Pondělí 22. července 2024, svátek má Magdaléna
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

EKONOMIE : Keťasi táhnou Evropou

diskuse (206)

Keťas je slovo, které skoro upadlo v zapomnění. Málokdo věřil, že se někdy „keťasení“ vrátí, byť třeba v jiné podobě. Bohužel, ač je z historie nejvíce známo z doby 1. světové války, a to hlavně ve státech střední Evropy, dnes je „keťasení“ celoevropským jevem. A, oproti tehdejší době před 100 lety, kdy bylo vládami silně potíráno, dnes je v Evropské Unii ideologicky obhajováno. U nás třeba v MfD 24. 8. 2022 bankéřem Trinity Bank Lukášem Kovandou v článku „Fialova vláda oživuje Marxe“. Pročpak? Protože uvažuje, že zavede „sektorovou“ anebo „válečnou daň“. Tedy zasáhne proti „nadměrným neoprávněným ziskům“ určitých osob, tedy keťasům.

Zde je potřeba vysvětlit, co to keťas je. V knize „Válečný slovník“ z roku 1920 se říká, že slovo vzniklo za 1. světové války z německého Kettenhändler znamenajícího původně „řetězový obchodník“. Řetězový obchodník je ten, kdo nakupuje se záměrem co největšího zisku nedostatkové zboží. V dnešní době je to například takzvaná Lipská burza, obchodující s elektřinou.

Keťasi s potravinami byli většinou sedláci, kteří za nehorázné ceny prodávali nedostatkové potraviny. Dnes je u nás následují mezinárodní řetězce, které u nás prodávají zboží dráž než doma. Sedláci a překupníci často také maso či chleba vyměňovali za války i po ní za zlato. To pak vedlo v hladovým bouřím a demonstracím, které byly po vzniku republiky nakonec děsivější a mohutnější než demonstrace za konec války v roce 1918. Tehdejší tisk označoval keťasení za „lichvu s potravinami“, která hnala ceny tehdejších tenkých poválečných zásob do závratných výšin. Podíváme-li se na dnešní situaci na trhu s energiemi, ale nejen s nimi, jedná se o státy EU a naší vládou podporovanou „lichvu“. Viz Trestní zákoník.

§ 218 Lichva

(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Dále lze v činnosti uvedených firem a organizací uvažovat o použití § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, dále § 273 Obecné ohrožení z nedbalosti – (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let… způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.

Jak se zdá, paragrafy jsou jen na „malé lidi“, zato na bruselské a české politiky neplatí. Ti vymýšlejí neustále další a další výmluvy, proč nelze keťasení a lichvu zakázat.

Jejich apologeti, jako pan Kovanda, nelitují žádných lží ani překrucování skutečnosti. Jako když v uvedeném článku na margo tvrzení o „nepřiměřeném či neočekávaném zisku“ říká: „Jenže ani daňoví specialisté s desítkami let praxe něco jako neočekávaný nebo nepřiměřený zisk neznají“. Nevím, co „daňoví specialisté “ znají či neznají, ale pak Kovanda a vláda my měli „znát“, že otázka keťasení a jeho řešení či neřešení je zásadní ekonomickou, a hlavně politickou otázkou už více než 100 let.

Lukáš Zítka ve své bakalářské práci na Masarykově universitě „Keťas a keťasení na stránkách českého denního tisku po I. světové válce“ cituje tehdejší tisk: „Nejcitelněji se projevovala bída v nesouladu prudkého růstu cen na jedné straně a pomalejšího růstu mezd na straně druhé. Vzhledem k nedostatečným oficiálním přídělům se rozrůstala do děsivých poměrů lichva s potravinami, tzv. keťasení.“ Dnešní situace je podobná ve stejném růstu cen a pomalejšímu růstu mezd a Evropa se již připravuje na „oficiální příděly“ energií. Dále cituje: „Nedostatek vyvolával v nové republice hladové bouře, podobné, mnohdy i dokonce vyhrocenější než ty z dob válečných. „V lednu 1919 propukly nové hladové bouře. Lidé se domnívali, že vláda proti keťasům nic nedělá. Již 5. ledna se ozvali horníci v Příbrami, ve dnech 7.-9. ledna bouřilo Kladno, Plzeň a hlavně Praha.“ (Kárník 2000: 57)

Přesto byly tyto hladové bouře v pár věcech odlišné od těch válečných. „V bouřích se objevily nové prvky: na jedné straně davy nesly na výstrahu keťasům šibenice (jsme ale v Čechách, a tak jen na výstrahu), na druhé straně propukalo stále více stávek, většinou demonstrativních, a někde si dělnické organizace vynucovaly prodej zboží za nízké, někdy dokonce předválečné ceny.

…v lednu 1919 se však ještě drancovalo a objevily se protižidovsky či nacionálně motivované excesy.“

V současné době jsou obchody plné, ale dvouciferná inflace už teď vede značnou část lidí do chudoby. Politici, až na výjimky, naprosto přehlíží lidi v exekuci. To jsou z 90 % již dnes chudí lidé. Exekutorská komora ČR v současnosti eviduje celkem 711 939 fyzických osob v exekuci.

Doslova šílené ceny elektřiny a plynu povedou do chudoby a exekucí (pokud vláda nezasáhne a nezakáže uvalovat exekuce na „neplatiče“). Na podzim můžeme očekávat demonstrace a lidové bouře a také „vypovězení poslušnosti“ některých organizací a úřadů.

Vláda prý nemůže nic dělat, protože je to „nedemokratické“. Málokdo si však troufne dnes tvrdit, že by první republika byla nedemokratická. Ta naopak zakročit uměla. Prvorepubliková vláda se samozřejmě snažila keťasení co nejúčinněji vymýtit ze společnosti.

Především pak ministerstvo pro zásobování lidu. Ministr 1918–1919 byl doktor Bohuslav Vrbenský zvolený za Československou stranu socialistickou. (Kárník 2000: 56) Byly také zřízeny speciální lidové soudy, které soudily keťasy. „Proti spekulaci zasahovaly vedle Úřadu pro potírání lichvy v květnu 1919 zřízené lidové cenové soudy a od října 1919 vytvářené lichevní soudy. Uvedený úřad prošetřil v průběhu roku 1919 jen v Čechách 6218 oznámení, provedl 16 000 prohlídek a zabavil předměty za 470 mil. Kč (zejména mouku, cukr, cikorku, chemikálie, uhlí, ale také 312 000 párů bot, 122 000 kožešin a dokonce 762 000 zátek).

Situaci pak vyřešilo až zavedení československé koruny. Československá koruna byla ustavena zákonem č. 84 z 25. února 1919, na jehož základě byly mezi 3. až 19. březnem 1919 staženy a okolkovány rakousko-uherské bankovky, které byly postupně až do července 1920 vyměňovány za nové československé státovky. Zároveň byla ustanovena výše, do jaké se rakouské peníze vyměňovaly za československé koruny. Jedním z důvodů pro zavedení této restrikce bylo prakticky zlikvidovat peníze válečným a poválečným keťasům. To bylo řevu!

Ovšem, právě na základě zásahu zlikvidování „nadměrných a nezasloužených peněz“ ČSR ekonomicky prosperovala. Německo a Rakousko tyto peníze nezabavilo, německá Výmarská republika skončila hyperinflací, pouliční válkou rudých s hnědými, a nakonec Německo skončilo v rukou Hitlera.

Dnešní Německo sice nezavedlo svět do další horké světové války, ale zavedlo nás do nové studené války svým letitým přátelstvím s Moskvou a zeleným ideologickým šílenstvím.

Nevím, co bude naše vláda dělat. Pokud odejde z lichvářského spolku zvaného Lipská burza, nebo se jen pokusí vyvázat se částečně jako Francie anebo Slovensko. Německo celkem veřejně vyhrožuje, že nám zavře plyn a naftu. Kdyby Německo, na němž, a ne na Rusku jsme s plynem naprosto závislí, (nevlastníme ani ty roury v zemi), nám přestalo dodávat plyn tak se rádo s naftou přidá i Rusko, nějakou tu „závadu“ si lehce vymyslí a jsme v „piheli tmavé“. Ovšem na Hradě nesedí Masaryk, ve Strakovce není Karel Kramář a nemáme žádné legie.

Tak to nějak vypadá, že jsme jen „demokratický protektorát“ Bruselu a Německa, jejichž ideologií je, abychom všichni žili „zdravě“ a „chudě“. Tedy my dole, ne oni nahoře!

A můžeme si za to sami. No, pořád lepší, než být součástí „ruského prostoru“. Podívejte se na Ukrajinu a Bělorusko.

Václav Vlk st.

Ivo Fencl
22. 7. 2024

K pumovému atentátu došlo 20. července 1944. Skončila by válka dřív, kdyby Hitler taky přišel o pár...

Aston Ondřej Neff
22. 7. 2024

Biden byl to přes všechno snahu starý bílý heterosexuální muž, tedy živočišný druh na odpis. Paní...

Lukáš Kovanda
22. 7. 2024

Škody způsobené největším IT výpadkem v historii se teprve sčítají, některé ještě budou nabíhat....

Marian Kechlibar
22. 7. 2024

Služba Crowdstrike, která se používá k ochraně různých korporátních počítačů před malwarem,...

Radek Šebesta
22. 7. 2024

Tu správnou totalitu jsem nezažil. Rozum jsem začal brát na začátku sedmdesátek, spolu se začátkem...

Aston Ondřej Neff
19. 7. 2024

Von der Leyen je ztělesnění všeho, co je příčinou dramatického úpadku… všeho, na co sáhla. Zničila...

Aston Ondřej Neff
22. 7. 2024

Biden byl to přes všechno snahu starý bílý heterosexuální muž, tedy živočišný druh na odpis. Paní...

Aston Ondřej Neff
20. 7. 2024

Volání po odvaze má svoji druhou stranu mince, totiž nářek nad absencí odvahy, nářek nad...

Vratislav Hlubuček
19. 7. 2024

Se znepokojením pozoruji rozvírání Overtonova okna v Ukrajinském konfliktu. Podpora napadené...

Benjamin Kuras
20. 7. 2024

Žalobcem je list New York Times, a o odmítnutí poskytnout ke zveřejnění korespondence s šéfem...

Ondřej Bezr
22. 7. 2024

Za poslední zhruba měsíc se o nich mluví víc, než o komkoli jiném na domácí scéně. Což je vlastně...

kurl Lenka Kuřilová, lyst Tereza Lysá
22. 7. 2024

Vlnu veder ukončila studená fronta, která přechází od západu. Do Česka dorazily bouřky, první z...

jic Jiří Čihák, vp Vojtěch Povejšil
22. 7. 2024

Pokud se fotbalisté Sparty dostanou přes irský Shamrock Rovers do třetího předkola Ligy mistrů,...

Lidovky.cz, ČTK
22. 7. 2024

V kauze rozdělování sportovních dotací pražského magistrátu žádá státní zástupce pro exministra...

mls Markéta Lankašová
22. 7. 2024

Stále v nejistotě zůstávají podle šéfa školských odborů kuchařky, školníci či uklízečky na českých...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz