis na NEWTON College, je velmi progresivní a podnikavý člověk. Snad nejvíce se... více

Pan Jančura tvrdí, že žádné přímé dotace na provoz železnic nepotřebuje.

EKONOMIKA: Centralizace finanční regulace?

7.10.2010
Evropská unie se snaží předejít budoucím finančním krizím tím, že vytváří nové nadnárodní instituce, které mají dohlížet na finanční instituce... více

Tou finančním krizím předcházet nelze.

EKONOMIKA: János Kornai na drahách

8.9.2010
János Kornai (nar. 1945), maďarský ekonom a také bývalý harvardský ekonom, jeden z horkých adeptů na Nobelovu cenu, která mu však zatím nebyla... více

Kdyby dráhy systematicky negenerovaly dluhy, jejich provoz by v konkurenci zanikl.

EKONOMIKA: Naivní pohled Tomáše Sedláčka

17.7.2010
Jednoduchá logika stabilizační keynesiánské fiskální politiky je nepopiratelná. Ovšem je otázkou, zda se moderní české vlády podle této jednoduché... více

Jak Sedláček vysvětluje stabilizační keynesiánskou fiskální politiku.

SPOLEČNOST: Kdo ví, jak moc jsme dnes zkorumpovaní?

12.6.2010
Od té doby, co se z Československé socialistické republiky stala Česká republika, se mnohé změnilo. Přesto je stále mnoho lidí toho názoru, že... více

Tržní hospodářství nemůže fungovat bez pravidel a jejich vymáhání.

EVROPA: Cesta k eurosocialismu

28.5.2010
Evropští politici jako Angela Merklová nebo Nikolas Sarkozy se snaží prosadit regulaci ratingových agentur. Důvod je ten, že tyto agentury snížily... více

aneb Regulace ratingových agentur.

FINANČNÍ KRIZE: Výdobytek centrálního bankovnictví

17.5.2010
Když nakupujeme zboží v obchodě, vyměňujeme statek za peníze. Když obchodník platí zaměstnance, vyměňuje peníze za službu. Peníze se točí z ruky do... více

Aktiva se točí z ruky do ruky a znovu očekáváme, že mají určitou hodnotu.

SPOLEČNOST: Jak informovat voliče o korupci?

10.5.2010
Je před volbami a politické strany se snaží přesvědčit voliče o tom, že právě ony si zaslouží nejvíce křesel v Parlamentu. Politické strany se tak... více

Politici, firmy a média přikládají velký význam mezinárodním srovnáním.

SPOLEČNOST: Základní chyby boje proti korupci

21.4.2010
Kredibilitu budoucích vlád se politické strany kromě jiného snaží zabezpečit sliby o tvrdém boji proti korupci. Korupce v České republice není nijak... více

Všechny politické strany se teď předhánějí v signalizaci vlastní politické kredibility.

POLITIKA: Korupce versus lobbing

9.12.2009
Ekonomická teorie se dlouhá desetiletí snaží vysvětlit, proč korupce škodí. Ono totiž vůbec není samozřejmé, že korupce škodí. Například pokud někdo... více

Ve stylu komunistického režimu.

SOUKROMÍ EXEKUTOŘI: Úspěšná hospodářská politika

26.9.2009
Nedávno jsem publikoval dva články, ve kterých jsem vybízel k privatizaci soudního systému. Důvod byl ten, že jedině privatizace, která podněcuje ke... více

Základním pravidlem kapitalismu je dodržování soukromého vlastnictví.

JUSTICE: Privatizujme náš soudní systém II.

11.9.2009
V článku z 2. 9. 2008 Privatizujme náš soudní systém jsem vyzýval k privatizaci soudního systému. Argumentoval jsem tím, že český soudní systém je... více

Neefektivita soudního systému se projevuje v komplikovaném byrokratickém řízení.

JUSTICE: Privatizujme náš soudní systém

2.9.2009
Ekonomové často mluví o zbyrokratizovaném zdravotním systému, o neudržitelném sociálním systému, o zkorumpovaném bankovním systému nebo o... více

Veřejnost si začíná všímat problémů spojených se soudním systémem stále častěji.

POLITIKA: Zaručený neúspěch

28.8.2009
V roce 2007 Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo „Strategii vlády v boji proti korupci“. Z dvanáctistránkového dokumentu je na první pohled... více

aneb Vládní strategie boje proti korupci.

EKONOMIKA: Schumpeterův odkaz

16.10.2008
Americká vláda znárodnila jednu z největších pojišťovacích společností AIG. Stalo se tak poté, co padla banka Lehman Brothers. Tento vývoj pak... více

Schumpeterův kreativní rozvoj má také stinnou stránku a na tu dnes mnozí zapomínají.

ZDRAVOTNICTVÍ: Řeší přísnější regulace korupci?

7.10.2008
Ministr zdravotnictví proto vyhrožuje přísnější regulací, a to prostě proto, že farmaceutické firmy jsou ziskové a mohou si uplácení lékařů dovolit.... více

Korupce farmaceutických firem vůbec není výjimečným jevem.

PRÁVO: Platí na korupci tvrdá ruka?

20.3.2008
Zřídí nové justiční orgány a zavede tvrdší postihy vládních úředníků. Je to logická reakce na způsob boje proti korupci, který prosazovaly předchozí... více

Ministr vnitra Ivan Langer se netají tím, že hodlá použít v boji proti korupci tvrdá opatření.

PRÁVO: Vydírání v byznysu - kdo se diví?

31.1.2008
Zkusme si představit fiktivní stavební firmu F, která žádá o veřejnou zakázku. Tato firma F se snaží vyhovět všem legálním povinnostem a přihlásí se... více

Více než pětina z čtyř set dotazovaných firem se stala obětí vydírání.