22.7.2018 | Svátek má Magdaléna


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

DOPRAVA: Jasné mávnutí novým koštětem

11.8.2010
Je po volbách a nová košťata se dávají do metení. Je to, povím vám, skoro zázrak, dvacet let se nezametlo v zemích Koruny české nic, leda pod... více

Nejzchátralejší stát má nejvíc zákonů (Publius Cornelius Tacitus).

SVĚT: Počítání zakopaných psů a velmoci zítřka

6.8.2010
Nemine skoro den, abych se odněkud nedozvěděl, komu všemu jest určeno státi se velmocí budoucnosti. V čele seznamu nacházím téměř povinně Čínu, hned... více

Prozíravost nikdy nebyla silnou stránkou apoštolů levicovosti.

SVĚT: Mezi Kongem a Lucemburskem

2.8.2010
Co se tak člověk nedozví: dočetl jsem se tuhle, že Česká republika – cituji – má nejnižší úroveň chudoby ze všech sedmadvaceti zemi Unie. I chtělo by... více

aneb K čemu politik potřebuje chudobu.

POLITIKA: Ozvěny ze Švýcar

30.7.2010
Je tomu sotva pět týdnů, co jsem se na tomto místě ptal, ví-li strana Věci veřejné, co činí, pouštějíc z pytle kocoura přímé demokracie. Kocour od té... více

aneb Jak zacházeti s přímou demokracií.

SVĚT: O dvojím povšimnutí

28.7.2010
Lidé jsou pitomé, říkal pan Mazánek, co si chodíval popovídat k mému dědečkovi do kvelbu. Nevědí, co je pro ně dobré, neposlouchají moudrých rad,... více

aneb Klimatická patálie a lidé pitomé.

SPOLEČNOST: O omylnosti mudrců

8.7.2010
Velký papež idejí, prodchutý zničujícím božským zápalem (přední německý spisovatel meziválečného času Thomas Mann o Stalinovi). Vůdce sám a jediný... více

Jakým pochodem se z lidského tvora stává intelektuál?

SPOLEČNOST: Přemítání filosofické

7.7.2010
Ale toto-liž sou ti mudrcové, světlo světa? Ach, ach, jáť sem se jinakších věcí nadál! Však tu jako sedláci v krčmě, každý vyje, a každý jináč… (Jan... více

aneb Myslitelé bez myšlenky.

EVROPA: Na okraj nizozemských voleb

28.6.2010
Aspoň v tom budiž Řekům chvála, že svým velkorysým nakládáním s veřejnými financemi nechtěně přivodili jednu dávno potřebnou změnu: i nejbláhovější... více

aneb Koho do oslovské lavice.

SVĚT: Nesvaté pokrytectví

21.6.2010
Dost dlouho jsem cizinou se potloukal, jak pěje Jeník v Prodané nevěstě, po celičký ten čas zpráv o politickém i jiném dění ve vlastech českých ani... více

aneb O chlapečcích a sinusoidě.

SPOLEČNOST: Opožděné podotknutí k výsledkům voleb v zemích českých

17.6.2010
Ale ano, já vím, že jako jiné lidy, i lid český je celkem stabilně rozdělen na část tíhnoucí k ideám státně pečovatelským neboli socialistickým, a na... více

Už tolikrát se říkalo, teď už jde ale opravdu o všechno… a ono šlo pořád o totéž...

HISTORIE: Emanuel Moravec – zrádce nebo tragická postava?

7.5.2010
Našel jsem před časem v jednom exilovém časopisu stať, věnovanou národnímu arcizrádci a puncovanému kolaborantovi Emanuelu Moravcovi. Byla to úvaha... více

Zrádců mají české dějiny již od bitvy na Moravském poli neobyčejnou hojnost.

EVROPA: Berlínská připodotknutí

30.4.2010
Rád bych se dal poučit, co přesně značí slovo „sexy.“ Rozuměl bych tomu, že je sexy nějaká paní či dívka, i když bych v tom případě raději napsal, že... více

Lépe jest protestně hlomoziti, nežli spravedlivějších zítřků osobně účasten býti.

SPOLEČNOST: Průšvih nejlepší učitel

27.4.2010
Byl jsem před nějakým časem přítomen slavnostnímu shromáždění v jednom z historických sálů Prahy. Konalo se k poctě několika osobností veřejného... více

aneb O veřejném mínění mudrování kacířské.

EVROPA: Otázka genocidy

19.4.2010
Abych se hned na začátek ohradil proti nařčení z turkofobie, chci se vyznat z toho, že jsem si Turecko oblíbil. Procestoval jsem tu vysoce zajímavou... více

aneb O nebožtících navíc.

HISTORIE: Zlatý věk islámské vzdělanosti, fantom neskutečný

16.4.2010
V roce křesťanského letopočtu 642 neboli v 20. roce hidžry dobyla muslimská vojska konečně Alexandrii, poslední baštu byzantské moci v Egyptě. Zbytek... více

Druhý příklad tak neplodné civilizace, jakou založil Mohamed, neexistuje.

SPOLEČNOST: O osobách odcizujících a jiné pohádky z říše blbin

13.4.2010
Můj pravidelný švýcarský dopisovatel Pepa mi poslal výstřižek z vysoce inspirativního článku tamních novin. Šitý je sice na míru švýcarské... více

Jedině v říši blbin může skončit jakýkoliv pokus o umělou nápravu špatně stvořeného světa.

SVĚT: Nad íránskou bombou

26.3.2010
Reagoval jsem onehdy na tomto místě na úvahu jistého myslitele, předpověděvšího, že se podstatná část naší planety obrátí během několika málo... více

aneb Učme se myslet po šíitsku.

SVĚT: Bida republiky Niger a matka Příroda

19.3.2010
Objevila se zhruba před dvěma týdny v novinách takováto prognóza: vlivem oteplování klimatu se v běhu několika málo desítiletí stane třicet procent... více

Nechte té přetvářky, proroci klimatických katastrof.

SVĚT: Hádání s koránem

13.3.2010
Ale no tak, pane Budovče, s tím vaším ďáblem. To bychom byli stejní jako ti, co jste se s nimi svým Antialkoránem pustil do křížku, muslimové taky... více

Islám nemá nic, co by jej opravňovalo k vyššímu zařazení.

SPOLEČNOST: O nevhodnosti vyhánění čerta ďáblem

11.3.2010
Článeček „Poslední slovo“ na zadní stránce Lidových novin nebývá pokaždé vrcholem umu literárního, ale úvahu pana Ludvíka Vaculíka si vždy přečtu... více

k tématu vpravdě aktuálnímu, jejž jsou plné noviny, dokonce nikoliv pouze ty české..

SPOLEČNOST: Barometr otrávenosti

24.2.2010
Občas si pro zajímavost vyhledám na počítači stránku, na níž ti v zemích českých, kteří to politickým zájmem nemohou vydržet, vyjadřují své volební... více

Jako barometr skutečných preferencí internetové hlasování arci posloužit nemůže.

SVĚT: Postotroctví

22.2.2010
Nerad bych vzbudil dojem, že se pošklebuji lidem v jejich neštěstí, proto jsem také dost dlouho váhal, než jsem usedl k napsání tohoto článku. Na... více

aneb Pochmurná historie republiky Haiti.

SVĚT: Katastrofy na prodej

17.2.2010
Tak vám nevím. Měl jsem tu vepřovou chřipku, nebo jsem ji neměl? Dolehlo na mě tuhle cosi chřipkovitého, ale bez obvyklých předeher i zdlouhavých... více

Je určitý rys lidské povahy, libující si v chmurných předpovědích.

SPOLEČNOST: O pocitu sounáležitosti

10.2.2010
Jen váhavě se vracím o čtyři týdny zpět, k úmrtí Ivana Medka, postavy před- i polistopadového vývoje z nejryzejších, úcty nejhodnějších. Přesto se... více

Čechům chybí pocit sounáležitosti se svou zemí, tvrdil Ivan Medek.

SPOLEČNOST: Západní standard – ideál a skutečnost

8.2.2010
Měl jsem při poslední návštěvě Prahy rozhovor s jistým člověkem své generace. Chci zdůraznit, že jsem s ním vždy byl na téže názorové linii, nikdy... více

S krátkodechým potěšením z několika stovek volebního dárku ať se vztekají potomečkové?

POLITIKA: Ta naše cenzura česká

3.2.2010
Ani úkladný vrah se kolikrát nedočká takového ortelu, jak velmi si musí zákonodárný sbor ošklivit hřích pomlouvačství! Až doposud platí v tom ohledu... více

Po velkém úspěchu náhubkového zákona ještě pádnější hůl na zlolajné žurnalisty.

SVĚT: Zaodpadkování planety, patálie opomíjená

1.2.2010
Nějak se nám zamotává ten spor mezi proroky klimatických pohrom a jejich odpůrci. Ti tvrdí to, druzí zase ono, ale soukromě bych soudil, že je to... více

Místo zachraňování planety z hypotetických patálií by bylo užitečnější namířit svou snahu jinam.

SPOLEČNOST: Protěž, květinka fašistická

22.1.2010
Ale to nic, to já jen, aby všelijakým hošíkům konečně došlo, komu patří ta vzdorně zachmuřená tvář pod baretem, co ji tak okázale nosí vytištěnou na... více

aneb O ďábelské moci symbolů.

SVĚT: Na okraj kodaňské konference

20.1.2010
Kalendář se posouvá k prostředku ledna, venku mrzne, jen to praští, naše ulice připomíná průsek v sibiřské tajze vroubený bílými kopečky. Z jednoho... více

aneb Mezery v klimatologickém pravověří.

POLITIKA: Řekni ďáblovi ne aneb K jako křesťanský

18.1.2010
Kterýpak služebník Páně to vlastně byl, jenž pronesl v titulku citovanou výzvu? Ale ať byl, kdo byl, pravdu měl: pakty s ďáblem nekončívají dobře,... více

Bratr Cyril se rozmýšlí, jednu chvíli už pero v krvi namáčí, zase je odkládá…

SVĚT: Kterak dubajský šajchát na buben přišel

12.1.2010
Je tomu sotva deset měsíců, co jsem sám v oné pouštní říši přebýval a jejím zázrakům se vynadivit nemohl: zde jeden umělý ostrov v podobě palmy už se... více

Měříme-li pracizí kultury naším západním metrem, nikdy je nepochopíme.

EKOLOGIE: Dýchati a bzdíti, toho střezte se, to zakazuje se!

4.1.2010
Slyšme, slyšme! Jsme už z Číny zvyklí na ledacos, ale tento omračující úspěch překonává všechno. Právě mě došla zpráva, kterak pekingský Úřad pro... více

Četl jsem tuhle vážně míněný návrh, aby popírání klimatické apokalypsy bylo trestné.

ROZJÍMÁNÍ: O svobodě myšlení

22.12.2009
Přišel ke mně ještě za oněch časů kolega, tajemně se zatvářil a děl hlasem spiklence: »Vstup do Klubu volné myšlenky! Zaplatíš mi stovku, a můžeš si... více

Měli jsme nedávno to 20. výročí sametového přelomu. Noviny byly plné úvah a mudrování.

POLITIKA: Závan naděje

19.12.2009
Tak máme šťastně za sebou ty oslavy sametového dvacetiletí a můžeme zase kráčet ... teď honem nevím k jakým zítřkům. Přesto cítím potřebu se ještě... více

aneb Nadchází konec mocenského monopolu?

EVROPA: Nekorektní komentář k švýcarskému referendu

15.12.2009
Prsty mě sice všelijak svědí, ale dal jsem si závazek, že budu v následujících odstavcích tolerantní, jak to jen svedu, aniž by se mi dle současného... více

Potvrzení rozporu, v němž se ocitá celý Západ se svými zásadami svobody a demokracie.

HISTORIE: Zimní válka

4.12.2009
Nehodlám v těchto listopadových dnech přidávat své polínko k jubileu onoho až příliš sametového přelomu; je i jiné výročí, jež si zaslouží... více

aneb Sedmero konstant ve vztazích s Ruskem.