20.8.2022 | Svátek má Bernard


SVĚT: Nedůvěřuj a prověřuj

29.8.2014

Plní Rusko své závazky ve sféře zbrojení?

Vedlejším produktem rostoucí nedůvěry ve vztazích mezi Spojenými státy a Ruskem se stala diskuse v americkém tisku o tom, zda Rusko v minulosti plnilo své závazky v jiných oblastech, zejména ve sféře kontroly zbrojení.

Příznačný v tomto ohledu je velký článek v deníku The Wall Street Journal s výmluvným názvem Rusko vždy porušuje úmluvy o odzbrojení. Autoři Keith Payne a Mark Schneider, bývalí zaměstnanci Ministerstva obrany Spojených států, uvádějí četné příklady ruského porušování prakticky všech odzbrojovacích úmluv uzavřených mezi Moskvou a Washingtonem.

Kreml podle autorů ctí jen taková ustanovení dohod, která jsou pro něj výhodná. Zde jsou dva nejkřiklavější příklady z dlouhé řady. V roce 1963 Spojené státy a Sovětský svaz podepsaly dohodu o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře. Záhy po podpisu Moskva dohodu porušila, o čemž svědčily stopy radioaktivního spadu, jež byly větrem zanášeny daleko za sovětské hranice.

V roce 1985 Reaganova vláda zveřejnila informaci o sovětském porušování smluv zakazujících zkoušky chemických a bakteriologických zbraní. Výstavbou velké radiolokační stanice u Krasnojarska Sovětský svaz navíc porušil dohodu o protiraketové obraně.

Americká vláda tehdy Kreml před takovým jednáním varovala a prezident Ronald Reagan pronesl památná slova: „Pouhá sbírka bohulibých dohod sama o sobě mír nepřinese. K tomu je třeba, aby byly dodržovány.“

Byl to ovšem jeden ze vzácných případů, kdy Washington veřejně pokáral Moskvu za porušování dohod – většinou se taková informace jednoduše utajovala. Obdobně se zachovala až o dvacet let později administrativa George Bushe mladšího, když předala tisku důkazy neochoty Moskvy umožnit americkým inspektorům kontrolu atomových hlavic na ruských balistických raketách a také fakta o rozmísťování ruských mezikontinentálních raket SS-25 mimo dohodnutá pásma jejich dislokace.

Mnohem častěji v minulosti Spojené státy raději volily neveřejnou kuloární cestu urovnání rozporů, jelikož ji pokládaly za méně provokativní. Autoři článku v deníku The Wall Street Journal jsou ovšem toho názoru, že čím konciliantnější je reakce Bílého domu na takové skutečnosti, tím drzejší jsou kroky ruské strany směřující k podkopání podepsaných dohod.

S Keithem Paynem a Markem Schneiderem souhlasí také Thomas Colina, zástupce ředitele Asociace pro kontrolu zbrojení: podle jeho názoru dokazují také nedávná obvinění ruské strany z porušování dohody o likvidaci raket krátkého a středního doletu.

Jelikož prezident Obama vsadil mnoho na politiku nového nastartování americko-ruských vztahů, která zahrnuje také předpoklad značného snížení jaderných arzenálů obou stran na základě vzájemné důvěry, informace o ruských porušeních přijatých závazků jeho pozici očividně neupevňuje.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plus