19.10.2018 | Svátek má Michaela


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SVĚT: O životě tady a teď

18.10.2010
Jakáž pomoc, meditovat ne a neumím: sednout si na zkřížené nohy, vyčistit si mozek od myšlenek a setrvat v té pozici tak dlouho, až na mě přijde... více

Jsme lidé Západu, můžeme si počít něco lepšího: postarat se o sebe a o svůj zítřek sami.

POLITIKA: Obyčejný člověk a chudinka blbeček

13.10.2010
Ne že by mě výsledky květnových voleb v zemích českých do jisté opatrné míry nepotěšily. Jen jisté řeči, jež jim předcházely, ve mně prohloubily... více

Partajní hodnostáři se najednou mohli přetrhnout samou starostí o obyčejného člověka.

SPOLEČNOST: O atmosféře roku 1951

11.10.2010
Co je to platné, kdo neudělal vlastní zkušenost s jankovitou mrchou, neví, jaké to je sletět po nose s koně, i kdyby o tom stokrát četl a sto... více

Pro poučení nepamětníkům.

SVĚT: O vyhlídkách tolerantní interpretace koránu

6.10.2010
Zřídka, ale přece, se v novinách (spíš českých než našich německých, opatrných v tom ohledu až běda) setkávám s úvahami, týkajícími se pronikání... více

Čas k vývoji islámským zemím dát můžeme, je však otázka, dají-li týž čas ony nám.

EVROPA: Co existuje a co ne

30.9.2010
V Německu, kde žiji, je politický názor rozdělen přibližně takto: jedna polovina občanstva má sklon smýšlet levicově, druhá polovina pravicově. V mé... více

O populismu úvaha kacířská.

SPOLEČNOST: Domýšlet do konce

27.9.2010
Dovedu pochopit, že lidičkové ducha spíš prostšího a myšlení mělčího tíhnou k levicovosti. Je to asi slastná představa, mít tyhlety, jak se říká,... více

Pozor na pokušení, drazí levicoví myslitelé!

SVĚT: A znáte tenhle? Telefonuje Bush Ládinovi…

15.9.2010
Ležím pěkně v posteli a čtu si, když vtom vtrhne do ložnice manželka s očima navrch hlavy: „Vstávej! Pojď honem! V televizi dávají něco strrrašně... více

Celý pořad vedl diváka k úsudku, že si Američani, potvory, ty dva baráky odstřelili sami.

SVĚT: Diskutovat o koránu, ne jej pálit!

13.9.2010
Deváté výročí teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku je tady a politicky korektní duše se mají nad čím rozčilovat: vyhlásilť... více

Valná část nedorozumění pramení z toho, že západní veřejnost islám nezná.

SPOLEČNOST: Kříž u Dobronína

10.9.2010
Pětašedesát let spočíval příkrov mlčení nad jistými šerednými skutky. Tu a tam jím něco proniklo, ale vzbudilo spíš pohoršení než aby si někdo sáhl... více

Pozoruji, že se cosi začíná měnit v zemích Koruny české.

SVĚT: Podivný Američan

30.8.2010
Není známo, zda prezident H.B. Obama vykrákal pana Thomase pro jeho nestydaté pochlebnictví za uši, ale měl by. Neměl by si dát líbit, jakým figurám... více

Obama stojí nad státem, nad celým světem. Je to svým způsobem Bůh.

EVROPA: O možnostech a úskalích rozšiřování

20.8.2010
Budiž prostopášným Řekům přiznána aspoň ta zásluha, že od té chvíle, co vyšly najevo jejich rozpočtové švindle, jaksi pominuly řeči o dalším a ještě... více

Ti, kdož rozhodují o členství v evropských strukturách, si svůj úkol náramně zjednodušili.

SVĚT: O dírách v informačním sýru

12.8.2010
Připouštím, že logika svrchu uvedených vět může někomu připadat trochu praštěná. Jsou nicméně úkazy, jež ji potvrzují; asi nejen já jsem si stačil... více

aneb Na závěr ropné havárie.

DOPRAVA: Jasné mávnutí novým koštětem

11.8.2010
Je po volbách a nová košťata se dávají do metení. Je to, povím vám, skoro zázrak, dvacet let se nezametlo v zemích Koruny české nic, leda pod... více

Nejzchátralejší stát má nejvíc zákonů (Publius Cornelius Tacitus).

SVĚT: Počítání zakopaných psů a velmoci zítřka

6.8.2010
Nemine skoro den, abych se odněkud nedozvěděl, komu všemu jest určeno státi se velmocí budoucnosti. V čele seznamu nacházím téměř povinně Čínu, hned... více

Prozíravost nikdy nebyla silnou stránkou apoštolů levicovosti.

SVĚT: Mezi Kongem a Lucemburskem

2.8.2010
Co se tak člověk nedozví: dočetl jsem se tuhle, že Česká republika – cituji – má nejnižší úroveň chudoby ze všech sedmadvaceti zemi Unie. I chtělo by... více

aneb K čemu politik potřebuje chudobu.

POLITIKA: Ozvěny ze Švýcar

30.7.2010
Je tomu sotva pět týdnů, co jsem se na tomto místě ptal, ví-li strana Věci veřejné, co činí, pouštějíc z pytle kocoura přímé demokracie. Kocour od té... více

aneb Jak zacházeti s přímou demokracií.

SVĚT: O dvojím povšimnutí

28.7.2010
Lidé jsou pitomé, říkal pan Mazánek, co si chodíval popovídat k mému dědečkovi do kvelbu. Nevědí, co je pro ně dobré, neposlouchají moudrých rad,... více

aneb Klimatická patálie a lidé pitomé.

SPOLEČNOST: O omylnosti mudrců

8.7.2010
Velký papež idejí, prodchutý zničujícím božským zápalem (přední německý spisovatel meziválečného času Thomas Mann o Stalinovi). Vůdce sám a jediný... více

Jakým pochodem se z lidského tvora stává intelektuál?

SPOLEČNOST: Přemítání filosofické

7.7.2010
Ale toto-liž sou ti mudrcové, světlo světa? Ach, ach, jáť sem se jinakších věcí nadál! Však tu jako sedláci v krčmě, každý vyje, a každý jináč… (Jan... více

aneb Myslitelé bez myšlenky.

EVROPA: Na okraj nizozemských voleb

28.6.2010
Aspoň v tom budiž Řekům chvála, že svým velkorysým nakládáním s veřejnými financemi nechtěně přivodili jednu dávno potřebnou změnu: i nejbláhovější... více

aneb Koho do oslovské lavice.

SVĚT: Nesvaté pokrytectví

21.6.2010
Dost dlouho jsem cizinou se potloukal, jak pěje Jeník v Prodané nevěstě, po celičký ten čas zpráv o politickém i jiném dění ve vlastech českých ani... více

aneb O chlapečcích a sinusoidě.

SPOLEČNOST: Opožděné podotknutí k výsledkům voleb v zemích českých

17.6.2010
Ale ano, já vím, že jako jiné lidy, i lid český je celkem stabilně rozdělen na část tíhnoucí k ideám státně pečovatelským neboli socialistickým, a na... více

Už tolikrát se říkalo, teď už jde ale opravdu o všechno… a ono šlo pořád o totéž...

HISTORIE: Emanuel Moravec – zrádce nebo tragická postava?

7.5.2010
Našel jsem před časem v jednom exilovém časopisu stať, věnovanou národnímu arcizrádci a puncovanému kolaborantovi Emanuelu Moravcovi. Byla to úvaha... více

Zrádců mají české dějiny již od bitvy na Moravském poli neobyčejnou hojnost.

EVROPA: Berlínská připodotknutí

30.4.2010
Rád bych se dal poučit, co přesně značí slovo „sexy.“ Rozuměl bych tomu, že je sexy nějaká paní či dívka, i když bych v tom případě raději napsal, že... více

Lépe jest protestně hlomoziti, nežli spravedlivějších zítřků osobně účasten býti.

SPOLEČNOST: Průšvih nejlepší učitel

27.4.2010
Byl jsem před nějakým časem přítomen slavnostnímu shromáždění v jednom z historických sálů Prahy. Konalo se k poctě několika osobností veřejného... více

aneb O veřejném mínění mudrování kacířské.

EVROPA: Otázka genocidy

19.4.2010
Abych se hned na začátek ohradil proti nařčení z turkofobie, chci se vyznat z toho, že jsem si Turecko oblíbil. Procestoval jsem tu vysoce zajímavou... více

aneb O nebožtících navíc.

HISTORIE: Zlatý věk islámské vzdělanosti, fantom neskutečný

16.4.2010
V roce křesťanského letopočtu 642 neboli v 20. roce hidžry dobyla muslimská vojska konečně Alexandrii, poslední baštu byzantské moci v Egyptě. Zbytek... více

Druhý příklad tak neplodné civilizace, jakou založil Mohamed, neexistuje.

SPOLEČNOST: O osobách odcizujících a jiné pohádky z říše blbin

13.4.2010
Můj pravidelný švýcarský dopisovatel Pepa mi poslal výstřižek z vysoce inspirativního článku tamních novin. Šitý je sice na míru švýcarské... více

Jedině v říši blbin může skončit jakýkoliv pokus o umělou nápravu špatně stvořeného světa.

SVĚT: Nad íránskou bombou

26.3.2010
Reagoval jsem onehdy na tomto místě na úvahu jistého myslitele, předpověděvšího, že se podstatná část naší planety obrátí během několika málo... více

aneb Učme se myslet po šíitsku.

SVĚT: Bida republiky Niger a matka Příroda

19.3.2010
Objevila se zhruba před dvěma týdny v novinách takováto prognóza: vlivem oteplování klimatu se v běhu několika málo desítiletí stane třicet procent... více

Nechte té přetvářky, proroci klimatických katastrof.

SVĚT: Hádání s koránem

13.3.2010
Ale no tak, pane Budovče, s tím vaším ďáblem. To bychom byli stejní jako ti, co jste se s nimi svým Antialkoránem pustil do křížku, muslimové taky... více

Islám nemá nic, co by jej opravňovalo k vyššímu zařazení.

SPOLEČNOST: O nevhodnosti vyhánění čerta ďáblem

11.3.2010
Článeček „Poslední slovo“ na zadní stránce Lidových novin nebývá pokaždé vrcholem umu literárního, ale úvahu pana Ludvíka Vaculíka si vždy přečtu... více

k tématu vpravdě aktuálnímu, jejž jsou plné noviny, dokonce nikoliv pouze ty české..

SPOLEČNOST: Barometr otrávenosti

24.2.2010
Občas si pro zajímavost vyhledám na počítači stránku, na níž ti v zemích českých, kteří to politickým zájmem nemohou vydržet, vyjadřují své volební... více

Jako barometr skutečných preferencí internetové hlasování arci posloužit nemůže.

SVĚT: Postotroctví

22.2.2010
Nerad bych vzbudil dojem, že se pošklebuji lidem v jejich neštěstí, proto jsem také dost dlouho váhal, než jsem usedl k napsání tohoto článku. Na... více

aneb Pochmurná historie republiky Haiti.

SVĚT: Katastrofy na prodej

17.2.2010
Tak vám nevím. Měl jsem tu vepřovou chřipku, nebo jsem ji neměl? Dolehlo na mě tuhle cosi chřipkovitého, ale bez obvyklých předeher i zdlouhavých... více

Je určitý rys lidské povahy, libující si v chmurných předpovědích.

SPOLEČNOST: O pocitu sounáležitosti

10.2.2010
Jen váhavě se vracím o čtyři týdny zpět, k úmrtí Ivana Medka, postavy před- i polistopadového vývoje z nejryzejších, úcty nejhodnějších. Přesto se... více

Čechům chybí pocit sounáležitosti se svou zemí, tvrdil Ivan Medek.