9.7.2020 | Svátek má Drahoslava


BIG EXPERT: Zahraniční trhy

29.5.2020

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 25. 5. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc a pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 22. 5.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX877,018898701,32750 - 107034
Dow Jones (US)24465,162383624300-2,5718000 - 2650034
NASDAQ C.(US)9324,5983048200-10,946600 - 928007
FTSE 100 (VB)5993,2859715900-0,364500 - 720034
DAX (Něm.)11073,871089610900-1,619000 - 1220034
Nikkei 225 (Jap.)20388,161995020400-2,1517000 - 2210043
UkazatelHodn. 22. 5.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX877,019278905,72850 - 110043
Dow Jones (US)24465,162439325000-0,2921000 - 2670043
NASDAQ C.(US)9324,5986298600-7,467050 - 1200016
FTSE 100 (VB)5993,28622160003,815200 - 715043
DAX (Něm.)11073,8711271110001,7810700 - 1220034
Nikkei 225 (Jap.)20388,162002120100-1,8017500 - 2200025

 

Názory experta:

Petr Pelc, CYRRUS

Dopad současné koronavirové krize na dopravní stavby v České republice

Lze pozorovat, že na přechodnou dobu dopravní stavby ztratily své předchozí tempo, v některých případech došlo až k úplnému zastavení. Vzhledem k celkovému zpomalení ekonomiky se to nemusí jevit jako až tak výjimečná situace. Přesto je ale nadále prostor k pozitivnímu vývoji tohoto segmentu. Na rozdíl od činností, které bylo třeba vykonávat v interiéru a bylo zde značné omezení z důvodu restrikcí spojených s šířením nového typu koronaviru, právě dopravní stavby mají po celou dobu předpoklad k udržení jisté průběžné kontinuity, byť s některými omezeními.

Jedním z diskutovaných témat poslední doby je ohrožení termínu dokončení D1. Termín sice ohrožený je, ale stavba stále pokračuje. Napomáhal tomu i fakt, že provoz na D1 byl v uplynulých měsících znatelně nižší a stavební práce tak bylo snazší realizovat. Byly patrné určité výkyvy v hladinách volné pracovní síly a většina prací nevyžadovala bezprostřední vzájemný kontakt pracovníků, takže mohla s drobnými omezeními plynule postupovat.

Určité úskalí představuje úbytek dělníků z Ukrajiny a ze Slovenska. Obecně lze očekávat, že tyto lidi nahradí propuštění pracovníci z gastronomie a cestovního ruchu. V obecné rovině je předpoklad částečného přeskupení pracovní síly mezi jednotlivými odvětvími. Využití českých pracovníků, namísto pracovníku z Východu, znamená pozitivní podpoření české ekonomiky a zpomalení růstu nezaměstnanosti v ČR.

Pro ekonomiku je poměrně důležité velké klíčové stavby udržet. Ekonomika v následujících měsících zaznamená určité oslabení. Jedním z důsledků bude i rostoucí nezaměstnanost. Stát tak zůstává v pozici jakéhosi „trvalého zaměstnavatele“. Větší množství státních zakázek a projektů znamená větší požadavek na objem pracovní síly, která se udrží v produktivní části ekonomiky. Pro stát bude lepší co největší možné procento lidí, kteří v letošním roce ztratí své původní zaměstnání, udržet v pracovním procesu, namísto vyplácení podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek.

Sektor dopravních staveb by podle všech předpokladů měl v nadcházejících obdobích patřit mezi nejméně zasažená odvětví české ekonomiky. V tomto směru bude ale potřeba i finanční podpory státu pro zachování plynulého pokračování výstavby započatých stavebních zakázek, případně zahájení nových stavebních zakázek.

Jan Němeček - BH Securities
Petr Pelc – CYRRUS
Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL
Jiří Zendulka - Kurzy.cz
Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.
Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Petr Pelc


SOUTĚŽ: Vyhrajte Královský rodinný balíček do Království lesa
SOUTĚŽ: Vyhrajte Královský rodinný balíček do Království lesa

Království lesa je unikátní rodinné hřiště inspirované šumavskou přírodou. Kousek od Lipenské přehrady a Stezky korunami stromů tak naleznete pro sebe a svou rodinu místo, kde si užijete skvělou zábavu. Zapojte se do soutěže a vyhrajte celodenní vstupné.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.