15.4.2024 | Svátek má Anastázie


Hana Lukešová

Hana Lukešová

MÉDIA: Kam se ztratily informace?

3.12.2014
Mezi nejvýznamnější prázdninové události patří bezpochyby válka v Gaze, která opět, jako vždy, rozpoutala obrovskou vlnu antisemitismu po celém... více

Pět tragických mediálních selhání o válce v Gaze.

OSOBNOST: Hrdina holocaustu

14.11.2014
1. září 1939 propukla druhá světová válka, nacisté obsadili téměř celou Evropu a zasévali v ní smrt a zkázu. Nejvíce však na přípravu k válce a válku... více

Raoul Walenberg má zásluhu na záchraně 100 000 Židů v Maďarsku.

HISTORIE: Existuje židovsko-komunistické spiknutí?

6.10.2014
Antisemitismus je prastará ideologie, která se objevila již ve starověku a s určitými proměnami trvá dodnes. Někteří současní antisemité (zejména... více

Izrael se stal útočištěm obětí evropského i arabského antisemitismu.

IZRAEL: Protiprávní kontrola Golan?

16.9.2014
Izrael je obviňován, že Golanské výšiny okupuje, že to byla územní expanze; multikulturalisté vyznávající ideologii politické korektnosti tomuto... více

Izrael je obviňován, že Golanské výšiny okupuje, že to byla územní expanze.

BLÍZKÝ VÝCHOD: Voda

13.6.2014
Světová media se intenzívně zabývají otázkou Blízkého východu. Bohužel se stává smutnou pravdou, že mnohá média, lidskoprávní aktivisté a bojovníci... více

Je Stát Izrael zlodějem palestinských a syrských vodních zdrojů?

SVĚT: Bojkotující z BDS

16.5.2014
BDS? Kdo to jsou lidé, skrývající se za značkou BDS? B jako boycott (bojkot), D jako divestment (stažení investic), S jako sanctions (sankce). Čemu... více

Duch nacismu znovu ožívá.

HISTORIE: Mýty a fakta o zacházení Arabů s Židy

11.4.2014
Levicoví antisionisté obviňují Izrael, že je to právě on, kdo rozdmýchal nenávist mezi Židy a Araby. Líčí Izrael jako jediného viníka tragické... více

Levicoví antisionisté obviňují Izrael, že je to právě on, kdo rozdmýchal nenávist mezi Židy a Araby.

SVĚT: Amnesty International jde na ruku teroristům

22.2.2014
Amnesty International (AI) je známá svou činností, která se údajně zabývá lidskými právy. Ovšem v souvislosti s blízkovýchodními událostmi si bere na... více

AI a jiné neziskovky se pustily do frontálního útoku proti Izraeli.

HISTORIE: Zapomenutí uprchlíci

7.11.2013
Dějiny 20. století často bývají označovány jako "dějiny válek". Války s sebou nesou nezměrná utrpení, smrt, uprchlictví, násilné vyhánění nevinných.... více

Války s sebou nesou nezměrná utrpení, smrt, uprchlictví, násilné vyhánění nevinných.

IZRAEL: Fakta versus mýty

3.10.2013
Operace Lité olovo započala 27. 12. 2008, trvala zhruba jeden měsíc. Šlo o odvetnou akci, která měla za cíl zamezit dalšímu odstřelování izraelského... více

Dopustil se Izrael válečných zločinů během operace Lité olovo?

BLÍZKÝ VÝCHOD: Masakr Palestinců na pláži v Gaze

11.9.2013
Izrael během své existence čelil mnoha válkám, v kterých bojoval o holé přežití, ať už šlo o válku za nezávislost či sinajské tažení, preventivní... více

Izrael během své existence čelil mnoha válkám, v kterých bojoval o holé přežití.

MÉDIA: Novinářská intifáda ve fotografiích

20.6.2013
Případ fotografie "Palestince zbitého izraelským vojákem na Chrámové hoře v Jeruzalémě" se do dějin žurnalistiky zapsal jako jedna z největších... více

O fotografii "Palestince zbitého izraelským vojákem na Chrámové hoře v Jeruzalémě"

BLÍZKÝ VÝCHOD: Obranný štít

5.6.2013
Operace v Janinu spolu s kauzou Mohameda Dury se stala symbolem tragické protiizraelské dezinformace během II. intifády, kterou rozšířila světová... více

Izraelská operace v uprchlickém táboře Janin.

BLÍZKÝ VÝCHOD: Tragické selhání Amnesty International

8.4.2013
Po II. světové válce, ve které byla svoboda draze vykoupena, se sčítaly ztráty: válka stála 55 milionů lidských obětí a Židé v Evropě byli téměř... více

Zpráva AI o konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem se neopírá o fakta, ale je psána na politickou objednávku

HISTORIE: Jak je to s termínem „židobolševismus“

23.3.2013
Jistě každý z nás, kdo vychodil základní devítiletou školu, o tomto termínu slyšel. Termín "židobolševismus" užívají nejenom různé nacistické skupiny... více

Jistě každý z nás, kdo vychodil základní devítiletou školu, o tomto termínu slyšel.

SVĚT: Kdo jsou „správní Židé“?

7.3.2013
Než se dostanu k otázce zmíněné v nadpisu, stručně rozeberu všechny směry protižidovské nenávisti. Antisemitismus je jeden z nejstarších předsudků v... více

Antisemitismus je jeden z nejstarších předsudků v dějinách světa.

BLÍZKÝ VÝCHOD: Když zemře naděje

26.6.2012
Dějiny Izraele/Palestiny jsou zatíženy tragickou minulostí, krvavým nepřátelstvím mezi Židy a tamějšími Araby. Izraelci i přes četné ztráty mnohých... více

Důležitým motivem uvažování Palestinců je faktor času.

SVĚT: Pravda o Mezinárodním hnutí solidarity

5.5.2012
Co to vlastně je organizace "Mezinárodní hnutí solidarity"? Představitelé tohoto hnutí se sami označují za nenásilnou organizaci hájící lidská práva... více

Představitelé hnutí se označují za nenásilnou organizaci hájící lidská práva.

SVĚT: Protiizraelská obsese

2.4.2012
Svatá země. O žádnou jinou oblast se nevede tak zuřivý konflikt, žádnému jinému státu jako Izraeli není tolik odpíráno právo na život a existenci.... více

Žádná jiná země nečelí tak zuřivé a nesmiřitelné nenávisti.

OSOBNOST: Hrdina špionáže

15.2.2012
Druhá polovina 20. století byla ve znamení bouřlivých změn, druhá světová válka navždy poznamenala vývoj světa. Roku 1947 se Britská Indie rozdělila... více

K nejvýznamnějším špionům ve službách izraelského státu patří Eli Cohen.

OSOBNOST: Japonský Schindler

19.1.2012
Píše se rok 1940. Nacisté obsazují téměř celou Evropu. Situace se zdá být beznadějná. Vyjma Velké Británie nedokáže nacistům nikdo vzdorovat. Bič... více

Čiune Sugihara (1900-1986).

HISTORIE: Podivuhodný příběh Josepha Nasiho

10.12.2011
Dost lidí jistě zná Theodora Herzla, autora knihy "Židovský stát", který se stalotcem moderního sionismu. Ovšem téměř nikdo nezná Josepha Nasiho.... více

Strůjce a otec židovského návratu na území dnešního Státu Izrael.

HISTORIE: Osídlení ve Svaté zemi

18.11.2011
Pozornost celého světa se soustřeďuje stále na Blízký východ. Ožádnou jinou zemi se nebojovalo tolik jako o Izrael/Palestinu. Jde o nepatrný kousíček... více

Dějiny židovského osídlení v této oblasti se datují do pradávných dob.

HISTORIE: Když je zlo líčeno jako dobro a dobro jako zlo

9.11.2011
Co je dobré a co je zlé? Touto problematikou se zabývá lidstvo od pradávných dob až do současnosti. Kdysi dávno patřily k uznávaným charakterovým... více

Velká část socialistů zastává antisemitský postoj.

HISTORIE: Smutný příběh arabských mírotvůrců

31.10.2011
Region Blízkého východu je poznamenán tragickými válečnými událostmi mezi Židy a palestinskými Araby. Židovské obyvatelstvo začalo naplňovat svůj sen... více

Region Blízkého východu je poznamenán tragickými válečnými událostmi.

BLÍZKÝ VÝCHOD: Dvojí metr při posuzování událostí

5.10.2011
Pro představu si můžeme připomenout myšlenku díla Georga Orwella, že všichni lidé (zvířata) jsou si rovni, někteří jsou si však rovnější (prasata).... více

Vyvražďování křesťanů, brutální potlačování opozice a jiné zločiny nevyvolávají téměř žádné reakce.

HISTORIE: Tragická konfrontace v Libanonu

15.9.2011
V 80. letech se stal Izrael terčem drtivé kritiky mezinárodního společenství. K tomu je třeba zmínit některá nezbytná fakta, uvádějící tento postup... více

V 80. letech se stal Izrael terčem drtivé kritiky mezinárodního společenství.

IZRAEL: Židovský a demokratický zároveň?

30.8.2011
V současné době se objevují názory, že požadavek Izraelců, aby Palestinci uznali Izrael jako „židovský stát“, je nedemokratický, odporující principu... více

Proč je požadavek Izraele na zachování židovské identity považován za nedemokratický?

BLÍZKÝ VÝCHOD: Kdo se stará o Palestince?

29.11.2010
Kdo se skutečně stará o základní lidská práva a důstojný život palestinských Arabů? Sýrie, Irák, Írán, Egypt, Saúdská Arábie, Jordánsko a další země... více

O zacházení libanonského vedení s Palestinci informují noviny Jordan Times.

SVĚT: Je antisionismus legitimní?

14.9.2010
Termínem antisionismem rozumíme jeho protipól, odpor ke Státu Izrael, popírání práva židovského národa na sebeurčení. Na antisionismus nemůžeme... více

Zejména levicoví intelektuálové zastávají antisionistický postoj.

HISTORIE: Vztahy mezi Židy a Araby v Palestině do r. 1947

20.8.2010
Dá se říci, že opak je pravdou, protože první sionisté začali budovat v Zemi zaslíbené průmysl, nemocnice, umělecké galerie, univerzity a občanskou... více

Často se můžeme setkat s tvrzením, že Židé přinesli do Palestiny jen násilí.

SVĚT: Protiizraelská zaujatost OSN

21.7.2010
Předchůdkyní OSN byla Společnost národů, která měla velmi slabý mandát. Během druhé světové války se státy tvořící protihitlerovskou koalici rozhodly... více

Je nepochopitelné, že OSN odsuzovala všechny formy rasismu, jen ne antisemitismus.

BLÍZKÝ VÝCHOD: Mají Palestinci ´právo na návrat´?

22.6.2010
Existuje dokonce mnoho osobností, podle nichž by se Izrael měl přetransformovat na binární národnostní stát. Stručně z historie zmíním jen to, že po... více

Palestinští Arabové mají údajně právo na návrat i na území dnešního státu Izrael.

BLÍZKÝ VÝCHOD: Fakta o palestinské intifádě

10.6.2010
Izrael je jednou z nejotevřenějších společností, celou jednu čtvrtinu izraelského státu tvoří občané nežidovského původu. Arabové v Izraeli mají... více

Mýty a fakta o vztazích Izraele a Palestiny.

HISTORIE: Povstání ve varšavském ghettu

5.2.2010
Před druhou světovou válkou a během ní zřídili nacisté celou řadu ghett a vyhlazovacích táborů. Největší ghetta se nacházela ve Varšavě a Lodži. V... více

Varšavští Židé odhodlali k zoufalému činu a i ve zcela beznadějné situaci se rozhodli bojovat.

BLÍZKÝ VÝCHOD: Kdo je vinen absencí míru?

17.11.2009
Egyptský prezident Násir začal za podpory SSSR zbrojit, provedl reorganizaci armády, jejímž cílem bylo stát Izrael zničit. Dne 15. května 1967... více

Někteří lidé viní z nekonečného násilí mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy stát Izrael.