5.10.2023 | Svátek má Eliška


BIG Expert – zahraniční trhy

25.8.2023

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 21. 8. 2023.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

UkazatelHodn. 18. 8.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1350,4713251360-1,891100 - 140042
Dow Jones (US)34500,663339234000-3,2130000 - 3455015
NASDAQ C.(US)13290,7813363134500,5512980 - 1360042
FTSE 100 (VB)7262,43745874502,706800 - 815051
DAX (Něm.)15574,261534215600-1,4914200 - 1600033
Nikkei 225 (Jap.)31450,762993330400-4,8226600 - 3225024

Odhad expertů pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 18. 8.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1350,47139914353,611150 - 150051
Dow Jones (US)34500,663425034650-0,7331000 - 3600042
NASDAQ C.(US)13290,7813708136753,1413000 - 1440051
FTSE 100 (VB)7262,43768075255,757380 - 855060
DAX (Něm.)15574,261553315600-0,2614500 - 1640033
Nikkei 225 (Jap.)31450,763040030650-3,3428000 - 3250024

Názory experta:

Pavel Peterka, hlavní ekonom Roklen Holding
Kurzu koruny a očekávaný vývoj sazeb ECB a ČNB

Tlaky na slabší kurz koruny zůstávají. Očekáváme oslabení kurzu s pomyslným stropem 24,70 za euro ve zbytku roku. Dle našich předpokladů, které podporují krátké forwardové sazby, očekáváme snížení úrokových sazeb okolo přelomu letošního roku. Přetrvávající inflační tlaky v eurozóně můžou znamenat, že cyklus navyšování sazeb není u konce. V takovém případě by posílil tlak na slabší korunu.

Koruna pokračuje v pozvolném oslabování, ať už na páru s eurem nebo s dolarem. Jedná se očekávaný následek formálního ukončení devizových intervencí ČNB, které vytvářely tlak na silnější korunu. Tento efekt byl od konce loňského roku spíše psychologický. K oslabování koruny přispívají i spekulace o uvolnění měnové politiky ČNB. Inflace v České republice klesá a v prvním kvartále příštího roku by se měla dostat do tolerančního pásma inflačního cíle centrální banky. V průběhu roku 2024 by měla meziroční spotřebitelská inflace klesnout pod 2 %. Pokud se tento předpokládaný scénář dalšího vývoje inflace naplní, pak nastavení dvoutýdenní repo sazby na úrovni 7 % bude jen těžko obhajitelné.

Dle našich předpokladů se pomalu dostáváme do situace, kdy kombinace relativně slabého ekonomického růstu a klesající inflace dotlačí bankovní radu ČNB ke snížení sazeb. Na základě hodnot krátkých forwardových sazeb vidíme, že trhy zaceňují pokles úroků o necelých 50 bazických bodů v období tří měsíců od konce listopadu letošního roku. Tyto hodnoty jsou v souladu s naším očekáváním, že ČNB okolo přelomu roku doručí první snížení úrokových sazeb.

Od bankovní rady ČNB ale stále slyšíme, že úroveň nastavení úrokových sazeb bude vyšší po delší období. Jedním z důvodů je dostatečné utlumení poptávkových inflačních tlaků. Do situace dále vstupuje zvýšená hodnota jádrové inflace, která je očištěná o vývoj cen energií a potravin, což jsou hlavní složky spotřebního koše, které nyní tlačí na pokles meziroční spotřebitelské inflace. Nelze přitom očekávat, že by jádrová inflace v rychlém kvaltu začala klesat začátkem roku. Přesto počítáme s poklesem úrokových sazeb v České republice. Zároveň sázíme na obezřetnost současné bankovní rady právě ve stínu vývoje jádrové inflace, což by se mohlo projevit pomalejším tempem poklesu sazeb, než v současné době trhy očekávají.

V průběhu letošního roku očekáváme další pozvolné oslabování koruny s pomyslným stropem na úrovni 25,70 za euro. Počítáme ale i s tím, že případné prolomení psychologické hranice 24,50 za euro může být z pohledu vývoje kurzu problematické. K trvalému prolomení by bylo třeba výraznější zhoršení výhledu české a evropské ekonomiky a s tím spojené zhoršení nálady na trzích. Na možnost naplnění tohoto scénáře ukázala nejnovější PMI data z eurozóny, která do jisté míry potvrdila obavy z horšího hospodářského výkonu ekonomiky ve srovnání s očekáváním ještě čtvrtletí zpět.

Data dále ukázala přetrvávající inflační tlaky v eurozóně, a to zejména v sektoru služeb. Situace je tak podobná té v České republice, kde dlouhodobě zvýšenou spotřebitelskou inflaci tlačil především sektor zboží, kde tlaky postupně ochlazují, aby je nahradily tlaky ze sektoru služeb. Z pohledu ECB můžou přetrvávající inflační tlaky znamenat, že cyklus navyšování úrokových sazeb nekončí. To bude opět vyvíjet tlak na snižování úrokového diferenciálu mezi Českou republikou a eurozónou. Na české straně vidíme postupně sílící tlaky na snižování sazeb, v eurozóně právě naopak. To by vedlo k dalšímu tlaku na oslabení koruny proti euru. Taková situace by navíc byla silným základem pro prolomení psychologické hranice 24,50 za euro.

Libor Stoklásek – AlgoImperial
Jan Němeček – BH Securities
Tomáš Pfeiler – CYRRUS
Marco Marinucci – Generali Investments CEE, investiční společnost
Jiří Zendulka – Kurzy.cz
Aleš Charvát – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.