22.7.2018 | Svátek má Magdaléna


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SVĚT: Rozjímání o malthusiánské pasti

24.1.2018
Žil, byl v zemi anglické před dvěma staletími reverend Thomas R. Malthus. Vytvořil teorii, dle níž zalidňování planety Země postupuje geometrickou... více

Svět – a my s ním – se ocitl v situaci, nedávající do budoucna tušit nic dobrého.

ESEJ: O kvalitách ducha lidského

20.1.2018
Našel jsem před nějakým časem v Lidových novinách článek o škodlivosti hlupáků. Vcelku bych s ním souhlasil, jen bych si dovolil jej trochu doplnit a... více

Moudrost, inteligence, hlupáctví.

ESEJ: To slavné slovo konservativismus

18.1.2018
A když jsme proprali roucho pokrokářům a revolucionářům, obraťme pozornost k opaku – či spíš k zdánlivému opaku – jímž je způsob konservativní. Věru,... více

Čím víc kamínků kdo nasbíral do mozaiky své zkušenosti, tím zdrženlivější je ve svých soudech.

ESEJ: To slavné slovo revoluce

17.1.2018
Fuj tajbl, abych se tak decentně vyjádřil. Ale proč jsem sáhl k uvedeným citátům: zmínil jsem se v předešlých odstavcích o slovu v nepříliš dávné... více

Je otřesné, jaká náklonnost k samoúčelnému násilí někdy vězívá v intelektuálských hlavách.

ESEJ: To slavné slovo pokrok

16.1.2018
Progresivita neboli česky pokrokovost bývá chápána jako snaha o dosažení lepšího stavu v zatím neurčené budoucnosti. Přičemž duchové netrpělivě... více

Šťourat ve velkých slovech se nemá; jsou tu od toho, aby se slavně a hlasitě vykřikovala.

NĚMECKO: Projekt páně Schulzův

15.1.2018
Nikoli prost jisté potměšilosti sleduji německé státnictvo v jeho pomalu už zoufalém úsilí o slátání konečně už nějaké vládní koalice. více

aneb Co takhle bez vlády?

SVĚT: Íránský příklad a západní pokrytectví

13.1.2018
Podivné zvěsti zaznívají ze zahrady Alláhovy. Řeže se to, mlátí se to v Íránu, až se nebesa otřásají, dle poslední, teď už nejspíš zastaralé zprávy... více

Podivné zvěsti zaznívají ze zahrady Alláhovy. Řeže se to, mlátí se to v Íránu...

ESEJ: O demokracii tak i onak (5)

12.1.2018
Každý ptáček se musí vylíhnout z nějakého vajíčka; není-li vajíčka, není ani ptáčka. Země mezi mořem Středozemním a Perským zálivem jsou kolébkou... více

Než začneme někeré zemi světa implantovat demokracii, měli bychom se rozhlédnout.

ESEJ: O demokracii tak i onak (4)

11.1.2018
Rozhodnutím Říšské rady bylo r. 1907 v Rakousku-Uhersku zavedeno rovné, tajné a všeobecné hlasovací právo, prozatím jen pro mužské. Tu mezeru pak po... více

Čerti mě berou, slyším-li z úst politika slovní spojení „obyčejný člověk“.

ESEJ: O demokracii tak i onak (3)

10.1.2018
Chodím hlavní ulicí naší čtvrti a nemohu si nevšimnout množství slepých výloh, ztemnělých místností s prázdnými regály a potrhanými kartony za... více

Nemluvte mi o lidu, zdroji vší moci ve státě; zdrojem i účelem vší moci jsou partaje.

ESEJ: O demokracii tak i onak (2)

9.1.2018
„Stát jsem já,“ říkal král Ludvík XIV, zvaný Slunce. „Stát jsou oni,“ ukazuje si palcem přes rameno občánek v podmínkách parlamentní demokracie. více

Konservativismus může sejít z cest pravých. Levicové pokrokářství musí.

ESEJ: O demokracii tak i onak (1)

8.1.2018
Zaměstknání jejich pak bylo s rejstry důchodův a pokladův církevních. I řekl sem: „Omylem jim tuším duchovní otcové říkají: důchodní otcové slouti by... více

Demokracie se oděla rouchem posvátné nedotknutelnosti, což je znepokojující.

POLITIKA: O pravici a nabídkách

5.1.2018
Nemůže, odpovídám se vší rozhodností. Co se týká lákadel a svůdných nabídek, nikdo nemůže konkurovat tlučhubovství, a ze všech nejméně nějaká... více

Určujícím prvkem jakékoliv společnosti je člověk spíš neprostý, hodnoty vytvářející.

Zadumání novoroční (2)

29.12.2017
Slýchám rovněž ze zemí českých volání po přímé demokracii. Ne právě z nejvěrohodnějších úst, ale ponechme zatím tuto okolnost stranou. Nevím přesně,... více

Slýchám rovněž ze zemí českých volání po přímé demokracii.

Zadumání novoroční

28.12.2017
Měl bych asi k vykročení do nového roku 2018 napsat něco nadějného, ale nějak mi nadějeplný inkoust ne a ne ukápnout z pera. Spíš to vypadá, že se... více

Neřešené svízele se ještě rozrostou až k hranici neřešitelnosti, pakli ji už nepřekročily.

ROZHOVOR: Když to není provokace, tak...

27.12.2017
Média s rozpaky, lidé, mohu-li soudit podle sebe, spíš pobaveně. Politická situace v Německu se podobá řešení kvadratury kruhu: upeče-li CDU s SPD... více

Politická situace v Německu se podobá řešení kvadratury kruhu,

SVĚT: Organizace k ničemu a co místo ní

25.12.2017
Dalo se to čekat. Donald Trump, enfant terrible světové politiky, uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele, pokřiku z palestinské strany ani vyhrůžek... více

Co tak strašného by se stalo, kdyby OSN vzal čert, podobně jako její předchůdkyni?

POLITIKA: Několikero podotknutí ke sporu levice s pravicí

21.12.2017
Pozoruji, jak se ze slov pravice, pravicový, pravičák stává nadávka. Štve mě to, protože jsem sám spíš – ne úplně - pravicového smýšlení: co já mám,... více

Otřes roku devětaosmdesátého vymetl z demokracie, co bylo nejpodstatnější: konkurenci idejí.

ÚVAHA: Pohádka o Ježíškovi

15.12.2017
Ale prosímvás, Ježíšku panáčku. Jak nemoderní! Však si také už od loňska schovávám jeden tuze rozšafný článek, jak jsem si jej vystřihl z jistého... více

Neochuďme potomky o jediné, co ještě v tomto zesvětštělém čase z Vánoc zbývá: o kouzlo, tajemství.

SVĚT: Soudek prachu jménem Jeruzalém a co teď s tím

11.12.2017
Jsem starý zlomyslník. Děsně rád pozoruji, jak politikové, novináři, intelektuální kazatelé a vůbec kdekdo vyskakují z kůže, otře-li se kdo nectnou... více

Není na světě druhé tak rozkladné věrouky, jakou představuje islám.

SVĚT: Korán a bible aneb Jak vyžehliti islám

8.12.2017
Byl, žil v zemi německé jistý Horst Martin Meyer, jenžto však byv osvícen pravdou víry Prorokovy, přijal jméno Husamuddín a stal se muslimem. Dobře;... více

Co může vést postaršího strejce ke zfanfrněl do víry Prorokovy, je těžké k pochopení.

FINSKO: Pozdrav první lásce

1.12.2017
Obrátím kalendář a koukejme, ono je třicátého listopadu. Kdyby to datum náhodou někomu nic neříkalo, připomínám, že téhož dne roku 1939 započala na... více

aneb Připomínka jednoho výročí.

AFRIKA: Od Rhodesie k Zimbabwe aneb Od desíti k pěti

30.11.2017
Tak konečně vzal toho starého darebáka čert. Nebo ani ne tak čert, jako byl třiadevadesátiletý diktátor Robert Mugabe vojenským pučem přinucen k... více

Konečně vzal toho starého darebáka Mugabeho čert.

SPOLEČNOST: O duchu slovanském netradičně

25.11.2017
Zmýlil se stařeček Marx ve svém předopokladu, že proletářská revoluce vypukne v některé z vysoce rozvinutých, průmyslových zemí Evropy; jako na... více

Příchylnost k putinské Rusi bohužel není jen záležitostí pohrobků Novotného a Husáka.

SVĚT: Zločiny kolonialismu

24.11.2017
Buďme přesnější: rasistické, despotické a jaké ještě režimy v Africe – i jinde - nevytvořila Evropa, ty tam vyvstaly až po aktu, jemuž se dostalo... více

Rasistické, despotické režimy v Africe nevytvořila Evropa, jak nás bulíkuje časopis Respekt.

ESEJ: Německo, země neznámá

22.11.2017
Je to zvláštní. Nejdelší hranici má Česká republika s německojazyčnými zeměmi; nejčastější návštěvníci ze zahraničí jsou Němci; nejintenzivnější... více

Pokusím se podat obrázek současného Německa a jeho lidí.

NĚMECKO: Honeckerova pomsta a zákon opožděného postřehu

21.11.2017
Vypukl znamenitý blázinec v německé politice, že je radost si z ní utahovat. Inu, to je tak, když si volení zástupcové lidu usmyslí vyloučit z... více

Uplatňovala Merkelová navyklé móresy z komunismu i v úřadě kancléřském.

SVĚT: Poznámka starého reakcionáře k populační explozi

18.11.2017
V rozvojových zemích se zdá, že propastný rozdíl mezi klesající úmrtností a růstem porodnosti… ve srovnánání s analogickou fází růstu ve vyspělých... více

Přijímat nebohé uprchlíky je možná milosrdné, jinak ale houbeles platné.

SVĚT: Střet civilizací ve světle Lomikarova principu

13.11.2017
Lomikare, Lomikare, do roka ha do dne zvu tě na Boží súd, zvolal prý chodský vůdce Jan Kozina, když ho skoro na den přesně před 322 lety vedli v... více

Vyjde někdy v tisku článek rezolutní, přesně vědoucí, co nemá být a co by místo toho býti mělo.

POLITIKA: Zavedení přímé demokracie?

10.11.2017
K výrokům pana Okamury se můžeme stavět, jak je komu libo, na lehkou váhu je však bráti nelze; získal onen rychlomluvný pán ve volbách tohoto podzimu... více

K výrokům pana Okamury se můžeme stavět, jak je komu libo, na lehkou váhu je však bráti nelze.

SPOLEČNOST: O kultu prostoty a lidovosti

7.11.2017
Po létech jsem znovu otevřel knihu mezitím zesnulého historika a folkloristy Vladimíra Karbusického, pojednávající o starých a nejstarších pověstech... více

Poddanství dávno skončilo, ale z podvědomí se vytrácí jen velice zvolna.

ČEŠTINA: Slovní vycpávky, specialita i obtíž jazyka českého

1.11.2017
Jest čeština jazyk úsporný, o čemž se může přesvědčit každý, kdo by se pokusil přeložit Babičku například do němčiny: zjistil by, že mu překlad vyšel... více

Co je předností češtiny, může být pro ledakoho obtíží, třebaže neuvědomělou.

NĚMECKO: Poznámka k jednomu okouzlení

30.10.2017
Miluji týdeník Respekt. Dovede být tak urputně politicky korektní, že je to až roztomilé. Říkám si zrovna v 38. čísle ze září tohoto roku, a hned... více

Miluji týdeník Respekt. Dovede být tak urputně politicky korektní, že je to až roztomilé.

EVROPA: Patálie s Jamajkou a co dál

25.10.2017
Záříjové volby znamenitě zamíchaly německým politickým gulášem a paní kancléřka Merkelová, až doposud tak sebejistá, najednou neví kudy kam. více

Paní kancléřka Merkelová, až doposud tak sebejistá, najednou neví kudy kam.

ÚVAHA: Rozjímání o zdravém i nezdravém rozumu

21.10.2017
Slýcháme větičky jako – to přece dá zdravý rozum, zdravým rozumem přece musíme pochopit, že… Opravdu by stálo za pokus pověřit některou průzkumnou... více

Osoba, mající jistotu o svých mentálních stavech, slove blázen.

MIGRACE: K plánům na regulaci uprchlictví

18.10.2017
Málem jsem si nad tou novinou zamedil. No vida, co léta letoucí nešlo, najednou je tady: německé vládní partaje se dohodly na vrchní hranici počtu... více

Je třeba neobcházet kolem uprchlického problému jako příslovečný pes kolem horké kaše.